Dijaki, ki končujete srednješolsko izobraževanje na naši šoli imate poleg zaposlitve ali študija še nekaj drugih možnosti izobraževanja:

Maturitetni tečaj

Namenjen je dijakom, ki boste opravili poklicno maturo in želite nadaljevati na univerzitetnem študijskem programu, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura. Tečaj traja eno šolsko leto. Šolanje je redno. Razpis maturitetnih tečajev je objavljen v Razpisu za vpis v srednje šole. Prijavo je potrebno oddati do začetka septembra 2024 in jo dobite na spletnih straneh šol, ki tečaj izvajajo. Tečaj v Celju izvaja Srednja ekonomska šola Celje. Dijak, ki je dopolnil 21 let lahko pristopi k splošni maturi brez opravljenega maturitetnega tečaja.

Poklicni tečaj

To je izobraževanje, ki traja eno leto in omogoča pripravo na poklic ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok in gostinsko-turistični tehnik in računalniški tehnik. Vpišete se lahko dijaki, ki boste uspešno končali zaključni letnik srednjega strokovnega izobraževanja. V Celju je možnost pridobitve poklica ekonomski tehnik, in sicer na Srednji ekonomski šoli Celje. Šolanje je redno in poteka v dopoldanskem času. Prijave sprejemajo do začetka septembra 2024. Več informacij dobite v Razpisu za vpis v srednje šole in na spletnih straneh šol, ki to izvajajo.

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija poteka kot izobraževanje odraslih v zavodih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, na primer Šolski center Celje – izobraževanje odraslih ali Ljudske univerze …

Skip to content