Druge možnosti šolanja

Dijaki, ki končujete srednješolsko izobraževanje na naši šoli imate poleg zaposlitve ali študija še nekaj drugih možnosti izobraževanja:

Maturitetni tečaj

Namenjen je dijakom, ki boste opravili poklicno maturo in želite nadaljevati na univerzitetnem študijskem programu, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura. Tečaj traja eno šolsko leto. Šolanje je redno. Razpis maturitetnih tečajev je objavljen v Razpisu za vpis v srednješolsko izobraževanje. Prijave je potrebno oddati do začetka septembra 2020. Tečaj izvaja Srednja ekonomska šola Celje. Dijak, ki je dopolnil 21 let lahko pristopi k splošni maturi brez opravljenega maturitetnega tečaja.

Poklicni tečaj

To je izobraževanje, ki traja eno leto in omogoča pripravo na poklic ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok in gostinsko-turistični tehnik. Vpišete se lahko dijaki, ki boste uspešno končali zaključni letnik srednjega strokovnega izobraževanja. V Celju je možnost pridobitve poklica ekonomski tehnik, in sicer na Srednji ekonomski šoli Celje. Šolanje je redno in poteka v dopoldanskem času. Prijave sprejemajo do začetka septembra 2021.

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija poteka kot izobraževanje odraslih v zavodih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, na primer Šolski center Celje – izobraževanje odraslih ali Ljudske univerze …