Inštalacije so žile, po katerih se pretakajo tekočine v hiši.

V izobraževalni program inštalater strojnih inštalacij se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      INŠTALATER STROJNIH INŠTALACI

Naziv poklicne izobrazbe:                  inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

                                                          

 

Ozn.

Programske enote

1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit..

točk

A - Splošnoizobraževalni predmet

ur  na teden/leto

 

P1

 

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

 

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

 

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

 

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

 

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

 

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

 

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B - Strokovni moduli

M1

 

  Tehniško komuniciranje v poklicu (o)

  TKP

3/99

/

/

99

4

M2

 

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

3

M3

 

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 

 Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66

/

/

66

3

M5

 

Strojne inštalacije (o) STI

3/99

3/99

/

196

8

M6

 

Osnove energijskih procesov (o) OEP

/

2/66

4/64

132

7

M7

 

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje (o) PLL

/

1/33

7/112

147

8

M8

 

Ogrevalni in hladilni sistemi (i) OHS

3/99

1,5/48

/

146

8

M10

 

Vodovod in kanalizacija (i) VIK

3/99

1,5/48

/

146

8

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 

655

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

40

D - Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E - Odprti kurikul

 

 

 

591

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

12/396

12/192

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Program inštalater strojnih inštalacij se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

  • montira vodovodne, toplotne, prezračevalne, kanalizacijske, klimatske in plinske napeljave;
  • vzdržuje in testira naprave in inštalacije;
  • načrtuje in pripravlja potek deala;
  • ureja in vodi tehnično dokumentacijo;
  • upošteva tehnične predpise in standarde;
  • spoznava osnove podjetništva …

STI Strojne inštalacije

Dijaki spoznate vrste cevi glede na material izdelave in načine spajanja. Naučite se tudi načine polaganja in obešanja cevi za podstropno polaganje. Preizkusite se v različnih načinih pregledovanja in vzdrževanja in cevnih inštalacij.

VIK Vodovod in kanalizacija

Modul obravnava lastnosti pitne vode in ravnanje z vodo po uporabi ter odvod kanalizacijske vode. Dijaki spoznate lastnosti, ki jih morajo imeti cevi, da se lahko uporabijo za vodovodno inštalacijo (higienska neoporečnost, nalaganje vodnega kamna). To so inštalacije, ki jih je v vsakem bivalnem objektu največ, zato so zanimivi tudi načini spajanja in iztočni elementi in pipe.

PLL PLAMENSKO VARJENJE, LOTANJE, LEPLENJE

V tem modulu spoznate enega od starejših načinov spajanja cevi. Postopek varjenja se uporablja na različnih področjih. Zaradi novih tehnologij se ta postopek pri spajanju cevi najpogosteje uporablja za izdelavo plinskih inštalacij, večjih kotlovnic in inštalacij v prehrambeni industriji (mlekarne, pivovarne).

Dober inštalater je dobrodošel v vsaki hiši.

Na vrh

 

Skip to content