Interesne dejavnosti

Videopredstavitve interesnih dejavnosti:

 

PONUDBA PROSTIIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021                                                                                                                     

 

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO 

V prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad pomaga ljudem. Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec, kjer bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov.  

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: po dogovoru s svetovalno službo   

Prijava: pri mentorici/spletna prijava 

                                                                                                                              Mentorica  Pera Kunst 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ALI  RADI NASTOPAMO  

Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, to so 3-kons, dan poezije, sprejem za najboljše dijake, literarni večer, ustvarjali kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se bomo pripravljali neposredno pred njimi.  

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: intenzivna priprava pred dogodki  

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava     

Mentorice: Mojca Drev Uranjek, Suzana Slana, Damjana Hohler in Tadeja Kolman

 

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

 Letošnje Cankarjevo tekmovanje nosi naslov Slovenija, vse najboljše

 

1.      in 2. letnik SSI

Veronika Simoniti: Ivana pred morjem (šolska raven)

Štefan Kardoš: Vse moje Amerike (območna raven)

3.      in 4. letnik SSI

Marjan Rožanc: Ljubezen in izbrani eseji in

Marjan Rožanc: Roman o knjigah (šolska raven)
Drago Jančar: Galjot in izbrani eseji in

Drago Jančar: Pisanja in znamenja (območna raven)

1., 2. in 3. letnik SPI

Feri Lainšček: Mislice (šolska raven)

Feri Lainšček: Ne (območna raven)

 

Termini tekmovanj:

 • šolska raven:torek, 17. 11. 2020
 • območna raven:četrtek, 14. 1. 2021
 • državna raven:sobota, 13. 3. 2021

Število ur: 12/18 

Način izvedbe: samostojno delo doma, intenzivna priprava pred območnim in državnim tekmovanjem 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine 

Koordinatorica Brigita Renner 

 

ŠOLSKI ČASOPIS ŠR@UF 

Vse, ki imate radi novinarstvo, raziskovanje, pisanje člankov, fotografiranje, oblikovanje, vabim k sodelovanju pri ustvarjanju šolskega glasila Šr@uf.

Spremljali bomo aktualne dogodke na šoli in o njih poročali, pod drobnogled bomo vzeli tudi delo in uspehe dijakov izven šole, športne dejavnosti, zanimivosti, tekmovanja, potovanja in objavljali zanimive zgodbe in pesmi izpod peres naših dijakov in dijakinj. 

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorici/spletna prijava

Mentorica Tadeja Kolman

 

NOČ KNJIGE  

Unesco je svetovni dan knjige in avtorskih pravic razglasil pred 24 leti in to je dan, ko praznujemo vsi, ki imamo radi knjige, in vsi, ki se nas dotaknejo zgodbe iz knjig. Temu dogodku se bomo pridružili virtualno ali v živo z Nočjo knjige v petek, 23. aprila 2021. 

Izbrano knjigo bomo prebrali pred dogodkom, popoldanske dejavnosti bodo aktualno obarvane, večerne dejavnosti bomo zaključili z branjem za lahko noč in za piko na i nas čaka prenočevanje na šoli ali virtualni nočni pogovor.   

Število ur: 18 

Način izvedbe: delo doma in v šoli, marec in april 2021 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava

Mentorice Suzana Slana, Brigita Renner in Mojca Drev Uranjek

 

3-KONS 

Dvanajsto leto bo potekal na Kosovelovi ulici edinstveni festival mladostnega povezovanja na področju znanja in družabnosti. Medijski tehniki na delavnicah na sosednjih treh šolah pridobijo predvsem spretnosti in vpogled v življenje na njih, na družabnem dogodku pa se poveselimo vsi skupaj – dijaki in učitelji. Zaradi karantene bomo pripravili izvirno izvedbo.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: pred dogodkom 

Prijava: pri koordinatorici/spletna prijava

Koordinatorica Suzana Slana 

 

OGLED MUZIKALA FIGAROVA SVATBA

Na II. gimnaziji Maribor si bomo ogledali gledališko predstavo francoskega komediografa Pierra Augustina Carona de Beaumarchaisa Ta veseli dan ali Figarova svatba, ki je glasbena predelava nekoč najbolj revolucionarne komedije v svetovni literaturi. Za Slovence ima poseben pomen, saj je Anton Tomaž Linhart prav po njej priredil prvo slovensko komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Predstava ponuja pester vpogled v zgodovino glasbe, kakor tudi v sodobno popularno glasbo, kreativne kombinacije klasične glasbe z baročno, glasbena dela iz klasičnih muzikalov, rock´n´ roll in španske ritme flamenka.

English Student Theatre je mladinsko gledališče, ki pod okriljem II. gimnazije Maribor že več kot 25 let uprizarja muzikale v angleškem jeziku (s podnapisi v slovenščini).

Ogled predstave bomo združili s popoldanskim ogledom mestnega jedra Maribora in njegovih znamenitosti. 

Število ur: 10 

Način izvedbe: po pouku v četrtek, 11. 3. 2021 

Stroški: 8 evrov vstopnica + avtobusni prevoz (ok. 10 evrov) 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine in angleščine

Mentorica Suzana Slana

 

TEKMOVANJA V ZNANJU TUJIH JEZIKOV IN NATEČAJI

Dijakov, katerih znanje tujih jezikov je zavidanja vredno, je vedno več, zato tudi učiteljice angleščine in nemščine iščemo nova področja, na katerih se boste lahko razvijali in dokazovali. V letošnjem šolskem letu boste imeli možnost sodelovanja na tekmovanjih v znanju angleščine na šolski, regijski in državni ravni ter v znanju nemščine na šolski in državni ravni, preizkusili pa se boste lahko tudi na literarnih natečajih na nacionalnem ravni.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: intenzivna priprava pred tekmovanji

Prijava: pri učiteljicah angleščine in nemščine

      Mentorice: učiteljice angleščine in nemščine

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA EPI READING BADGE

Tekmovanje je namenjeno dijakom, ki imajo radi angleščino in radi posežejo po angleški knjigi, obenem pa si želijo svoje razumevanje književnih besedil dokazati na tekmovanju. Prijavite se lahko vsi, razen dijakov zaključnih letnikov.

Cilji sodelovanja so širjenje in poglabljanje znanja, spoznavanje književnosti drugih narodov v izvirniku, povečanje priljubljenosti branja v tujem jeziku, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja tujega jezika, izboljšanje medkulturne komunikacije ter usvajanje jezikovnega znanja skozi besedila, ki so primerna starosti dijakov in njihovi razvojni stopnji.

V oktobru 2020  se bodo dijaki seznanili z naslovi treh književnih del, ki jih je potrebno prebrati, izvedeli pa bodo tudi, kdaj bodo knjige na voljo v knjižnici, kaj lahko pričakujejo na tekmovanju, ter dobili nekaj nasvetov za učinkovitejše branje. V mesecu marcu 2021 se bodo udeležili tekmovanja, ki se bo odvijalo na šoli. Teden ali dva kasneje jih bomo seznanile z rezultati, konec šolskega leta pa bodo prejeli priznanja, najboljši srebrna in zlata.

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri učiteljicah angleščine

Mentorice: učiteljice angleščine

 

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

Pod okriljem Centra Oxford vsako leto poteka nemško bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga bomo v tem šolskem letu izvedli med decembrom 2020 in aprilom 2021. Dijaki bodo prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na osnovni stopnji prebirajo dijaki knjige na stopnji A1-A2, na višji stopnji pa se posvetijo knjigam na stopnji A1-B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60  minutah rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford. 

Dijaki razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavejo pomembnosti branja pri  učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške literature v prihodnosti.  

Število ur: 18 ur 

Način izvedbe: po dogovoru

Čas izvedbe: december 2020–april 2021

Prijava: pri učiteljicah nemščine do 30. 11. 2020

Mentorici: mag. Simona Brečko in Lucija Bratina Pešec

 

AMBASADOR KULTURE

Ambasador kulture je projekt Hiše kulture Celje. Namen projekta je vrhunsko umetnost predstaviti kot pomemben del kakovostnega in izpolnjenega bivanja ter eno od relevantnih komponent družabnega življenja, obenem pa mlade motivirati k samostojnemu obiskovanju prireditev in h kritični presoji umetniških del in izvedb. Vsakemu sodelujočemu dijaku je dodeljena kartica, s katero lahko brezplačno obišče vse dogodke, ki so jih v program vključili partnerji projekta. Sodelujoči, ki v šolskem letu obišče vsaj 11 dogodkov, prejme diplomo »ambasador kulture« in različne praktične nagrade.

Število ur: 22 ur

Način izvedbe: čez celo leto

Prijava: pri koordinatorici/spletna prijava

Koordinatorica mag. Marijana Marinšek

 

ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA  

Sodelovanje v programu je namenjenem ozaveščanju javnosti o ustroju, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbujanju aktivnega državljanstva in politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Del aktivnosti je tekmovalnega značaja.

V tem šolskem letu bomo:

 • nadgradili poznavanje ustroja in delovanja EU ter njenega vpliva na naše vsakdanje življenje,
 • izmed šestih ponujenih tem (okolje in obnovljivi viri energije; varnost in človekove pravice; odnos mladih do alkohola in mamil; prihodnost EU; migracije in integracija; zaposlovanje mladih) izbrali eno,
 • se pripravili na debato Evrošole ‘za-in-proti’ v Ljubljani,
 • z evropskimi vsebinami bomo posodabljali naše evropsko drevo,
 • ob dnevu Evrope 9. 5. 2020 priredili poseben dogodek,
 • sodelovali na dogodkih Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji,
 • ob koncu leta prejeli naziv ambasadorjev Evropskega parlamenta.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja/intenzivno pred dogodki

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorja Suzana Slana in Andrej Požlep

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V MADRID

Zaradi pandemije v preteklem šolskem letu nismo uspeli izvesti ekskurzije, zato strokovno ekskurzijo v Madrid ob ugodni epidemiološki sliki načrtujemo v letošnjem šolskem letu, in sicer spomladi 2021.  Ogledali si bomo znamenitosti druge najvišje ležeče prestolnice v Evropi, se spoznali z mestnim utripom, kulturo in kulinariko.

Število ur: 30 ur

Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija

Prijava: pri učiteljicah angleščine

Mentorice: učiteljice tujih jezikov

 

SPOZNAVANJE KULTURNOZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL   

Dijaki na strokovno vodenih ekskurzijah spoznavajo kulturne, zgodovinske, geografske, jezikoslovne pa tudi kulinarične posebnosti Slovenije in sosednjih dežel.

Enodnevne ekskurzije:   Ljubljana, Gradec, Dunaj, Benetke  (oktober–junij) 

Dvodnevna ekskurzija: Verona, Andrea Palladio in Gardaland (marec/april) 

Število ur: 12/24 ur

Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija 

Prijava: pri mentoricah/spletna prijava 

Mentorici: Dragomira Kunej in Darja Povše  

 

MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE 

MEPI je mednarodni program, ki mladim daje možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju. Mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na 4 različnih področjih – prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in pustolovske odprave. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Raziskave so pokazale, da program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost.  

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: čez celo leto

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorji: mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič, Suzana Slana

 

TEKMOVANJE V ZNANJU EKOKVIZA

S projektom Ekokviz za srednje šole želimo dijakom predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:

 • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
 • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
 • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.

TEMA za šolsko leto 2020/2021 je ENERGIJA in OGLJIČNI ODTIS, tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju, in sicer v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja, dijaki srednjega strokovnega in poklicno-tehničnega izobraževanja ter dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Gradivo za tekmovanje bo objavljeno oktobra 2020, termin šolskega tekmovanja je 11. 12. 2020.

Št. ur: po realizaciji

Način izvedbe: intenzivna priprava pred tekmovanjem

Prijava: pri mentorici

                                                                                                              Mentorica Lidija Leskovšek

 

ZDRAV DIH ZA NAVDIH 

Državno tekmovanje organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije s ciljem  spodbuditi k večji skrbi za zdravje, osveščanju o pomenu zdravja, o zdravem zunanjem in notranjem okolju, o boljšem poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij, preprečevanju teh bolezni ter preučevanje vzrokov, ki vplivajo na pojav bolezni dihal in alergij. Ne gre za klasično tekmovanje v znanju, ampak lahko dijaki na različne zanimive načine izrazijo odnos do imenovane teme in svoje doživljanje.

Podeljujejo se odličja zlata, srebrna in bronasta trstika, ki jo prejme  en ali več tekmovalcev.

Število ur: 24/18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorici

Mentorica Danica Mikola

 

NLP ZA DIJAKE 

Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši, bolj organizirani, zbrani in osredotočeni na svoje cilje ter hkrati odprti in pripravljeni izkoristiti priložnosti, ki vam jih življenje ponuja? Spoznali bomo, kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Spoznali in preizkusili bomo orodja, s katerimi se bomo laže soočali s spremembami, in ugotovili, da vedno obstaja način, kako obrniti stvari na bolje. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešni.  

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: spletna prijava 

Mentorica Mojca Drev Uranjek

 

FIZIKALNI KROŽEK

Fizikalni krožek je primeren za dijake, ki si želijo poglobiti in dopolniti svoje znanje fizike, spoznati sodobne  teme in aktualne dogodkih ne tem področju. Namen krožka je razvijanje naravoslovne kompetence, pri čemer vzporedno razvijamo tudi matematične spretnosti in uporabo IKT. Posvetili se bomo tudi pripravam na tekmovanje 

Število ur: 18 

Način izvedbe: tedenska srečanja in intenzivna priprava pred tekmovanji 

Prijava: pri mentorju         

Mentor Klemen Zidanšek

 

 PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO IZ MATEMATIKE

Priprave so namenjene predvsem dijakom 2. letnika programov PTI. Ponovili in poglobili bomo teme, ki ste jih obravnavali v programu SPI in se nato lotili še reševanja maturitetnih pol iz preteklih letih.

Število ur: 30

Način izvedbe: tedenska srečanja, delo doma

Prijava: pri mentorici                     

                                                                                                                                                         Mentorica Biserka Kampošek

 

START-UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE  

V sodelovanju s Inkubatorjem Savinjske regije v Celju smo za šolsko leto 2019/2020 pripravili program za delavnice: 

 • september: informativni dan, 
 • oktober: uvodne delavnice: Kaj je podjetništvo z družbenim učinkom, Oblikovanje ideje, Izpolnjevanje kanvasa za projekt z družbenim učinkom, Oblikovanje poslovnega načrta; evalvacija in nabor udeležencev šole podjetništva (izvaja se v  Inkubatorju), 
 • november in december: delavnice 1-krat tedensko na temo podjetništva: zakaj podjetništvo, namen, nenehno učenje in rast; oblikovanje ideje; kanvas poslovni model + primeri dobre prakse; PR in marketing; pitch; konec decembra sledi zaključna prireditev (pitch) + podelitev nagrad (do konca šolskega leta 2020 coworking prostor v Inkubatorju +  mentoriranje ekipe). 

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorju/spletna prijava                                                                                    

Mentor Matjaž Cizej  

 

MOJE PODJETJE 

V sodelovanju s JA Slovenije se bomo tudi letos udeležili programa Moje podjetje.

Cilji:

 • Z izkušnjami dopolniti znanje srednješolcev o podjetniškem in gospodarskem delovanju, tako da bolje razumejo ureditev in vodenje poslovanja.
 • Pomagati dijakom, da se naučijo kritičnega razmišljanja, izražanja in upravljanja.
 • Predstaviti prednosti sistema svobodnega podjetništva.
 • Seznaniti dijake z zaposlitvenimi možnostmi in jih naučiti, kako lahko postanejo del gonilne sile gospodarskega razvoja.
 • Zgraditi pozitiven odnos med mladino in poslovnim svetom.

Dejavnosti:

 1. faza: USTANOVITEV

Izbira poslovne ideje in njeno preverjanje; ustanovitev in registracija podjetja ter zbiranje finančnih sredstev (prodaja delnic); izdelava poslovnega načrta.

 1. faza: POSLOVANJE

Nabava potrebnega materiala, izdelava izdelka, promocija in prodaja izdelkov ter finančno spremljanje poslovanja.

 1. faza: LIKVIDACIJA

Zaključek poslovanja, prodaja zalog, ugotavljanje uspešnosti poslovanja in izdelava letnega poročila.

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorju  

Mentor Matjaž Cizej

 

IDEJATLON  1860

V šolskem letu 2020/2021 se bosta po dva že izbrana dijaka iz vsake smeri udeležila Idejatlona 1860. Namen Idejatlona je spodbuditi prenos znanja in idej med nadarjenimi mladimi in podjetjem. V okviru projekta RaST bomo izvedli uvodno srečanje (8. 10. 2020), ki bo z interaktivnimi igrami in ogrevanjem možganov služilo za kreativne priprave udeležencev. Predstavljeni bodo izzivi podjetja (na temo digitalizacije,  robotizacije in avtomatizacije), nakar bodo dijaki na kratko opisali svoje ideje, sledi ogled vseh idej in dot voting. Najbolje ovrednotene ideje se izberejo, njihovi kreatorji postanejo vodje timov. Dogodek je namenjen dijakom tehnične in splošne smeri 3. in 4. letnika, ki so inovativni in radi ustvarjajo prototipe prihodnosti. Idejni koncept bodo dijaki po dogodku razvijali skupaj z mentorji v okviru šolskih aktivnosti; najboljši bodo nagrajeni.

V okviru uvodnega kreativnega srečanja bo tudi ogled proizvodnje in strojev, ki predstavljajo prihodnost steklarske industrije. Dogodek bo prilagojen glede na razmere (on-line ali v živo).
Udeleženci potrebujejo le raziskovalno radovednost, veselje do tehnike in timskega dela, za vse ostalo poskrbi Steklarna Hrastnik.

Cilji aktivnosti:

– razviti logično razmišljanje,
– predstaviti in uvesti v delo v tehničnih poklicih,
– možnost uresničevanja lastnih idej v ekipi s podporo mentorja,
– uporaba teoretičnih znanj v praksi.

Aktivnost bo potekala v času od 8. 10. do 20. 11. 2020 v Steklarni Hrastnik. 

Število ur: 12

Način izvedbe: po dogovoru

Mentor Matjaž Cizej 

 

ELEKTROENERGETSKI IN JEDRSKI SISTEMI V SLOVENIJI  

Električna energija je vir, brez katerega si danes življenja ne moremo predstavljati in je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj.  

Ali veste, da v jedrskih elektrarnah pridobivajo toploto s cepitvijo jeder atomov urana? Ali veste, da proizvodnja energije temelji na verižni reakciji cepitve jeder, kjer se slednja sprošča v obliki toplote? Ali veste, da se pomočjo toplote proizvede vodna para, ki preko turbine poganja generator?   

V okviru interesne dejavnosti boste spoznali celovito zgodbo o energiji, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji in radioaktivnosti. S spoznavanjem omenjenih tem se bomo pripravljali na tekmovanje »Mladi genialci«. Slednjega za dijake vsako drugo leto organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ki za zmagovalne ekipe pripravita tudi bogate praktične nagrade.   

Da si boste teorijo lažje predstavljali tudi v praksi, si bomo v okviru interesne dejavnosti ogledali proizvodnjo električne energije, Fakulteto za energetiko in se udeležili delavnic s področja energetike v organizaciji podjetja GEN energija.  

Interesna dejavnost je namenjena dijakom 2. in 3. letnika programa strojni tehnik, ki se bodo lahko udeležili tekmovanja »Mladi genialci«. Vabljeni pa ste tudi vsi ostali, ki vas opisano področje zanima.   

Število ur: 20  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

Mentor Aleš Ferlež

 

NAPREDNE METODE INŽENIRSKIH RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ   

Interesna dejavnosti je namenjena dijakom 2., 3. in 4. letnika programa strojni tehnik in tehnik mehatronike ter programu PTI, ki jih zanima delo konstrukterja in želijo nadgraditi znanje modelirnega programa. Spoznali boste program PTC Creo Simulate ali Solidworks Simulate, ki vključuje vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize. Pridobili boste vpogled v lastnosti konstrukcijskih rešitev ter spoznali, kako lahko zmanjšate čas in stroške, povezane s fizično izdelavo prototipov. Pri pouku spoznavamo analitične preračune konstrukcij in strojnih elementov, pri tej interesni dejavnosti pa bomo spoznali napreden postopek preračunov s pomočjo računalniškega programa. Zgodnja uporaba analiz namreč zmanjšuje napake, zmanjšuje težo in zagotavlja stroškovno učinkovite proizvodne procese in izbiro materialov.  

Število ur: 15-20 ur  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar  

 

MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV  

Dijaki bodo spoznali osnove modeliranja s  programskim orodjem Creo in postopke izdelave strojnega dela za projektni izdelek. Vsebina  spodbuja ustvarjalnost dijakov pri izdelavi novih inovativnih izdelkov. Dijaki bodo uporabili znanja s področja  modeliranja, strojne obdelave, montaže in krmiljenja. Delo bomo popestrili z ogledom podjetij in sejmov. 

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorji: Anton Ovtar, Edvard Došler in Stevo Romanić 

 

POLIMERI – MATERIALI SODOBNE DRUŽBE  

Pri odkritju polimerov ni nihče predvidel neverjetnega pomena teh materialov v sodobni družbi. Polimeri so si utrli pot v vse pore našega življenja. Skoraj ne poznamo več izdelka, ki ne bi bil sestavljen iz vsaj kakšnega polimernega dela. Omogočajo nam nove priložnosti na zelo različnih področjih industrije. Samo v Sloveniji je več kot 1000 podjetij na tem področju. V okviru interesne dejavnosti boste najprej spoznali, kaj polimeri so in katere poznamo. V nadaljevanju boste spoznali tudi različne postopke izdelave polimernih izdelkov. 

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

Mentor Martin Amon 

 

IZDELAVA PROTOTIPNIH IZDELKOV 

Interesna dejavnost je namenjena dijakom višjih letnikov, ki že imajo osnovna znanja iz računalniško podprtih tehnologij. V okviru interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali napredne CAD/CAM-postopke izdelave prototipnih izdelkov (3D-modeliranje, CNC-obdelava, 3D-tiskanje) s pomočjo katerih bodo lahko izdelovali izdelke po lastnih idejah. 

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

Mentor Martin Amon

 

PROPORCIONALNA HIDRAVLIKA

Proporcionalna hidravlika obravnava tematiko krmiljenja proporcionalnega tlačno-omejevalnega ter proporcionalnega potnega ventila. To se odraža v večji prilagodljivosti hidravličnega sistema glede na zahteve, ki jih od nas zahteva krmilna naloga.

Dejavnost je namenjena dijakom ki so že seznanjeni z osnovami hidravlične tehnike.

Število ur: 20 

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorju/spletna prijava  

Mentor Gašper Grat

 

ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE

Industrijski roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih procesov. V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bodo, da je za delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav.

Število ur: 18

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorja mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH SODOBNIH PROIZVODNIH 

V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali mehatronske sisteme v večjih proizvodnih sistemih v tujini. Ogledali si bodo avtomatizirano proizvodnjo v podjetjih kot so kot so BMW, Audi, Man, Kuka in podobnih. Poleg tega bodo spoznali utrip tujih mest in vpliv tehnologije na sodobno življenje globalno.

Število ur: 18

Način izvedbe: ekskurzija 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorja  mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI  

Robotika je danes nepogrešljiva tehnologija v industriji in našem vsakdanjem življenju. Poznamo robote za košnjo trave, čiščenje stanovanj, servisne robote, humanoidne robote za strežbo, vojaške robote in še veliko ostalih. V okviru interesne dejavnosti bomo spoznali mobilne robote za avtonomno vožnjo po črti, premagovanje ovir in reševanje žrtev.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: tedenska srečanja

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorji: mag. Matej Veber, Miloš Bevc in Gašper Grat

 

SVETOVNO PRVENSTVO V ROBOTIKI ROBOCUP 2021 V BORDOAUXU V FRANCIJI 

Dijaki se bodo  na podlagi svojega truda in znanja udeležili svetovnega prvenstva v robotiki RoboCup 2021 v Bordoauxu, Francija, ki je bilo zaradi epidemije prestavljeno za eno leto. Dijaki M-4.c-razreda, programa tehnik mehatronike, se bodo udeležili tekmovanja v kategoriji Rapidly Manufacturing Robots Challenge. Vsem tekmovalcem želimo veliko dobrih izkušenj, sreče ter dobro zastopanje šole in slovenske države. Srečno!

Mentorja mag. Matej Veber in Miloš Bevc

 

FILMSKA DEJAVNOST

Z dijaki, ki obiskujejo filmsko dejavnost, bomo idejno zasnovali scenarije in načrtovali snemanje kratkih filmov, ki jih bomo prijavili na dijaške filmske festivale in nato predstavili na naši spletni televiziji vitv.si.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar

 

FILMSKI FESTIVAL FILM FEST III ZVEZD

Projekcija izbranih filmov, v okviru filmskega festivala neodvisnega kratkega filma 2020/2021 bo potekala v organizaciji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, Mestnega kina Metropol Celje, Zveze kulturnih društev, JSKD Območne enote Celje in Festivala 3-kons. K sodelovanju bomo povabili mlade filmske ustvarjalce. Organizatorji festivala pričakujemo udeležbo osnovnošolcev, srednješolcev ter članov društev ali neformalnih skupin. Filmi so lahko narejeni v okviru pouka ali obšolskih dejavnosti in pod okriljem mentorja ali zasebno. Tematika filmov je poljubna. Priporočena dolžina filmov je 5 minut. Avtor lahko prijavi največ tri svoje filme. Pri projektu sodelujejo Alen Pavšar, Dušan Vešligaj in Marko Radosavljević.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno/občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri koordinatorju/spletna prijava

Koordinator Alen Pavšar

 

SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV 

Ekipa spletne televizije VI-TV je lansko šolsko leto pripravila ogromno prispevkov in reportaž. S podobnim tempom želimo nadaljevati tudi letos. Želimo pa si, da bi k sodelovanju pritegnili več dijakov nižjih letnikov. S kamero bomo spremljali dogajanje na vseh šolah Šolskega centra Celje in se odzvali na vabila ostalih osnovnih in srednjih šol ter drugih institucij.

Pripravili bomo tudi najmanj 2 reportaži za projekt Ekošola in spremljali ter medijsko podprli prireditve:

 • Najbolj očarljiva ulica
 • Modni navdihi (november 2020 in marec 2021)
 • prireditev ob prazniku Mestne občine Celje (april 2021)
 • priprava filmov o zdravem načinu življenja za NIJZ
 • 3-kons

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar  

 

PRIPRAVA NA SNEMANJE CELOVEČERNEGA FILMA ŠEPET METULJA

Snemanje mladinskega celovečernega filma je bilo v načrtu že za konec lanskega šolskega leta, a so se načrti zaradi epidemije spremenili in projekt prestavljamo na konec leta 2020/2021. Prvo avdicijo smo spomladi že izpeljali, sledile bodo priprave z igralci, iskanje lokacij, dodelava scenarija in načrtovanje snemanja, avgusta 2021 pa tudi realizacija snemanja.

Dijake bomo razdelili na posamezna področja glede na interes (snemanje, organizacija snemanja, arhiviranje, rekviziterstvo, scenografija, kostumografija, postprodukcija itd.) in jih za ta področja praktično izobraževali.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja/občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

  Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar 

 

LOVILCI INFORMACIJ O SODOBNIH TEHNOLOGIJAH   

Informacija je podatek, sporočilo, ki nas pouči o nekem dogodku, stanju in podobnem. Vabim vas, da ulovite informacije o aktualnih informacijskih in spletnih tehnologijah in storitvah, poiščete primere uporabe umetne inteligence in vseh novosti, ki so na voljo ali pa šele bodo ter jih delite z ostalimi dijaki na šoli.   

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja    

Prijava: spletna prijava 

                                                                                                         Mentorica Natalija Talan Fošnarič   

 

IZDELAVA ŠOLSKEGA ČASOPISA ŠR@UF Z INTERAKTIVNIMI VSEBINAMI

Vabim vas, da skupaj ustvarjamo šolski spletni in tiskan časopis Šr@uf. Skupaj bomo hitreje dosegli cilj in izdelali časopis, ki bo takšen, kot ga vidite vi. Vabljeni vsi, ki vas zanimajo interaktivne vsebine, stavljenje časopisa, ustvarjanje fotografij, izvajanje intervjujev, pisanje člankov itn.

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru 

Prijava: spletna prijava 

                                                                                                           Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

PORTFOLIO  – VSTOPNICA ZA USPEH   

Portfolio je zbirna mapa posameznikove usposobljenosti, ki jih dijak doseže z učenjem ali izkušnjami. Dijak zbira dokumente, gradiva, izdelke, vaje … Razvili boste večjo samostojnost in samozavest, hkrati pa je portfolio osnova in pomoč za nadaljnji študij in vstopnica za uspešno zaposlitev.   

Število ur:

Način izvedbe: po dogovoru  

Prijava: spletna prijava 

                                                                                                           Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

SODELOVALNO UČENJE

Biti uspešen v prihodnosti pomeni sodelovati, izmenjevati mnenja in izkušnje, se prilagajati ter iskati najboljše rešitve. Ogledali si bomo nekaj primerov uspešno realiziranih komunikacijskih površin v muzejih in na prostem ter analizirali robne pogoje za uspešen informacijski prostor. Pripravili bomo predloge za ureditev komunikacijskih površin za realnega naročnika. Povezali bomo znanja vizualnega predstavljanja in informacijske tehnologije. 

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno/občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

    Mentorji: mag. Peter Arlič, Alen Pavšar in mag. Matej Veber

 

NATEČAJI

Rišeš, pišeš, barvaš, snemaš, ustvarjaš, načrtuješ ali pa se ukvarjaš kar z vsem? S sodelovanjem na različnih natečajih si lahko zagotoviš razpoznavnost in tudi kakšno nagrado. Tvoja dela pa so lahko tudi javno objavljena in promovirana preko najrazličnejših kanalov. Pridi in sodeluj!

Število ur: 9

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorici

Mentorica Natalija Talan Fošnarič

   

FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE

Delavnica je namenjena dijakom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije, spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti področja je število dijakov omejeno. Zaželena je dobra volja in ljubezen do fotografije.

Število ur: 18 oz. po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorju/spletna prijava

 Mentor David Korošec

 

PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE  PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev, tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda, enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem ali Narodnem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec.

Način izvedbe: tedenska srečanja, strnjene intenzivne vaje, nastopi 

Prijava: udeležba na avdiciji 

                                                                                                        Organizatorica zbora Tjaša Verdev 

 

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani.

Javne produkcije glasbenih šol Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje, koncerti z mladimi …, obiski komornih zasedb na naši šoli.

Število ur: 6 za posamezen koncert 

Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka  

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU 

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo čez mejo. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Predstave bodo organizirane po dogovoru, glede na interes dijakov in aktualno ponudbo.

Število ur: 6 za posamezen koncert 

Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka  

Prijava: pri mentorici 

Mentorica je Metka Jagodič Pogačar

 

MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC 

Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo Večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili Pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, prireditvi Ni izgovora, tudi ti zmoreš, informativnih dnevih… Dijaki morajo imeti svoje inštrumente.

Število ur: 18 

Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi 

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

                         

ADRENALIN 

Adrenalina željne vabimo, da se nam pridružijo na sproščeno enodnevno sproščanje adrenalina. Po zelo obiskanih in nepozabnih predhodnih izkušnjah načrtujemo obisk enega od top smučarskih centrov v Avstriji ali Italiji, morda preizkusimo rafting po Soči ali pa obisk pustolovskega parka Geoss, kar bo odvisno razmer.                                                                                              

Število ur: 10  

Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija 

Prijava: pri mentorju/spletna prijava 

                                                                                                                            Mentor Bojan Klakočer 

 

FIT ŠOLA  

V šolskem letu 2020/2021 bomo »migali« tudi na naši šoli. Dejavnost je namenjena vsem dijakom, predvsem pa tistim, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovosten vrhunski šport. Izvajal se bo dve soboti (oktober in maj). Dejavnosti bodo potekale na prostem in v naravnem okolju z daljšimi pohodi. Cilji Fit šole so: 

 • dodatno spodbuditi dijake k športni dejavnosti,
 • odpraviti posledice negativnih vplivov sedenja,
 • razumeti pomen kondicijske pripravljenosti za dobro počutje in zdravo življenje.

Število ur: 18

Način izvedbe: strnjeno: sobote v oktobru in maju

Prijava: spletna prijava

                                                                                        Mentorja: Lidija Leskovšek in Edvard Došler 

 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  

Izbor šolskih reprezentanc bo v individualnih in kolektivnih športnih panogah v atletiki, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, odbojki na mivki, smučanju in deskanju na snegu, gorskem kolesarjenju, športnem plezanju, judu, lokostrelstvu in streljanju z zračno puško. Z dijaki se bomo pripravljali na tekmovanja po razpisanih terminih tekmovanj in pred tekmovanji trenirali. Dijakom, ki bodo izbrani v reprezentanco šole v športni panogi, bo priznano določeno število ur interesnih dejavnosti.

Mentorji pri individualnih in ekipnih športnih panogah na ŠCC: 

 • Sara Padarič: streljanje z zračno puško,
 • Boštjan Jeraša: judo, lokostrelstvo,
 • Barbara Dvoršek: veleslalom in deskanje na snegu,
 • Jernej Jančič: športno plezanje,
 • Hrvoje Fižuleto: atletika.

Mentorji pri ekipnih in individualnih športnih panogah na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije: 

 • Barbara Dvoršek: odbojka – dijakinje,
 • Peter Peršič: rokomet, odbojka – dijaki,
 • Jaka Došler: nogomet, rokomet
 • Hrvoje Fižuleto: atletika, kros, košarka.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: izbor reprezentanc, trening ob sredah 8. učno uro, tekme 

Prijava: pri mentorjih            

                               Mentorji: Barbara Dvoršek,  Peter  Peršič,  Hrvoje  Fižuleto in Jaka Došler

               

ČEBELARSKI KROŽEK  

Bi želeli spoznati življenje čebel in delo čebelarja?  Vljudno vabljeni k čebelarskemu krožku, ki bo potekal na Šolskem centru Celje. V jesenskih in zimskih mesecih je predvideno teoretično izobraževanje na mesečni ravni (1 ura / mesec: skupaj 6 ur), kjer se boste naučili biologije čebel, spoznali medovite rastline in načine čebelarjenja v AŽ in LR-panjih. Marca načrtujemo ogled čebelarskega sejma na Celjskem sejmu (5 ur), kjer boste spoznali slovenske in svetovne proizvajalce čebelarske opreme, udeležile pa se boste lahko izobraževanja, ki ga bodo izvajali mojstri čebelarstva. V spomladanskih mesecih pa boste spoznali praktični delo čebelarja v mojem čebelarstvu (2 ekskurziji – 7 ur). 

Število ur: 18  

Način izvedbe: mesečna srečanja  

Prijava: spletna prijava 

                                                                                                                    Mentor Žan Podbregar

 

ČASOVNICA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI  ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Časovnica:

 • razredna ura 1. teden oktobra: razrednik seznani dijake z naborom dejavnosti,
 • –21. oktober 2020: dijak se preko spletne učilnice prijavi k dejavnosti (navodila boste dobili preko obvestila na šolski spletni strani),
 • do 7. novembra 2020: oblikovanje skupin in usklajevanje,
 • november 2020: objava razporeda za prvo srečanje,
 • november 2020: organiziran pričetek izvajanja dejavnosti (prvo srečanje krožkov),
 • do 20. novembra: priprava seznama interesnih dejavnosti v oddelku,
 • november 2020–maj 2021: izvajanje dejavnosti,
 • do 20. maja 2021: oddaja potrdila razredniku o opravljenih dejavnostih.

Obveščanje o interesnih dejavnostih bo potekalo preko obvestil na oglasni deski (TV) in šolski spletni strani, preko mentorjev in razrednikov.

Dijaki, ki sodelujete pri tekmovanjih in natečajih, ki potekajo prej, boste v dogovoru z mentorjem z dejavnostjo začeli že septembra oz. oktobra. 

Organizatorica interesnih dejavnosti je Mojca Drev Uranjek.