Vrste štipendij za izobraževanje doma in v tujini:

1. državne,

2. Zoisove,

3. za deficitane poklice,

4. kadrovske,

5. štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,

6. štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost (za izobraževanje, za študijski obisk in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja).

Nekatere štipendije se sedaj lahko tudi združujejo, in sicer kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo.

Upravičenci do štipendij:– državljani RS s prebivališčem v RS – državljai držav članic EU (če izkažejo vsaj 5-letno neprekinjeno bivanje v RS ali imajo status delavca migranta) – državljani tretjih držav, ki imajo status rezidenta za daljši čas.

 

Zoisove štipendije

Dijak lahko kandidira za Zoisovo štipendijo, če doseže IZJEMNI DOSEŽEK in 

  • v zaključnem razredu OŠ povprečno oceno najmanj 4,7 ali
  • v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali
  • je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali
  • je dosegel izjemni dosežek iz znanja ali raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti.

Ob prehodu med ravnmi izobraževenja je možno uveljavljati izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih let iz predhodne ravni izobraževanja, v vseh ostalih primerih pa izjemni dosežek, ki ga je dijak dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Ziosovo štipendijo. Posamezni dosežek se lahko uveljavlja le enkrat.Dosežki so: individualni ali skupinski (do 5 članov), zlata ali srebrna priznanja, umetniško ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki. Športni dosežki se ne štejejo več.Vlogo za Zoisvo štipendijo je potrebno oddati do roka razpisanega v javnem razpisu. Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije pa je potrebno oddati zadnji mesec pred začetkom novega šolskega leta, sicer štipendija do oddaje vloge miruje in se ne izplačuje. Višina osnovne Zoisove štipendije za dijake je 128 €.Razpis za Zoisovo štipendijo izda Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS www.srips-rs.si.Dodatne informacije lahko dobite na brezplačni tel. številki 0808121 ali pišete na info@sklad.kadri.si.

 

Državne štipendije

Do državne štipendije so spet upravičeni tudi mladoletni dijaki. Kandidat odda vlogo na Center za socialno delo na območju katerega ima stalno prebivališče kadarkoli med šolskim letom. Novost je, da štipendist sam pravočasno predloži vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Določena je osnovna višina državnih štipendij, ki je odvisna dohodkovnega razreda družine (za mladoletne dijake od 37 € do 102 €, za polnoletne pa od 75 € do 204 €). Določeni so še dodatki, in sicer dodatek za bivanje, dodatek za dijake s posebnimi potrebami in doddatek za učni uspeh.

 

Kadrovske štipendije

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije najkasneje do konca novembra objavi skupni razpis kadrovskih štipendij za posamenzno šolsko leto na svoji spletni strani (www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije).Na tej spletni strani lahko dijaki z različnimi kriteriji iščete razpoložljive štipendije v skupnem zbiru, morate pa delodajalce kontaktirati sami in se z njimi dogovoriti o vseh podrobnostih glede pošiljanja prošnje za dodelitev štipendije ter pogojih štipendiranja.Obveznosti štipendista so: napredovanje pri izobraževanju in uspešen zaključek izobraževanuja, vsakoletno opravljanje enomesečne prakse pri delodajalcu in sprejem zaposlitve na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.Posebnost je ta, da lahko v prvem letu štipendiranja po enomesečni praksi delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju, brez vrnitve prejetega zneska štipendiranja.Višina kadrovskih štipendij je odvisna od delodajalca, v večini primerov pa je znesek najvišji v primerjavi z vsemi ostalimi štipendijami.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Upravičenci so dijaki, ki se izobražujejo za programe, ki jih na trgu dela primanjkuje in so opredeljeni v politiki štipendiranja. Na naši šoli sta deficitarna poklica oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij. Vlogo za štipendijo najdete na spletni strani www.srips-rs.si. Višina štipendije je 118,48 €.

Bolj podrobne informacije o vseh vrstah štipendij dobite na spletni strani sklada www.srips-rs.si ali na tel. št. 01/30 434 10 81.

Skip to content