Inštalacije so žile, po katerih se pretakajo tekočine v hiši.

V izobraževalni program inštalater strojnih inštalacij se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (3 leta)

Naziv poklicne izobrazbe: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

 

Oz. Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

Skupaj št. ur Št. kreditnih

točk

A - Splošnoizobraževalni predmet ur  na teden/leto  
P1  

Slovenščina (o) SLO

3/99 2/66 3/48 213 12
P2  

Matematika (o) MAT

3/99 2/66 3/48 213 12
P3  

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66 2/66 2/32 164 9
P4  

Umetnost (o) UME

1/33 / / 33 2
P5  

Družboslovje (o) DRU

2/66 2/66 / 132 6
P6  

Naravoslovje (o) NAR

2/66 2/66 / 132 6
P7  

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66 2/66 2/32 164 7
B - Strokovni moduli
M1  

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

3/99 / / 99 4
M2  

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66 / / 66 3
M3  

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66 / / 66 3
M4  

Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66 / / 66 3
M5  

Strojne inštalacije (o) STI

3/99 3/99 / 196 8
M6  

Osnove energijskih procesov (o) OEP

/ 2/66 4/64 132 7
M7  

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje (o) PLL

/ 1/33 7/112 147 8
M8  

Ogrevalni in hladilni sistemi (i) OHS

3/99 1,5/48 / 146 8
M10  

Vodovod in kanalizacija (i) VIK

3/99 1,5/48 / 146 8

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

655 30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152 152 608 912 37

D -  Druge oblike vzgojno-izobraževalnega     dela

Aktivno državljanstvo

/ 30 / 30 2

Interesne dejavnosti

64 32 32 128 6

E - Odprti kurikul

Projektno delo v poklicu (PDP)

/ 12/396 12/192 588 27

Število tednov pouka v šoli

33 33 16    

Program inštalater strojnih inštalacij se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

  • montira vodovodne, toplotne, prezračevalne, kanalizacijske, klimatske in plinske napeljave;
  • vzdržuje in testira naprave in inštalacije;
  • načrtuje in pripravlja potek deala;
  • ureja in vodi tehnično dokumentacijo;
  • upošteva tehnične predpise in standarde;
  • spoznava osnove podjetništva …

STI Strojne inštalacije

Dijaki spoznate vrste cevi glede na material izdelave in načine spajanja. Naučite se tudi načine polaganja in obešanja cevi za podstropno polaganje. Preizkusite se v različnih načinih pregledovanja in vzdrževanja in cevnih inštalacij.

VIK Vodovod in kanalizacija

Modul obravnava lastnosti pitne vode in ravnanje z vodo po uporabi ter odvod kanalizacijske vode. Dijaki spoznate lastnosti, ki jih morajo imeti cevi, da se lahko uporabijo za vodovodno inštalacijo (higienska neoporečnost, nalaganje vodnega kamna). To so inštalacije, ki jih je v vsakem bivalnem objektu največ, zato so zanimivi tudi načini spajanja in iztočni elementi in pipe.

PLL PLAMENSKO VARJENJE, LOTANJE, LEPLENJE

V tem modulu spoznate enega od starejših načinov spajanja cevi. Postopek varjenja se uporablja na različnih področjih. Zaradi novih tehnologij se ta postopek pri spajanju cevi najpogosteje uporablja za izdelavo plinskih inštalacij, večjih kotlovnic in inštalacij v prehrambeni industriji (mlekarne, pivovarne).

Dober inštalater je dobrodošel v vsaki hiši.

Na vrh

 

Skip to content