Videopredstavitve interesnih dejavnosti:

 

PONUDBA PROSTIIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022                                                                                                                    

 1. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

V prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad pomaga ljudem. Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec, kjer bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov.  

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: po dogovoru s svetovalno službo   

Prijava: pri mentorici/spletna prijava 

                                                                                                                              Mentorica  Pera Kunst 

 

 1. GLEDALIŠKA DELAVNICA ALI RADI NASTOPAMO

 Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, to so 3-kons, dan poezije, sprejem za najboljše dijake, literarni večer, ustvarjali kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se bomo pripravljali neposredno pred njimi.  

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: intenzivna priprava pred dogodki  

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava 

 Mentorice: Mojca Drev, Damjana Hohler, Tadeja Kolman in Andreja Vinko Markovič

 

 1. GREMO V GLEDALIŠČE

 V letošnjem šolskem letu si bomo v SLG Celje ogledali tri gledališke predstave.

september 2021

 

Rok Vilčnik rokgre: Pravi heroji

črna komedija

januar 2022

 

Goran Vojnović: 14 dni

navadna drama o nenavadnih časih

februar 2022

 

Lutz Hübner: Marjetka str. 89

komedija

 

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: obisk predstave 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava 

Mentorica Brigita Renner

 

 1. TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

 Letošnje Cankarjevo tekmovanje nosi naslov Vedre bližine med nami.  

In kaj bomo brali?

1.       in 2. letnik SSI

Feri Lainšček: Kurji pastir

3.       in 4. letnik SSI

Alenka Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača (šolsko, regijsko) 

George Bernard Shaw: Pygmalion (državno)

 

1., 2. in 3. letnik SPI

Ivan Sivec: Modra vrtnica

 

Termini tekmovanj:

 •  šolska raven: torek, 9. 11. 2021
 • območna raven:četrtek, 9. 12. 2021
 • državna raven:sobota, 12. 2. 2022

Koordinatorica Brigita Renner

 1. NOČ KNJIGE

Z Nočjo knjige obeležujemo 23. april, svetovni dan knjige. Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Tudi letošnja Noč knjige bo prilagojena razmeram. Zaključnemu dogodku se bomo pridružili virtualno ali v živo v četrtek, 21. aprila 2022. Izbrano knjigo bomo prebrali pred dogodkom, ob njej izrazili svojo ustvarjalnost, popoldanske dejavnosti bodo aktualno obarvane, večerne dejavnosti bomo zaključili z branjem, za konec pa nas čaka prenočevanje na šoli ali virtualni nočni pogovor.

 

Število ur: 18 

Način izvedbe: delo doma in v šoli, marec in april 2021 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava

 Koordinatorica Tadeja Kolman 

 

 1. BRALNI KLUB

Bralni klub je interesna dejavnost, ki je namenjena tistim, ki jih navdušuje kreativno branje. V tem šolskem letu bodo dijaki brali in se pogovarjali o stripih (pri)znanih slovenskih ustvarjalcev. Ustvarjalnost pa bodo usmerili tudi v snovanje svojih stripov, ki jih bodo predstavili na skupnih srečanjih. Najboljši stripi bodo nagrajeni in še enkrat predstavljeni na prireditvi Noč knjige in v šolskem časopisu Šr@uf.

Število ur: 18 ur (udeležba na razgovorih o prebranih stripih) in 18 ur (predstavitev svojega stripa)

Način izvedbe: mesečna srečanja

Prijava: pri mentoricah

Mentorici: Tadeja Kolman in Dragomira Kunej

 

 1. BRALNI KLUB NA ROBU

 Pridruži se nam v bralnem klubu Na robu, kajti Na robu … je zbirka literarnih del, ki se dotikajo mladostništva, izpetih in še ne dotaknjenih tem, ki odpirajo obzorja in kličejo po debati, po izražanju mnenj, kresu mnenj in pogledov, a hkrati k raziskovanju vplivov diskurzov moči in s tem vzpostavljene neenakosti, drugačnosti in etikete. Kritično poslušati, slišati in razumeti, čeprav Na robu, bo naše vodilo skozi prebiranje in analizo literarnih del zbirke.

Število ur: 24

Način izvedbe: enkrat na mesec, 8 srečanj po 3 šolske ure,

Prijava: pri mentorju

Mentorica Andreja Vinko Markovič

 

 1. SLOVENSKA FOLKLORA

 Bogastvo, ki se deduje iz roda v rod, bogastvo, ki prispeva k suverenosti in samobitnosti slovenskega naroda, se ohranja skozi kulturo, z ohranjanjem slovenskih običajev in narečij. Na delavnicah bomo spoznavali po regijah slovensko ljudsko slovstvo, narečje, folkloro, kulturo in običaje ter s tem širše spoznavali bogastvo slovenskega jezika. Ob dopustnih okoliščinah bi izbrali regijo ali običaj in kraj, kjer je folklora ohranjena, obiskali. 

Število ur: 21

Način izvedbe: enkrat na mesec, 7 srečanj po 3 šolske ure,

Prijava: pri mentorju

Mentorica Andreja Vinko Markovič

 

 1. POMNJENJE

 Pomnjenje podatkov je ena izmed veščin, ki nam lahko z različnimi tehnikami pomnjenja, skozi igro, druženjem in treniranjem olajša vsakdan.

 Število ur: 16

Način izvedbe: enkrat na mesec po 2 šolski uri

Prijava: pri mentorju

Mentorica: Andreja Vinko Markovič

 

 1. ŠOLSKI ČASOPIS ŠR@UF

 Vse, ki ste radovedni, kreativni, inovativni in vas zanima ustvarjanje, pisanje, fotografiranje, oblikovanje ali kakršno koli delo pri časopisu, vabimo k sodelovanju pri ustvarjanju in oblikovanju šolskega spletnega in tiskanega časopisa Šr@uf. Skupaj bomo hitreje dosegli cilj in izdelali časopis, ki bo takšen, kot si ga želite.

Spremljali bomo aktualne dogodke na šoli in o njih poročali, pod drobnogled bomo vzeli tudi delo in uspehe dijakov izven šole, športne dejavnosti, zanimivosti, tekmovanja, potovanja in objavljali zanimive zgodbe in pesmi izpod peres naših dijakov in dijakinj. 

Pridružite se naši ustvarjalni ekipi.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: mesečna srečanja/občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentoricah/spletna prijava

Mentorici: Tadeja Kolman in Natalija Talan Fošnarič 

 

 1. TEKMOVANJA V ZNANJU TUJIH JEZIKOV IN NATEČAJI

Dijakov, katerih znanje tujih jezikov je zavidanja vredno, je vedno več, zato tudi učiteljice angleščine in nemščine iščemo nova področja, na katerih se boste lahko razvijali in dokazovali. V letošnjem šolskem letu boste imeli možnost sodelovanja na tekmovanjih v znanju angleščine na šolski, regijski in državni  ravni, po novem pa boste lahko sodelovali tudi na mednarodnem tekmovanju Best in English. Specialistom za nemški jezik ponujamo možnost udeležbe na tekmovanjih na šolskem in državnem nivoju, za oba jezika pa tudi sodelovanje na nacionalnih literarnih natečajih.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno, priprava pred tekmovanji

Prijava: pri učiteljicah angleščine in nemščine

Mentorice: učiteljice angleščine in nemščine

 

 1. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA EPI READING BADGE

Tekmovanje je namenjeno dijakom, ki imajo radi angleščino in radi posežejo po angleški knjigi, obenem pa si želijo svoje razumevanje književnih besedil dokazati na tekmovanju. Prijavite se lahko vsi, razen dijakov zaključnih letnikov.

Cilji sodelovanja so širjenje in poglabljanje znanja, spoznavanje književnosti drugih narodov v izvirniku, povečanje priljubljenosti branja v tujem jeziku, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja tujega jezika, izboljšanje medkulturne komunikacije ter usvajanje jezikovnega znanja skozi besedila, ki so primerna starosti dijakov in njihovi razvojni stopnji.

V oktobru 2021 se bodo dijaki seznanili z naslovi treh književnih del, ki jih je potrebno prebrati, izvedeli pa bodo tudi, kdaj bodo knjige na voljo v knjižnici in kaj lahko pričakujejo na tekmovanju, dobili pa bodo tudi nekaj nasvetov za učinkovitejše branje. V mesecu marcu 2022 se bodo udeležili tekmovanja, ki se bo odvijalo na šoli. Teden ali dva kasneje jih bomo seznanile z rezultati, konec šolskega leta pa bodo prejeli priznanja, najboljši srebrna in zlata.

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri učiteljicah angleščine

Mentorice: učiteljice angleščine  

 

 1. NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

Pod okriljem Centra Oxford vsako leto poteka nemško bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga bomo v tem šolskem letu izvedli med decembrom 2021 in aprilom 2022. Dijaki bodo prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na osnovni stopnji prebirajo dijaki knjige na stopnji A1-A2, na višji stopnji pa se posvetijo knjigam na stopnji A1-B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60  minutah rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford. 

Dijaki razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavejo pomembnosti branja pri  učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške literature v prihodnosti.  

Število ur: 18 ur 

Način izvedbe: po dogovoru

Čas izvedbe: december 2021 – april 2022

Prijava: pri učiteljicah nemščine do 30. 11. 2021

Mentorici: mag. Simona Brečko in Lucija Bratina Pešec

 

 1. AMBASADOR KULTURE

Ambasador kulture je projekt Hiše kulture Celje. Namen projekta je vrhunsko umetnost predstaviti kot pomemben del kakovostnega in izpolnjenega bivanja ter eno od relevantnih komponent družabnega življenja, obenem pa mlade motivirati k samostojnemu obiskovanju prireditev in h kritični presoji umetniških del in izvedb. Vsakemu sodelujočemu dijaku je dodeljena kartica, s katero lahko brezplačno obišče vse dogodke, ki so jih v program vključili partnerji projekta. Sodelujoči, ki v šolskem letu obišče vsaj 11 dogodkov, prejme diplomo »ambasador kulture« in različne praktične nagrade.

Število ur: 22 ur

Način izvedbe: čez celo leto

Prijava: pri koordinatorici/spletna prijava

Koordinatorica mag. Marijana Marinšek

 

 1. ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

 Program je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: po dogovoru/občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorici/spletna prijava 

Mentorica Danica Mikola 

 

 1. MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE

 MEPI je mednarodni program, ki mladim daje možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju. Mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na 4 različnih področjih – prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in pustolovske odprave. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Program mladim omogoča razvijanje tako trdih kot tudi prečnih veščin. Raziskave so pokazale, da program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost.  

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: čez celo leto

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorji: mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič, Jaka Došler

 

 1. TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Sladkorna bolezen je ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji in predstavlja velik zdravstveni problem, zato je osveščanje o znakih in njenih posledicah zelo pomembno. Zveza društev diabetikov Slovenije vsako leto vabi na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni dijake in dijakinje srednjih šol. Namen tekmovanja je izboljšanje prehranskih navad (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli) in povečati gibalne navade mladih.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: samostojno delo doma, intenzivna priprava pred tekmovanjem

Prijava: pri mentorici

Mentorica mag. Veronika Hribar

 

 1. ZDRAV DIH ZA NAVDIH

 Državno tekmovanje organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije s ciljem  spodbuditi k večji skrbi za zdravje, osveščanju o pomenu zdravja, o zdravem zunanjem in notranjem okolju, o boljšem poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij, preprečevanju teh bolezni ter preučevanje vzrokov, ki vplivajo na pojav bolezni dihal in alergij. Ne gre za klasično tekmovanje v znanju, ampak lahko dijaki na različne zanimive načine izrazijo odnos do imenovane teme in svoje doživljanje.

Podeljujejo se odličja zlata, srebrna in bronasta trstika, ki jo prejme  en ali več tekmovalcev.

Število ur: 24/18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorici

Mentorica Danica Mikola

 

 1. NLP ZA DIJAKE

 Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši, bolj organizirani, zbrani in osredotočeni na svoje cilje ter hkrati odprti in pripravljeni izkoristiti priložnosti, ki vam jih življenje ponuja? Spoznali bomo, kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Spoznali in preizkusili bomo orodja, s katerimi se bomo laže soočali s spremembami, in ugotovili, da vedno obstaja način, kako obrniti stvari na bolje. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešni.   

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: spletna prijava 

Mentorica Mojca Drev

 

 1. JOGA

Z jogo se učimo sproščenosti in budnosti, zavedanja in pozornosti, umirjenosti in jasnosti uma, čemur sledijo spoznanje, notranji mir in zavedanje, da znamo biti srečni in uspešni.

Število ur: 20

Način izvedbe: tedenska srečanja

Prijava: spletna prijava

Mentorica Mihaela Remic

 

 1. PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO IZ MATEMATIKE

Priprave so namenjene predvsem dijakom 2. letnika programov PTI. Ponovili in poglobili bomo teme, ki ste jih obravnavali v programu SPI in se nato lotili še reševanja maturitetnih pol iz preteklih letih.

Število ur: 30

Način izvedbe: tedenska srečanja, delo doma

Prijava: pri mentorici

Mentorica Biserka Kampošek

 

 1. START-UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE

V sodelovanju s Inkubatorjem Savinjske regije v Celju smo za šolsko leto 2021/2022 pripravili program za delavnice: 

 • september: informativni dan, 
 • oktober: uvodne delavnice: Kaj je podjetništvo z družbenim učinkom, Oblikovanje ideje, Izpolnjevanje kanvasa za projekt z družbenim učinkom, Oblikovanje poslovnega načrta; evalvacija in nabor udeležencev šole podjetništva (izvaja se v  Inkubatorju), 
 • november in december: delavnice 1-krat tedensko na temo podjetništva: zakaj podjetništvo, namen, nenehno učenje in rast; oblikovanje ideje; kanvas poslovni model + primeri dobre prakse; PR in marketing; pitch; konec decembra sledi zaključna prireditev (pitch) + podelitev nagrad (do konca šolskega leta 2022 coworking prostor v Inkubatorju +  mentoriranje ekipe). 

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorju                                                                                

Mentor Matjaž Cizej  

 

 1. MOJE PODJETJE

 V sodelovanju s JA Slovenije se bomo tudi letos udeležili programa Moje podjetje.

Cilji:

 • Z izkušnjami dopolniti znanje srednješolcev o podjetniškem in gospodarskem delovanju, tako da bolje razumejo ureditev in vodenje poslovanja.
 • Pomagati dijakom, da se naučijo kritičnega razmišljanja, izražanja in upravljanja.
 • Predstaviti prednosti sistema svobodnega podjetništva.
 • Seznaniti dijake z zaposlitvenimi možnostmi in jih naučiti, kako lahko postanejo del gonilne sile gospodarskega razvoja.
 • Zgraditi pozitiven odnos med mladino in poslovnim svetom.

Dejavnosti:

 1. faza: USTANOVITEV

Izbira poslovne ideje in njeno preverjanje; ustanovitev in registracija podjetja ter zbiranje finančnih sredstev (prodaja delnic); izdelava poslovnega načrta.

 1. faza: POSLOVANJE

Nabava potrebnega materiala, izdelava izdelka, promocija in prodaja izdelkov ter finančno spremljanje poslovanja.

 1. faza: LIKVIDACIJA

Zaključek poslovanja, prodaja zalog, ugotavljanje uspešnosti poslovanja in izdelava letnega poročila.

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorju  

Mentor Matjaž Cizej

 

 1. ROČNO KOVANJE

Interesna dejavnost ročnega kovanja je namenjanja dijakom 1. in 2. letnika v programu nižjega poklicnega izobraževanja. Dijaki se bodo seznanili z osnovami plastičnega preoblikovanja materialov in izdelovanjem različnih izdelkov.

Število ur: 18

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Bojan Hrovat in Marko Žlender 

 

 1. STRUŽENJE CEVNEGA NAVOJA IN NADGRADNJA ZNANJA O STRUŽENJU

 Interesna dejavnost je namenjena dijakom, ki želijo pridobiti praktično znanje struženja cevnega navoja. Potekala bo v strojni delavnici A-35 v popoldanskem času. 

Število ur: 18

Način izvedbe:  tedenska srečanja

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Urh Sivka, Jože Prušnik

 

 1. VARJENJE V ORODJARSTVU

Pri interesni dejavnosti bojo dijaki spoznali največkrat uporabljene postopke varjenja MIG-MAG in TIG. Postopke bojo spoznavali skozi vaje.

Število ur: 18

Način izvedbe: Tedensko po dogovoru

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Jože Žogan, Srečko Fošnarič

 

 1. 3D-TISKANJE

Dejavnost je namenjena dijakom 2. letnika programa mehatronik operater. Dijaki bodo spoznali celoten postopek od izdelave modela izdelka v CAD-okolju, priprave programa do tiskanja končnega izdelka na 3D-tiskalniku. 

Število ur: 15

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno

Prijava: pri mentorju

Mentor Luka Hladin

 

 1. ELEKTROENERGETSKI IN JEDRSKI SISTEMI V SLOVENIJI 

Električna energija je vir, brez katerega si danes življenja ne moremo predstavljati in je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj.  

Ali veste, da v jedrskih elektrarnah pridobivajo toploto s cepitvijo jeder atomov urana? Ali veste, da proizvodnja energije temelji na verižni reakciji cepitve jeder, kjer se slednja sprošča v obliki toplote? Ali veste, da se pomočjo toplote proizvede vodna para, ki preko turbine poganja generator?   

V okviru interesne dejavnosti boste spoznali celovito zgodbo o energiji, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji in radioaktivnosti. S spoznavanjem omenjenih tem se bomo pripravljali na tekmovanje »Mladi genialci«. Slednjega za dijake vsako drugo leto organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ki za zmagovalne ekipe pripravita tudi bogate praktične nagrade.   

Da si boste teorijo lažje predstavljali tudi v praksi, si bomo v okviru interesne dejavnosti ogledali proizvodnjo električne energije, Fakulteto za energetiko in se udeležili delavnic s področja energetike v organizaciji podjetja GEN energija.  

Interesna dejavnost je namenjena dijakom 3. in 4. letnika programa strojni tehnik, ki se bodo lahko udeležili tekmovanja »Mladi genialci«. Vabljeni pa ste tudi vsi ostali, ki vas opisano področje zanima.   

Število ur: 20  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

Mentor Aleš Ferlež

 

 1. NAPREDNE METODE INŽENIRSKIH RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ

 Interesna dejavnosti je namenjena dijakom 2., 3. in 4. letnika programa strojni tehnik in tehnik mehatronike ter programu PTI, ki jih zanima delo konstrukterja in želijo nadgraditi znanje modelirnega programa. Spoznali boste program PTC Creo Simulate ali Solidworks Simulate, ki vključuje vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize. Pridobili boste vpogled v lastnosti konstrukcijskih rešitev ter spoznali, kako lahko zmanjšate čas in stroške, povezane s fizično izdelavo prototipov. Pri pouku spoznavamo analitične preračune konstrukcij in strojnih elementov, pri tej interesni dejavnosti pa bomo spoznali napreden postopek preračunov s pomočjo računalniškega programa. Zgodnja uporaba analiz namreč zmanjšuje napake, zmanjšuje težo in zagotavlja stroškovno učinkovite proizvodne procese in izbiro materialov.  

Število ur: 15-20 ur  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorji: Aleš Ferlež, Žan Podbregar in Martin Amon

 

 1. MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV 

Dijaki bodo spoznali osnove modeliranja s  programskim orodjem Creo Elements/Pro  (Pro/ENGINEER – PTC)  in postopke izdelave strojnega dela za projektni izdelek. Vsebina  spodbuja ustvarjalnost dijakov pri izdelavi novih inovativnih izdelkov. Dijaki bodo uporabili znanja s področja  modeliranja, strojne obdelave, montaže in krmiljenja. Delo bomo popestrili z ogledom podjetij in sejmov. 

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorji: Anton Ovtar, Edvard Došler in Stevo Romanić 

 

 1. POLIMERI – MATERIALI SODOBNE DRUŽBE

 Pri odkritju polimerov ni nihče predvidel neverjetnega pomena teh materialov v sodobni družbi. Polimeri so si utrli pot v vse pore našega življenja. Skoraj ne poznamo več izdelka, ki ne bi bil sestavljen iz vsaj kakšnega polimernega dela. Omogočajo nam nove priložnosti na zelo različnih področjih industrije. Samo v Sloveniji je več kot 1000 podjetij na tem področju. V okviru interesne dejavnosti boste najprej spoznali, kaj polimeri so in katere poznamo. V nadaljevanju boste spoznali tudi različne postopke izdelave polimernih izdelkov.  

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

Mentor Martin Amon 

 

 1. IZDELAVA PROTOTIPNIH IZDELKOV

 Interesna dejavnost je namenjena dijakom višjih letnikov, ki že imajo osnovna znanja iz računalniško podprtih tehnologij. V okviru interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali napredne CAD/CAM-postopke izdelave prototipnih izdelkov (3D-modeliranje, CNC-obdelava, 3D-tiskanje) s pomočjo katerih bodo lahko izdelovali izdelke po lastnih idejah. 

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

Mentor Martin Amon

 

 1. PROPORCIONALNA HIDRAVLIKA

Proporcionalna hidravlika obravnava tematiko krmiljenja proporcionalnega tlačno-omejevalnega ter proporcionalnega potnega ventila. To se odraža v večji prilagodljivosti hidravličnega sistema glede na zahteve, ki jih od nas zahteva krmilna naloga.

Dejavnost je namenjena dijakom, ki so že seznanjeni z osnovami hidravlične tehnike. Tematika se bo v okviru tedenskih srečanj obravnavala (predvidoma) deloma na daljavo (v zgodnjih večernih urah), deloma na učni opremi v učilnici B-42.

Število ur: 20 

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorju/spletna prijava  

Mentor Gašper Grat

 

 1. ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE

Industrijski roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih procesov. V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bodo, da je za delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav.

Število ur: 18

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorja mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik 

 

 1. MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH SODOBNIH PROIZVODNIH oznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov.

 V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali mehatronske sisteme v večjih proizvodnih sistemih v tujini. Ogledali si bodo avtomatizirano proizvodnjo v podjetjih kot so kot so BMW, Audi, Man, Kuka in podobnih. Poleg tega bodo spoznali utrip tujih mest in vpliv tehnologije na sodobno življenje globalno.

Število ur: 18

Način izvedbe: ekskurzija 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorja  mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

 1. AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI

 Robotika je danes nepogrešljiva tehnologija v industriji in našem vsakdanjem življenju. Poznamo robote za košnjo trave, čiščenje stanovanj, servisne robote, humanoidne robote za strežbo, vojaške robote in še veliko ostalih. V okviru interesne dejavnosti bomo spoznali mobilne robote za avtonomno vožnjo po črti, premagovanje ovir in reševanje žrtev.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: tedenska srečanja

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: mag. Matej Veber in Miloš Bevc

 

 1. SVETOVNO PRVENSTVO V ROBOTIKI ROBOCUP 2022

Dijaki se bodo na podlagi svojega truda in znanja udeležili svetovnega prvenstva v robotiki RoboCup 2022. Vsem tekmovalcem želimo veliko dobrih izkušenj, sreče ter dobro zastopanje šole in slovenske države. Srečno!

Mentor mag. Matej Veber

 

 1. RAZISKOVALNE NALOGE IMAJO PREDNOST

Vabim vas, da raziščete neraziskane stvari in teme, izdelate svoje ideje in zamisli, ter se pustite prepoznati ljudem, ki vam lahko pomagajo odpreti vrata v prihodnost. Spoznajte, kakšne prednosti vam prinašajo naloge! Raziskovanje poteka v parih, prednost imajo dijaki programa medijski tehnik, število mest je omejeno.

Število ur: do 25

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorju

Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

 1. OBLIKOVANJE INTERAKTIVNE STENE 

Današnja komunikacija ni več samo enosmerna. Gledalci ali obiskovalci kulturnih dogodkov želijo sodelovati z lastno uporabniško izkušnjo. Naučili se bomo pristopov pri oblikovanju atraktivne, zvočno in svetlobno podprte, stene. 

Število ur: po realizaciji 

Način izvedbe: strnjeno/občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorju 

Mentor mag. Peter Arlič 

 

 1. CONA BREZ TELEFONA 

Na Kosovelovi načrtujemo predelavo prostora, ki bo namenjen branju in pogovorih – Cona brez telefona. V sklopu te interesne dejavnosti bomo oblikovno in vsebinsko zasnovali prostor ter izbrano zasnovo tudi praktično izvedli – vključno z izdelavo primerne opreme (pohištvo, dekoracija …). Vabljeni dijaki in dijakinje, ki bi želeli kreativno in izvedbeno sooblikovati šolski prostor. 

Število ur: 18 

Način izvedbe: tedenska srečanja / intenzivno v času izvedbe 

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Iztok Virant in Mojca Drev 

 

 1. ŠOLSKI RADIO

Z letošnjim šolskim letom smo na lokaciji Kosovelova pridobili vso potrebno opremo za predvajanje vsebin za šolski radio.

Skozi šolsko leto bomo pripravljali tematske radijske vsebine namenjene dijakom in učiteljem, prav tako bomo skrbeli za predvajanje glasbe pred poukom in med glavnim odmorom.

V delavnico vabimo vse dijake, ki se želijo preizkusiti kot radijski govorci, voditelji, novinarji in tehniki.

Delo bo potekalo skozi celotno šolsko leto in ne bo omejeno na le določene dneve in ure.

Število ur: 18 

Način izvedbe: tedenska srečanja / intenzivno v času izvedbe 

Prijava: pri mentorjih 

Mentorja:  Dušan Vešligaj in Tadeja Kolman

 

 1. FILMSKA DEJAVNOST

Z dijaki, ki obiskujejo filmsko dejavnost, bomo idejno zasnovali scenarije in načrtovali snemanje kratkih filmov, ki jih bomo nato prijavili na dijaške filmske festivale in predstavili na naši spletni televiziji vitv.si. V letošnjem šolskem letu bomo pričeli s snemanjem igrano-dokumentarnega filma z delovnim naslovom Celjski raketarji.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: tedenska srečanja/občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar

 

 1. FILMSKI FESTIVAL FILM FEST III ZVEZD

Projekcija izbranih filmov, v okviru 8. filmskega festivala neodvisnega kratkega filma bo potekala v organizaciji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, Mestnega kina Metropol Celje, Zveze kulturnih društev, JSKD Območne enote Celje in Festivala 3-Kons. K sodelovanju bomo povabili mlade filmske ustvarjalce. Organi-zatorji festivala pričakujemo udeležbo osnovnošolcev, srednješolcev ter članov društev ali neformalnih skupin. Filmi so lahko narejeni v okviru pouka ali obšolskih dejavnosti in pod okriljem mentorja ali zasebno. Tematika filmov je poljubna. Priporočena dolžina filmov je 5 minut. Avtor lahko prijavi največ tri svoje filme.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno/občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorji: Alen Pavšar, Dušan Vešligaj in Marko Radosavljević

 

 1. SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV

Ekipa spletne televizije VI-TV bo tudi letos zadolžena za pripravo in objavo video prispevkov in reportaž. Želimo si, da bi k sodelovanju pritegnili več dijakov nižjih letnikov. Skrbeli bomo, da bodo šolski dogodki in prireditve podprti tudi medijsko in objavljeni na spletni televiziji in socialnih omrežjih. Tudi letos se bomo z veseljem odzvali na vabila ostalih osnovnih in srednjih šol ter drugih institucij tako, da bomo medijsko podprli dogodke.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: tedenska srečanja/občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar 

 

 1. FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE

Delavnica je namenjena dijakom programa medijski tehnik, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije, spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti področja je število dijakov omejeno. Zaželena je dobra volja in ljubezen do fotografije.

Število ur: 18 oz. po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorju/spletna prijava

 Mentor David Korošec

 

 1. PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJEPEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi. Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev, tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda, enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem ali Narodnem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec.

Način izvedbe: tedenska srečanja, strnjene intenzivne vaje, nastopi 

Prijava: udeležba na avdiciji 

                                                                                                              Organizatorica zbora Tjaša Verdev 

 

 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani.

Javne produkcije glasbenih šol Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje, koncerti z mladimi, koncerti GMS, Slovenske filharmonije, Hiše kulture Celje…, obiski komornih zasedb na naši šoli.

Število ur: 6 za posamezen koncert 

Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka  

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU

 Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo čez mejo. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Predstave bodo organizirane po dogovoru, glede na interes dijakov in aktualno ponudbo.

Število ur: 6 za posamezen koncert 

Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka  

Prijava: pri mentorici 

Mentorica je Metka Jagodič Pogačar

 

 1. MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC

 Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo različne prireditve za manjše število obiskovalcev, kot npr.  Večer ob svetovnem dnevu jezikov, Večer slovenske popevke, Jazz večer… Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, informativnih dnevih, frankofonskem dnevu … Dijaki morajo imeti svoje inštrumente.

Število ur: 18 

Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi 

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. ŠOLSKI BEND GL ERUPTION

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega benda Gimnazije Lava  ERUPTION, ki medse vedno rad sprejme tudi dijake drugih šol ŠC Celje. S svojo izjemno dejavnostjo skrbi za prijetno počutje na šolah ŠC Celje. Pripravili bomo samostojni koncert, radi bi nastopili na maturantskih plesih in s svojo prisotnostjo popestrili številne kulturne prireditve na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost našega zavoda. Sodelovani bomo v projektih Zavoda Celeia Celje: Božično Celje, Poletje v Celju …                                              

Število ur: po realizaciji 

Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi 

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

                         

 1. ADRENALIN

Adrenalina željne vabimo, da se nam pridružijo na sproščeno enodnevno sproščanje adrenalina. Po zelo obiskanih in nepozabnih predhodnih izkušnjah načrtujemo obisk enega od top smučarskih centrov v Avstriji ali Italiji, morda preizkusimo rafting po Soči ali pa obisk pustolovskega parka Geoss, kar bo odvisno razmer.                                                                                              

Število ur: 10  

Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija 

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

                                                                                                                            Mentor Bojan Klakočer 

 

 1. FIT ŠOLA

 V šolskem letu 2021/2022 bomo »migali« tudi na naši šoli. Program je namenjen vsem dijakom, predvsem pa tistim, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovosten vrhunski šport. Skozi predavanja in praktično delavnico bomo spoznali več vrst zdravih obrokov, se naučili sestaviti jedilnik in obrok glede na tip aktivnosti, ki jo opravljamo. Dve soboti (oktober, april) bomo namenili tudi daljšim pohodom na prostem. Načrtovali bomo rekreacijski trening in izvedli več različnih vrst vadbe. Dejavnost se bo izvedla teoretično in praktično. Cilji Fit šole so:

– dodatno spodbuditi dijake k športni dejavnosti,

– odpraviti posledice negativnih vplivov sedenja,

– razumeti pomen kondicijske pripravljenosti za dobro počutje in zdravo življenje.

Število ur: strnjeno srečanje 5 x 6u r, november, februar, april

Način izvedbe: strnjeno: sobota v oktobru in aprilu

Prijava: pri mentorjih

Mentorji: Lucija Mandl, Jaka Došler, Peter Peršič, Fižuleto Hrvoje, Lidija Leskovšek

               

 1. ČEBELARSKI KROŽEK

 Bi želeli spoznati življenje čebel in delo čebelarja?  Vljudno vabljeni k čebelarskemu krožku, ki bo potekal na Šolskem centru Celje. V jesenskih in zimskih mesecih je predvideno teoretično izobraževanje na mesečni ravni (1 ura / mesec: skupaj 6 ur), kjer se boste naučili biologije čebel, spoznali medovite rastline in načine čebelarjenja v AŽ in LR-panjih. Marca načrtujemo ogled čebelarskega sejma na Celjskem sejmu (5 ur), kjer boste spoznali slovenske in svetovne proizvajalce čebelarske opreme, udeležile pa se boste lahko izobraževanja, ki ga bodo izvajali mojstri čebelarstva. V spomladanskih mesecih pa boste spoznali praktični delo čebelarja v mojem čebelarstvu (2 ekskurziji – 7 ur). 

Število ur: 18  

Način izvedbe: mesečna srečanja  

Prijava: zan.podbregar@sc-celje.si

                                                                                                                    Mentor Žan Podbregar

 

 1. TEČAJ PRVE POMOČI

Za dijake 3. letnika, ki želijo opravljati izpit iz prve pomoči, in v preteklem šolskem letu zaradi izvajanja pouka na daljavo niso poslušali predavanj, bodo organizirana predavanja iz nujne medicinske pomoči. K dejavnosti se lahko prijavijo tudi dijaki 1. letnika, ki bi želeli opraviti izpit. Izpit velja za kandidate za voznike motornih vozil.          

Število ur: 14  

Način izvedbe: strnjeno v dveh popoldnevih 

Prijava: pri koordinatorici 

Koordinatorica Mojca Drev

 

 1. FAKULTATIVNI POUK NEMŠČINE

 Fakultativni pouk nemščine je namenjen dijakom 4. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja kot nadgradnja znanja, ki so ga usvojili pri pouku nemščine od prvega do tretjega letnika pri rednem pouku nemščine. Pri pouku bomo razvijali vse štiri jezikovne zmožnosti, pri čemer bo poudarek na ustnem sporočanju. Posebno pozornost bomo namenili uporabi nemščine v stroki.

Število ur: 30 ur

Način izvedbe: predvidoma 2 uri tedensko

Čas izvedbe: predvidoma 1. ocenjevalno obdobje (september 2021 – januar 2022)

Prijava: zaključena

Mentorica mag. Simona Brečko 

 

 1. FAKULTATIVNI POUK MATEMATIKE

 Fakultativni pouk matematike je namenjen dijakom 3. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja kot nadgradnja znanja, ki so ga usvojili pri rednem pouku. Fakultativni pouk matematike je prvi del priprav na 5. predmet splošne mature, kar bodo nekateri potrebovali pri vpisu na fakultete. Predelali bomo snov: množice in logika, vektorji in kompleksna števila.

Število ur: 30 ur

Način izvedbe: predvidoma 2 uri tedensko

Čas izvedbe: predvidoma 2. ocenjevalno obdobje (januar 2022 – maj 2022)

Prijava: zaključena

 

ČASOVNICA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI  ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Časovnica:

 • razredna ura v tednu od 20. do 25. 9. 2021: razrednik seznani dijake z naborom dejavnosti,
 • –7. oktober 2021: dijak odda spletno prijavo k dejavnosti preko svojega šolskega e-naslova ali se prijavi pri mentorju (navodila boste dobili preko obvestila na šolski spletni strani),
 • do 15. oktobra 2021: oblikovanje skupin in usklajevanje,
 • oktober 2021: objava razporeda za prvo srečanje,
 • oktober 2021: organiziran pričetek izvajanja dejavnosti (prvo srečanje krožkov),
 • do 20. oktobra: razrednik pripravi seznam interesnih dejavnosti v oddelku,
 • oktober 2021–maj 2022: izvajanje dejavnosti,
 • do 20. maja 2022: oddaja potrdila razredniku o opravljenih dejavnostih.

 

Za dijake 2. letnika srednjega poklicnega izobraževanja bodo posebej izvedene praktične strokovne dejavnosti.

Obveščanje o interesnih dejavnostih bo potekalo preko obvestil na oglasni deski (TV) in šolski spletni strani, preko mentorjev in razrednikov ter s sporočili na šolske e-naslove dijakov.

Dijaki, ki sodelujete pri tekmovanjih in natečajih, ki potekajo prej, boste v dogovoru z mentorjem z dejavnostjo začeli že septembra oz. oktobra. 

Organizatorica interesnih dejavnosti je Mojca Drev.     

                  

 

 

 

 
               
 
 
 

 

Skip to content