Videopredstavitve interesnih dejavnosti:

PONUDBA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024   

 

 1. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

V prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad pomaga ljudem. Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec, kjer bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov.  

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: po dogovoru s svetovalno službo   

Prijava: pri mentorici/spletna prijava 

Mentorica Pera Kunst

 

 1. GLEDALIŠKA DELAVNICA ALI  RADI NASTOPAMO  

Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, ustvarjali kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se bomo pripravljali neposredno pred njimi.   

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: intenzivna priprava pred dogodki  

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava     

Mentorice: Mojca Drev, Damjana Hohler, Andreja Vinko Markovič, Brigita Renner in Tadeja Kolman

 

 1. DOBROTA USTVARJA

V sklopu sodelovanja z društvom Otroci otrokom bomo že tradicionalno združili dobrodelnost in ustvarjalnost ter učenkam in učencem OŠ Glazija pripravili nepozabno doživetje. Vaša srčnost ter kreativnost bosta v tem projektu zares zasijali in pripomogli k ustvarjanju čudovite izkušnje. Skupaj bomo za otroke s posebnimi potrebami oblikovali dan, napolnjen s smehom, igro, slovenskim običajem ter srečo. Lepo vabljeni k sodelovanju.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: mesečna srečanja/občasno intenzivnejše delo

Prijava: spletna prijava

Mentorici: Andreja Vinko Markovič in Barbara Škorc

 

 1. SVET USTVARJALNOSTI NA ODRU – GLEDALIŠKI KLUB SΣM

Če ste pripravljeni na dogodivščino, ki vas bo popeljala v svet neomejenih možnosti izražanja, zabave in umetnosti, vas vabimo, da se nam pridružite in postanete del Gledališkega kluba SΣM. Pričakujete lahko:

🎬 igralske preobrazbe,

📜 ustvarjanje zgodbe,

🎤 odrsko karizmo,

🎭 improvizacijo brez meja in

🎉 nepozabna druženja.

📣 Vstopite v svet gledališča in postanite del Sveta ustvarjalnosti na odru.

 

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja/občasno intenzivnejše delo

Prijava: spletna prijava

Mentorica: Andreja Vinko Markovič

 

 1. TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Letošnje Cankarjevo tekmovanje nosi naslov Nevidni svetovi.

In kaj bomo brali?

1.    1. in 2. letnik SSI Feri Lainšček: Petelinje jajce (šolsko)

Marjan Tomšič: Šavrinke (regijsko)

Državno tekmovanje – obe deli

–        3. in 4. letnik SSI Drago Jančar: To noč sem jo videl (šolsko)

Drago Jančar: Severni sij (regijsko)

Državno tekmovanje – obe deli

1., 2. in 3. letnik SPI Nejc Zaplotnik: Pot (šolsko)

Nejc Zaplotnik: Pot  in Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti rad (izbor pesmi Odkar vem zanjo, Nekoga moraš imeti rad, V mladih brezah tiha pomlad, Kdo kliče?, Samotno je tod, Jaz sem drevo, Ptice vedo, Šel bom) (regijsko, državno)

Termini tekmovanj:

 • šolska stopnja tekmovanja: torek, 28. 11. 2023,
 • regijska stopnja tekmovanja: torek, 16. 1. 2024,
 • državna stopnja tekmovanja: sobota, 16. 3. 2024.

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: strnjeno, priprava pred tekmovanjem 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine

Koordinatorica Brigita Renner

 

 1. GLEDALIŠKI ABONMA

V letošnjem šolskem letu si bomo v SLG Celje ogledali tri gledališke predstave.

predvidoma oktobra 2023 Kristian Smeds: Žalostinke iz srca Evrope momodrama
predvidoma januarja 2024 Avtorski projekt: Ikigai igra fikcije
predvidoma marca 2024 Florian Zeller: Laž komedija

Število ur: 8

Način izvedbe: obisk predstave 

Prijava: pri učiteljicah slovenščine 

Mentorica Brigita Renner

 

 1. NOČ KNJIGE

Z Nočjo knjige obeležujemo 23. april, svetovni dan knjige, in na ta dan se bomo družili ljubitelji knjig. Dan bo posvečen promociji branja, z željo spodbuditi mlade, da odkrijete užitke branja in pridobite spoštovanje do avtorskih del tistih, ki so s svojimi deli pripomogli h kulturnem napredku človeštva. Izbrano knjigo bomo prebrali pred dogodkom, ob njej izrazili svojo ustvarjalnost, popoldanske dejavnosti bodo aktualno obarvane, večerne dejavnosti bomo zaključili z branjem, za konec pa nas čaka prenočevanje na šoli. 

Število ur: 18 

Način izvedbe: delo doma in v šoli

Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava

Koordinatorica Tadeja Kolman 

 

 1. ŠOLSKI ČASOPIS ŠR@UF

Vse, ki ste radovedni, kreativni, inovativni in vas zanima ustvarjanje, pisanje, fotografiranje, oblikovanje ali kakršno koli delo pri časopisu, vabimo k sodelovanju pri ustvarjanju in oblikovanju šolskega spletnega in tiskanega časopisa Šr@uf. Skupaj bomo hitreje dosegli cilj in izdelali časopis, ki bo takšen, kot si ga želite. Spremljali bomo aktualne dogodke na šoli in o njih poročali, pod drobnogled bomo vzeli tudi delo in uspehe dijakov izven šole, športne dejavnosti, zanimivosti, tekmovanja, potovanja in objavljali zanimive zgodbe in pesmi izpod peres naših dijakov in dijakinj. Pridružite se naši ustvarjalni ekipi. 

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: mesečna srečanja/občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentoricah/spletna prijava

Mentorici: Tadeja Kolman in Natalija Talan Fošnarič

 

 1. TEKMOVANJA V ZNANJU TUJIH JEZIKOV IN NATEČAJI

Dijakov, katerih znanje tujih jezikov je zavidanja vredno, je vedno več, zato tudi učiteljice angleščine in nemščine iščemo nova področja, na katerih se boste lahko razvijali in dokazovali. V letošnjem šolskem letu boste imeli možnost sodelovanja na tekmovanjih v znanju angleščine na šolski, regijski in državni  ravni, lahko pa boste sodelovali tudi na mednarodnem tekmovanju Best in English. Specialistom za nemški jezik ponujamo možnost udeležbe na tekmovanjih na šolskem in državnem nivoju, za oba jezika pa tudi sodelovanje na nacionalnih literarnih natečajih.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno, priprava pred tekmovanji

Prijava: pri učiteljicah angleščine in nemščine          

Mentorice: učiteljice angleščine in nemščine

 

 1. BRALNI TEKMOVANJI EPI READING BADGE IN BOOKWORMS

Tekmovanji sta namenjeni dijakom, ki imajo radi angleščino in radi posežejo po angleški knjigi, obenem pa si želijo svoje razumevanje književnih besedil dokazati na tekmovanju. Prijavite se lahko dijaki vseh letnikov in programov.

Cilji sodelovanja so širjenje in poglabljanje znanja, spoznavanje književnosti drugih narodov v izvirniku, dvig priljubljenosti branja v tujem jeziku, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja tujega jezika, izboljšanje medkulturne komunikacije ter usvajanje jezikovnega znanja skozi besedila, ki so primerna starosti dijakov in njihovi razvojni stopnji.

V oktobru 2023 bomo dijake seznanili z naslovi treh književnih del, ki jih je potrebno prebrati, izvedeli bodo, kdaj bodo knjige na voljo v knjižnici in kaj lahko pričakujejo na tekmovanju, dobili pa bodo tudi nekaj nasvetov za učinkovitejše branje. V mesecu marcu 2024 se bodo udeležili tekmovanja, ki se bo odvijalo na šoli. Teden ali dva kasneje jih bomo seznanile z rezultati, konec šolskega leta pa bodo prejeli priznanja, najboljši srebrna in zlata. 

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri učiteljicah angleščine in nemščine

 Mentorice: učiteljice angleščine in nemščine

 

 1. NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

Pod okriljem Centra Oxford vsako leto poteka nemško bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga bomo v tem šolskem letu izvedli med decembrom 2023 in aprilom 2024. Dijaki bodo prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na osnovni stopnji prebirajo dijaki knjige na stopnji A1-A2, na višji stopnji pa se posvetijo knjigam na stopnji A1-B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60  minutah rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford. 

Dijaki razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavejo pomembnosti branja pri  učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške literature v prihodnosti. 

Število ur: 18 ur 

Način izvedbe: po dogovoru

Čas izvedbe: december 2023 – april 2024

Prijava: pri učiteljicah nemščine do 30. 11. 2023

 Mentorice: mag. Simona Brečko, Lucija Bratina Pešec in Dragomira Kunej

 

 1. STROKOVNA EKSKURZIJA V ANGLEŠKO GOVOREČO DRŽAVO – IRSKA

Aktiv tujih jezikov organizira 4-dnevno strokovno ekskurzijo na Irsko. Ogledali si bomo kulturnozgodovinske znamenitosti Dublina in se z avtobusom odpravili na zahodno obalo do znamenitih Moherskih pečin. 

Število ur: 40 ur 

Način izvedbe: strokovna ekskurzija

Čas izvedbe: pomlad 2024

Prijava: pri učiteljicah angleščine do oktobra 2023

Organizatorica Barbara Škorc

 

 1. STROKOVNA EKSKURZIJA V NEMŠKO GOVOREČO DEŽELO – AVSTRIJA

Aktiv tujih jezikov organizira 2-dnevno strokovno ekskurzijo v Avstrijo. Dijaki spoznavajo svoje strokovno področje in kulturnozgodovinske znamenitosti sosednje Avstrije. Potepali se bomo po zveznih deželah Zgornji Avstriji (Oberösterreich) in Salzburgu. Načrtovani so ogledi tovarn Voest Alpine (jeklo) in Steyer (traktorji) ali centra Ars Elektronika ter razstavnega centra KTM in Red Bullovega Hangerja-7. 

Število ur: 20   

Način izvedbe: strokovna ekskurzija (45 dijakov)

Čas izvedbe: 26.-27. 1. 2024

Prijava: pri organizatorici oktobra 2023

Organizatorica mag. Simona Brečko

 

 

 1. SPOZNAVANJE KULTURNOZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL  

Dijaki na strokovno vodenih ekskurzijah spoznavajo kulturno dediščino Slovenije in sosednjih dežel. Spoznavanju arhitekturnih posebnosti posameznih dežel bomo dodali tudi spoznavanje njihove zgodovine in geografskih značilnosti ter jezika. Spoznali bomo posamezne umetnike in njihova dela. Ekskurzija bo organizirana v času pouka prostih dni (popoldne in sobota). Marca si bomo ogledali znamenite spomenike iz 5. in 6. stoletja v Raveni ter pogledali v svet avtomobilizma – Ferrari in Imola. 

Število ur: 20 ur

Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija

Čas izvedbe: marec 2024

Prijava: pri mentorici                                                                                                                                    Mentorica Darja Povše

 

 1. UMETNOST POD DROBNOGLEDOM
 • Benetke in arhitekturni bienale: sobota, 14. 10. 2023

V okviru dejavnosti bomo v letošnjem letu več časa namenili arhitekturi. Ogledali si bomo arhitekturni bienale v Benetkah. Po ogledu razstave pa si bomo vzeli nekaj časa tudi za ogled mesta in njegovih znamenitosti.

 • Gradec IN Kunsthaus: sobota, december, 2023

Praznični utrip meseca decembra bomo tudi letos preživeli v Gradcu. Poleg znamenitosti mesta si bomo ogledali tudi jaslice iz ledu in Muzej sodobne umetnosti (Kunsthaus), ki na edinstven način povezuje življenje desnega in levega brega reke Mure, staro in sodobno arhitekturo.

 • Ogled aktualnih razstav (Celje, Maribor, Ljubljana)

Tudi v tem šolskem letu bomo pridno spremljali razstave pri nas. Najzanimivejše si bomo ogledali v popoldanskem času (po pouku). 

Število ur: 10 ur/po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija

Čas izvedbe: oktober 2023–maj 2024

Prijava: pri mentoricah

Mentorici: Dragomira Kunej in Darja Povše 

 

 1. PARIZ 2024 OLIMPIJSKE IGRE

Poletne olimpijske igre 2024 bodo od 26. julija do 11. avgusta 2024 potekale  v Franciji – v Parizu in okolici. Načrtujemo obisk največjega športnega dogodka, na katerem bodo nastopili slovenski športniki (košarka, rokomet, odbojka, kajak …)  in ogled znamenitosti mesta prireditelja. Točna destinacija in termin športnega dogodka bosta določena po kvalifikaciji slovenskih športnikov. Ekskurzija bo veljala za opravljeno interesno dejavnost v šolskem letu 2024/2025. 

Število ur: 20

Način izvedbe: ekskurzija

Čas izvedbe: julij–avgust 2024

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Matjaž Cizej in Bojan Klakočer

 

 1. OKRAŠEVANJE HODNIKOV

K sodelovanju vabimo vse, ki ste kreativni, inovativni, ste ročno spretni in vas zanima ustvarjanje. Ob posameznih dogodkih oz. praznikih (decembrski prazniki, Gregorjevo … ) bomo poskrbeli za praznično vzdušje in podobo naših hodnikov in učilnic. 

Število ur: po realizaciji oz. cca. 20 ur

Način izvedbe: strnjeno ob dogodkih

Prijava: spletna prijava

Mentorice: Maja Lesjak, Pera Kunst in Mihaela Remic

 

 1. EVROPA V ŠOLI

Interesna dejavnost je namenjena dijakom, ki jih zanimajo vsebine o EU. V sklopu interesne dejavnosti in projektov Jean Monnet: Bodi sprememba in Šola ambasadorka evropskega parlamenta, se bomo pogovarjali o EU, njenem pomenu, delovanju in vplivu na vsakodnevno življenje posameznika ter krepili aktivno evropsko državljanstvo. Pogovarjali se bomo o tem, kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Izdelovali bomo tudi gradivo o EU, da bomo o aktualnih tematikah informirali še ostale.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: po dogovoru/občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorici

Koordinatorica Živa Rizmal

 

 1. MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE

MEPI je mednarodni program, ki mladim daje možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju. Mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na 4 različnih področjih – prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in pustolovske odprave. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Program mladim omogoča razvijanje tako trdih kot tudi prečnih veščin. Raziskave so pokazale, da program pozitivno vpliva na šolski uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost. 

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: čez celo leto

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorji: mag. Marijana Marinšek, Peter Peršič, Jaka Došler

 

 1. TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Sladkorna bolezen  je ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji in predstavlja velik zdravstveni problem, zato je osveščanje o znakih in njenih posledicah zelo pomembno. Zveza društev diabetikov Slovenije vsako leto vabi na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni dijake in dijakinje srednjih šol. Namen tekmovanja je izboljšanje prehranskih navad (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih izdelkov in zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli) in povečati gibalne navade mladih. Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: samostojno delo doma, intenzivna priprava pred tekmovanjem

Prijava: pri mentorici

Mentorica mag. Veronika Hribar

 

 1. TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE

Vsi, ki si želite novih izzivov in uživate v geografskih vsebinah, ste vabljeni na tekmovanje iz geografije. To je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tema letošnjega tekmovanja je GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ. 

Število ur: 24/18

Način izvedbe: intenzivna priprava pred tekmovanji

Prijava: pri mentorici

Mentorica Danica Mikola

 

 1. TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE

Dijaki, ki vas zanima zgodovinska tematika in želite svoje znanje nadgraditi, ste vabljeni na tekmovanje iz znanja zgodovine. Letošnja tema: ŽELEZNA DOBA. 

Število ur: 24/18

Način izvedbe: intenzivna priprava pred tekmovanji

Prijava: pri mentorici                                                                                                                               Mentorica Natalija Mavc

 

 1. TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja matematike, popularizacija matematike, uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolska raven tekmovanja ali Kenguru ter odbirni del, ki ima funkcijo kvalifikacij za nastop na državnem tekmovanju,
 • državno tekmovanje.

 

Na naši šoli izvajamo tekmovanje v dveh kategorijah:

 • B-kategorija: za dijake strokovnih in tehniških smeri izobraževanja,
 • C-kategorija: za dijake poklicnih smeri izobraževanja.

Ne glede na to, ali že imate izkušnje s tekmovanj iz matematike, ste vabljeni, da se nam to leto pridružite na tekmovanju.

Šolsko tekmovanje iz matematike – Kenguru in odbirni del za državno tekmovanje bosta letos potekala v četrtek, 21. 3. 2024, državno pa v soboto, 20. 4. 2024. 

Število ur:

Šolsko tekmovanje: 3 ure

Šolsko tekmovanje in odbirni del: 6 ur

Državno tekmovanje: 20 ur

Priprava na tekmovanje: po realizaciji

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentoricah                                                                                                                            

Mentorice: učiteljice matematike     

 

 1. FIZIKALNO TEKMOVANJE

Dijaki pridobijo dodatna fizikalna znanja in veščine ter poglobijo razumevanje njim znanih vsebin, kar je potrebno za uspešno sodelovanje na srednješolskih tekmovanjih iz fizike. Šolsko tekmovanje za prve letnike bo 11. 10. 2023, regijsko za vse letnike pa 13. 3. 2024. 

Število ur:  

Šolsko tekmovanje: 3 ure  

Priprava na tekmovanje: po realizaciji  

Regijsko tekmovanje: 10 ur  

Način izvedbe: po dogovoru  

Prijava: pri mentorju

Mentor Klemen Zidanšek

 

 1. TEKMOVANJE V ZNANJU EKOVIZA

S projektom Ekokviz  želimo dijakom predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in jih spodbuditi  k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava. S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave in jih spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: samostojno delo doma, intenzivna priprava pred tekmovanjem

Prijava: pri mentorici

Mentorica: Lidija Leskovšek

 

 1. ZDRAV DIH ZA NAVDIH

Državno tekmovanje organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije s ciljem  spodbuditi k večji skrbi za zdravje, osveščanju o pomenu zdravja, o zdravem zunanjem in notranjem okolju, o boljšem poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij, preprečevanju teh bolezni ter preučevanje vzrokov, ki vplivajo na pojav bolezni dihal in alergij. Ne gre za klasično tekmovanje v znanju, ampak lahko dijaki na različne zanimive načine izrazijo odnos do imenovane teme in svoje doživljanje. Podeljujejo se odličja: zlata, srebrna in bronasta trstika, ki jo prejme en ali več tekmovalcev.

Število ur: 24/18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorici

Mentorica Danica Mikola

 

 1. NLP ZA DIJAKE

Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši, bolj organizirani, zbrani in osredotočeni na svoje cilje ter hkrati odprti in pripravljeni izkoristiti priložnosti, ki vam jih življenje ponuja? Spoznali bomo, kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Spoznali in preizkusili bomo orodja, s katerimi se bomo laže soočali s spremembami, spremenili navade in ugotovili, da vedno obstaja način, kako obrniti stvari na bolje. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešni.   

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorici/spletna prijava 

Mentorica Mojca Drev

 

 1. JOGA ZA NAJSTNIKE

Z jogo se učimo sproščenosti in budnosti, zavedanja in pozornosti, umirjenosti in jasnosti uma, čemur sledijo spoznanje, notranji mir in zavedanje, da znamo biti srečni in uspešni.

Število ur: 20  

Način izvedbe: tedenska srečanja  (1 h)

Prijava: spletna prijava 

Mentorica Mihaela Remic

 

 1. MOJE PODJETJE

V sodelovanju s JA Slovenije se bomo tudi letos udeležili programa Moje podjetje.

Cilji:

 • Z izkušnjami dopolniti znanje srednješolcev o podjetniškem in gospodarskem delovanju, tako da bolje razumejo ureditev in vodenje poslovanja.
 • Pomagati dijakom, da se naučijo kritičnega razmišljanja, izražanja in upravljanja.
 • Predstaviti prednosti sistema svobodnega podjetništva.
 • Seznaniti dijake z zaposlitvenimi možnostmi in jih naučiti, kako lahko postanejo del gonilne sile gospodarskega razvoja.
 • Zgraditi pozitiven odnos med mladino in poslovnim svetom.

Dejavnosti:

 1. faza: USTANOVITEV

Izbira poslovne ideje in njeno preverjanje; ustanovitev in registracija podjetja ter zbiranje finančnih sredstev (prodaja delnic); izdelava poslovnega načrta.

 1. faza: POSLOVANJE

Nabava potrebnega materiala, izdelava izdelka, promocija in prodaja izdelkov ter finančno spremljanje poslovanja.

 1. faza: LIKVIDACIJA

Zaključek poslovanja, prodaja zalog, ugotavljanje uspešnosti poslovanja in izdelava letnega poročila.

Število ur: 18

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorjih 

Mentorja:  Matjaž Cizej in mag. Peter Arlič

 

 1. START-UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE 

V sodelovanju z Inkubatorjem Savinjske regije v Celju smo za šolsko leto 2023/2024 pripravili program za delavnice: 

 • september: informativni dan, 
 • oktober: uvodne delavnice: Kaj je podjetništvo z družbenim učinkom, Oblikovanje ideje, Izpolnjevanje kanvasa za projekt z družbenim učinkom, Oblikovanje poslovnega načrta; evalvacija in nabor udeležencev šole podjetništva (izvaja se v  Inkubatorju), 
 • november in december: delavnice 1-krat tedensko na temo podjetništva: zakaj podjetništvo, namen, nenehno učenje in rast; oblikovanje ideje; kanvas poslovni model + primeri dobre prakse; PR in marketing; pitch; konec decembra sledi zaključna prireditev (pitch) + podelitev nagrad (do konca šolskega leta 2024 coworking prostor v Inkubatorju +  mentoriranje ekipe). 

Število ur: 18  

Način izvedbe: tedenska srečanja  

Prijava: pri mentorju                                                                                

Mentor Matjaž Cizej  

 

 1. ROČNO KOVANJE

Interesna dejavnost ročnega kovanja je namenjanja dijakom 1. in 2. letnika v programu nižjega poklicnega izobraževanja. Dijaki se bodo seznanili z osnovami plastičnega preoblikovanja materialov in izdelovanjem različnih izdelkov.

Število ur: 18

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava

Mentorja: Bojan Hrovat in Marko Žlender

 

 1. STRUŽENJE NAVOJA

Interesna dejavnost je namenjena dijakom 2. in 3. letnika programov srednjega poklicnega izobraževanja. Pri interesni dejavnosti dijaki nadgradijo svoje znanje o navojih, ki so ga pridobili pri pouku, ter se naučijo ustrezno nastaviti stroj in orodje za rezanje navojev. Ob koncu vsak dijak sam poskusi vrezati navoj na stružnici.

Št ur: 18 ur

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno (po 4 ure)

Prijava: pri mentorju

Mentor Urh Sivka

 

 1. VARJENJE V ORODJARSTVU

Pri interesni dejavnosti bojo dijaki skozi vaje in praktično delo spoznali največkrat uporabljene postopke varjenja MIG/MAG in TIG. 

Število ur: 6

Način izvedbe: tedensko po dogovoru

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Srečko Fošnarič in Jože Žogan

 

 1. 3D-TISKANJE

Dejavnost je namenjena dijakom 2. letnika programa mehatronik operater. Dijaki bodo spoznali celoten postopek od izdelave modela izdelka v CAD-okolju, priprave programa do tiskanja končnega izdelka na 3D-tiskalniku. 

Število ur: 15

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno

Prijava: pri mentorju

Mentor Luka Hladin

 1. ELEKTROENERGETSKI IN JEDRSKI SISTEMI V SLOVENIJI 

Električna energija je vir, brez katerega si danes življenja ne moremo predstavljati in je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj.  Ali veste, da v jedrskih elektrarnah pridobivajo toploto s cepitvijo jeder atomov urana? Ali veste, da proizvodnja energije temelji na verižni reakciji cepitve jeder, kjer se slednja sprošča v obliki toplote? Ali veste, da se pomočjo toplote proizvede vodna para, ki preko turbine poganja generator?  V okviru interesne dejavnosti boste spoznali celovito zgodbo o energiji, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji in radioaktivnosti. S spoznavanjem omenjenih tem se bomo pripravljali na tekmovanje »Mladi genialci«, ki bo na razporedu prihodnje šolsko leto. Slednjega za dijake vsako drugo leto organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ki za zmagovalne ekipe pripravita tudi bogate praktične nagrade.  Da si boste teorijo lažje predstavljali tudi v praksi, si bomo v okviru interesne dejavnosti ogledali proizvodnjo električne energije, Fakulteto za energetiko in se udeležili delavnic s področja energetike v organizaciji podjetja GEN energija.  

Interesna dejavnost je namenjena dijakom 2. in 3. letnika programa strojni tehnik, ki se bodo lahko udeležili tekmovanja »Mladi genialci«. Vabljeni pa ste tudi vsi ostali, ki vas opisano področje zanima.

Število ur: 20  

Način izvedbe: tedenska srečanja / ekskurzija

Prijava: pri mentorju/spletna prijava

Mentor Aleš Ferlež

 

 1. MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV  

Dijaki bodo spoznali osnove modeliranja s  programskim orodjem Creo Elements/Pro in postopke izdelave strojnega dela za projektni izdelek. Vsebina  spodbuja ustvarjalnost dijakov pri izdelavi novih inovativnih izdelkov. Dijaki bodo uporabili znanja s področja  modeliranja, strojne obdelave, montaže in krmiljenja. Delo bomo popestrili z dvodnevno strokovno ekskurzijo v Bratislavo  in na Dunaj, spoznali bomo proizvodnjo v tovarni VW v Bratislavi in si ogledali Tehniški muzej na Dunaju.

Število ur: 20

Način izvedbe: tedenska srečanja/strnjeno / ekskurzija 

Čas izvedbe ekskurzije: 1. in 2. december 2023

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Anton Ovtar in Darja Povše

 

 1. IZDELAVA PROTOTIPNIH IZDELKOV

Interesna dejavnost je namenjena dijakom višjih letnikov, ki že imajo osnovna znanja iz računalniško podprtih tehnologij. V okviru interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali napredne CAD/CAM-postopke izdelave prototipnih izdelkov (3D-modeliranje, CNC-obdelava, 3D-tiskanje) s pomočjo katerih bodo lahko izdelovali izdelke po lastnih idejah. Poseben poudarek bo na prototipni tehnologiji 3D-tiskanja, kjer bodo dijaki lahko spoznavali različne tehnologije 3D-tiskanja in z njimi izdelali poljubne izdelke. 

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: spletna prijava (največ 15 udeležencev)

Mentor Martin Amon

 

 1. NAGRADNI NATEČAJ 3D-MODELIRANJA AUDAX

Interesna dejavnost je namenjena dijakom, ki že poznajo osnove 3D-modeliranja v programu Creo Parametric. V okviru interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali napredne module, kot so modul za modeliranje profilnih konstrukcij, modul za modeliranje vijačnih zvez, modul za modeliranje pločevine, modul Simulation Live ter ostale napredne module po potrebi. Interesna dejavnost je dobra podpora za vse dijake, ki želijo nadgraditi znanje 3D-modeliranja in predstavlja odlično izhodišče za prijavo na nagradni natečaj Audax, na katerem lahko osvojijo številne praktične nagrade. 

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: spletna prijava (največ 15 udeležencev)

 Mentor Martin Amon

 

 1. 3D-SKENIRANJE IN VZVRATNO INŽENIRSTVO

Interesna dejavnost je zasnovana za dijake, ki so navdušeni nad 3D-tehnologijo in želijo raziskovati fascinantni svet 3D-skeniranja in vzvratnega inženirstva. Spoznavali bomo praktični postopek 3D-skeniranja s sodobnim 3D-skenerjem. Skenirali bomo razne izdelke z namenom, da pridobimo 3D-modele ali načrte zanje. Vsak dijak bo imel možnost po želji preizkusiti tehnologijo, lahko pa se bo dal tudi skenirati in si izdelal svoj lasten kip na 3D-tiskalniku. 

Število ur: 10

Način izvedbe: tedenska srečanja po dogovoru

Prijava: spletna prijava (največ 15 udeležencev)

Mentor Martin Amon

 

 1. PROPORCIONALNA HIDRAVLIKA

Proporcionalna hidravlika pomeni nadgradnjo osnovnih hidravličnih sistemov. Na šolski ravni obravnava tematiko krmiljenja proporcionalnega tlačno-omejevalnega ter proporcionalnega potnega ventila. To se odraža v večji prilagodljivosti oziroma izbiri širših možnosti načrtovanja in upravljanja hidravličnega sistema glede na zahteve, ki jih od nas zahteva krmilna naloga.Ciljno skupino predstavljajo dijaki, ki jih področje zanima in so že, vsaj deloma, seznanjeni z osnovami hidravlične tehnike. 

Število ur: 20 oz. po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja deloma na daljavo (v zgodnjih večernih urah), deloma na učni opremi v učilnici B-42

Prijava: pri mentorju na naslov: gasper.grat@sc-celje.si

Mentor Gašper Grat

 

 1. ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE

Industrijski roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih procesov. V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bodo, da je za delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav.

Število ur:  20

Način izvedbe: tedenska srečanja in strnjeno  

Prijava:  spletna prijava 

Mentorja: dr. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

 1. XR-TEHNOLOGIJE

Sodobne tehnologije se vedno pogosteje implementirajo v naše vsakdanje življenje. Dijaki bodo spoznali osnove tehnologije virtualne resničnosti (VR) ter tehnologij obogatene resničnosti (AR). 

Število ur:  20

Način izvedbe: tedenska srečanja in strnjeno  

Prijava: spletna prijava 

Mentor dr. Matej Veber

 

 1. 3D-TEHNOLOGIJE

Dijaki bodo spoznali tehnologijo izdelave hitrih modelov od ideje do izdelka. Spoznali bodo hitro prototipiranje s 3D-tikalnikom ter  tehnologijo odvzemanja materiala z robotom. Poleg tega bodo spoznali povratno inženirstvo oziroma metodo skeniranja s 3D-skenerjem.

Število ur:  20

Način izvedbe: tedenska srečanja in strnjeno  

Prijava: spletna prijava 

Mentorja: dr. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

 1. AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI

Robotika je danes nepogrešljiva tehnologija v industriji in našem vsakdanjem življenju. Poznamo robote za košnjo trave, čiščenje stanovanj, servisne robote, humanoidne robote za strežbo, vojaške robote itn. V okviru interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali mobilne robote za avtonomno vožnjo po črti, premagovanje ovir in reševanje žrtev. 

Število ur:  20

Način izvedbe: tedenska srečanja in strnjeno  

Prijava: spletna prijava 

Mentorja: dr. Matej Veber in Miloš Bevc

 

 1. SVETOVNO PRVENSTVO V ROBOTIKI ROBOCUP 2024

Dijaki se bodo  na podlagi svojega truda in znanja udeležili svetovnega prvenstva v robotiki RoboCup 2043, ki bo na Nizozemskem. Vsem tekmovalcem želimo veliko dobrih izkušenj, sreče ter dobro zastopanje šole in slovenske države. Srečno! 

Število ur:  po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja in strnjeno  

Prijava: spletna prijava 

Mentor dr. Matej Veber

 

 1. FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE

Delavnica je namenjena dijakom programa medijski tehnik, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije, spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti področja je število dijakov omejeno. Zaželena je dobra volja in ljubezen do fotografije. 

Število ur: 18 oz. po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo

Prijava: pri mentorju/spletna prijava

Mentor David Korošec

 

 1. SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV

V letošnjem šolskem letu spletna televizija VI-TV praznuje 11. obletnico. Ekipa spletne televizije VI-TV je lansko šolsko leto pripravila ogromno prispevkov in reportaž. S podobnim tempom želimo nadaljevati tudi letos. Želimo pa si, da bi k sodelovanju povabili več dijakov nižjih letnikov. S kamero bomo spremljali dogajanje na vseh šolah Šolskega centra Celje in se odzvali na vabila ostalih osnovnih in srednjih šol ter drugih institucij. V ekipi spletne televizije lahko sodelujejo dijaki, ki se držijo vrednot in Kodeksa sožitja naše šole in so v preteklem šolskem letu že pokazali veliko mero odgovornosti. Izbrala jih bosta mentorja interesne dejavnosti. Dijake prvih letnikov bomo izbrali glede na njihov izkazan interes.  

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo 

Prijava: pri mentorjih/spletna prijava 

Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar 

 

 1. ŠOLSKI RADIO

Pred dvema letoma je na Kosovelovi prvič svoj glas dobil šolski VI-radio. Skozi šolsko leto bomo pripravljali tematske radijske vsebine, namenjene dijakom in učiteljem, prav tako bomo skrbeli za predvajanje glasbe. V interesno dejavnost vabimo vse dijake, ki se želijo preizkusiti kot radijski govorci, voditelji, novinarji in tehniki. Delo bo potekalo skozi celotno šolsko leto in ne bo omejeno na le določene dneve in ure. 

Število ur: po realizaciji

Način izvedbe: tedenska srečanja/intenzivno v času izvedbe 

Prijava: pri mentorjih 

Mentorji:  Dušan Vešligaj, Tadeja Kolman in Mateja Zorko Pavšar

 

 1. INKUBATOR IDEJ
  Interesna dejavnost je namenjena vsem dijakom, staršem in učiteljem, ki si želijo sprememb na bolje, zato se bomo z nagovarjanjem trudili spodbuditi njihovo dobronamerno razmišljanje za boljši jutri. Posodobili bomo spletno orodje za zbiranje idej, želja in mnenj, izdelali promocijski material in se odprto pogovarjali o potrebah in željah po spremembah v šolskem okolju. Zagotovo bomo pripomogli kakšno spremembo tudi uresničiti.

Število ur: 18  

Način izvedbe: po dogovoru

Prijava: pri mentorici/spletna prijava

Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

 1. PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev, tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda, enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem ali Narodnem domu. Zborovodja je Matevž Pušnik, organizatorica zbora je Tjaša Verdev. 

Način izvedbe: tedenska srečanja, strnjene intenzivne vaje, nastopi 

Prijava: udeležba na avdiciji

 Organizatorica Tjaša Verdev 

 

 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Vabila na koncerte bodo na šolski spletni strani in osebno na urah glasbe. 

Število ur: 6 za posamezen ogled 

Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka  

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo čez mejo. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski spletni strani. Predstave bodo organizirane po dogovoru, glede na interes dijakov in aktualno ponudbo. 

Število ur: 6 za posamezen ogled 

Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka  

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC

Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo različne prireditve za manjše število obiskovalcev, npr. Večer ob svetovnem dnevu jezikov, Večer slovenske popevke, Jazz večer… Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, prireditvi Ni izgovora, tudi ti zmoreš, Zlati kredi, informativnih dnevih… Dijaki morajo imeti svoje inštrumente. 

Število ur: 18 

Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi 

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. SODELOVANJE V ŠOLSKIH BENDIH

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega benda – ERUPTION GL in še kakšnim šolskim bendom, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za prijetno počutje na ŠC Celje. Sodelovali bomo z Zavodom za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, s Celjskim sejmom, s Hišo kulture Celje, z glasbeniki ostalih celjskih srednjih šol… V decembru si ponovno želimo pripraviti že tradicionalni samostojni koncert v Celjskem domu za dijake. V naših glavah se je porodila želja po pripravi veselice. S svojo prisotnostjo želimo popestriti številne kulturne prireditve na ŠC Celje in izven ter na ta način opozoriti na glasbeno oz. kulturno dejavnost dijakov ŠC Celje. Zaigrali bomo tudi na kakšnem maturantskem plesu … 

Število ur: po realizaciji 

Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi 

Prijava: pri mentorici 

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Izbor šolskih reprezentanc bo v individualnih in kolektivnih športnih panogah v atletiki, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, odbojki na mivki, smučanju in deskanju na snegu, športnem plezanj in judu. Z dijaki se bomo pripravljali na tekmovanja po razpisanih terminih tekmovanj in pred tekmovanji trenirali. Dijakom, ki bodo izbrani v reprezentanco šole v športni panogi, bo priznano določeno število ur interesnih dejavnosti.

Mentorji pri ekipnih in individualnih športnih panogah: 

 • Barbara Dvoršek: alpsko smučanje in deskanje
 • Peter Peršič: rokomet
 • Hrvoje Fižuleto: atletika, kros, košarka
 • Jaka Došler: nogomet, športno plezanje
 • Lucija Mandl: odbojka, odbojka na mivki, kajak-kanu, judo

Število ur: po realizaciji  

Način izvedbe: izbor reprezentanc, trening ob sredah 8. učno uro, tekme 

Prijava: pri mentorjih            

Mentorji: Barbara Dvoršek,  Lucija Mandl, Peter  Peršič,  Hrvoje  Fižuleto in Jaka Došler

 

 1. POBEG V WOOP

Dijakom se obeta nepozabno športno doživetje: igranje igre med dvema ognjema, slackline vrv, gladiatorske igre, zabijanje na koš in vse to malo drugače, na trampolinih in zračni blazini. 

Število ur:  8 ur

Način izvedbe: strnjeno, po dogovoru

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Jaka Došler, Lucija Mandl 

 

 1. KOLESARJENJE

Dejavnost za vse dijake kolesarje in tiste, ki bi se mogoče radi preizkusili v tej vlogi. Podali se bomo na cca 50 km dolgo kolesarsko turo in se seznanili z osnovami kolesarjenja. 

Število ur:  6 ur oz. po realizaciji

Način izvedbe: strnjeno, po dogovoru

Prijava: pri mentorjih

Mentorja: Gašper Grat, Lucija Mandl 

 

 1. ČEBELARSKI KROŽEK

Bi želeli spoznati življenje čebel in delo čebelarja?  Vljudno vabljeni k čebelarskemu krožku, ki bo potekal na Šolskem centru Celje. V jesenskih in zimskih mesecih je predvideno teoretično izobraževanje, na katerem se boste naučili biologije čebel, spoznali medovite rastline in načine čebelarjenja v AŽ in LR-panjih. Marca načrtujemo ogled čebelarskega sejma na Celjskem sejmu, kjer boste spoznali slovenske in svetovne proizvajalce čebelarske opreme, udeležili pa se boste lahko izobraževanja, ki ga bodo izvajali mojstri čebelarstva. V spomladanskih mesecih boste spoznali praktični delo čebelarstvu Podbregar (2 ekskurziji).  

Število ur: 18  

Način izvedbe: mesečna srečanja  

Prijava: zan.podbregar@sc-celje.si            

 Mentor Žan Podbregar

 

 1. PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO IZ MATEMATIKE

Priprave so namenjene predvsem dijakom 2. letnika programov PTI. Ponovili in poglobili bomo teme, ki ste jih obravnavali v programu SPI in se nato lotili še reševanja maturitetnih pol iz preteklih letih.

 Število ur: 30

Način izvedbe: tedenska srečanja, delo doma

Prijava: pri mentorici

Mentorica Biserka Kampošek

 

 1. FAKULTATIVNI POUK MATEMATIKE

Fakultativni pouk matematike je namenjen dijakom 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja kot nadgradnja znanja, ki so ga usvojili pri rednem pouku. Fakultativni pouk matematike je prvi del priprav na 5. predmet splošne mature, kar bodo nekateri potrebovali pri vpisu na fakultete. Predelali bomo snov: množice in logika, vektorji in kompleksna števila.

 

Število ur: 30 ur

Način izvedbe: 1 ura tedensko (september 2023–maj 2024)

Prijava: zaključena

Mentorica Alja Lesjak

 

 1. TEČAJ PRVE POMOČI

Za dijake 2. ali 3. letnika srednjega poklicnega izobraževanja, ki želijo opravljati izpit iz prve pomoči, bodo organizirana predavanja iz nujne medicinske pomoči. K dejavnosti se lahko prijavijo tudi dijaki 1. letnika, ki bi želeli opraviti izpit. Izpit velja za kandidate za voznike motornih vozil.          

Število ur: 14  

Način izvedbe: strnjeno v dveh popoldnevih 

Prijava: pri koordinatorici

  Koordinatorica Mojca Drev

 

ČASOVNICA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Časovnica:

 • razredna ura od 11. do 23. 9. 2023: razrednik seznani dijake z naborom dejavnosti, navodili za prijavo in s časovnico ter napravi seznam IND,
 • 29. september 2023: dijak odda spletno prijavo k dejavnosti preko svojega šolskega e-naslova ali se prijavi pri mentorju (navodila boste dobili preko obvestila na šolski spletni strani),
 • do 5. oktobra: razrednik objavi seznam interesnih dejavnosti v oddelku v SMM zbornica,
 • do 5. oktobra 2023: oblikovanje skupin in usklajevanje,
 • oktober 2023: organiziran pričetek izvajanja dejavnosti (prvo srečanje krožkov),
 • oktober 2023–maj 2024: izvajanje dejavnosti,
 • do 17. maja 2023: oddaja potrdila razredniku o opravljenih dejavnostih.

 

Za dijake 2. letnika srednjega poklicnega izobraževanja bodo posebej izvedene praktične strokovne dejavnosti.

Obveščanje o interesnih dejavnostih bo potekalo preko obvestil na oglasni deski (TV) in šolski spletni strani, preko mentorjev in razrednikov ter s sporočili na šolske e-naslove dijakov.

Dijaki, ki sodelujejo pri tekmovanjih in natečajih, ki potekajo prej, bodo v dogovoru z mentorjem z dejavnostjo začeli že septembra.

 

Organizatorica interesnih dejavnosti je Mojca Drev.

 

 

 

Organizatorica interesnih dejavnosti je Mojca Drev.

                  

 

 

 

 
               
 
 
 

 

Skip to content