Pestro izbiro interesnih dejavnosti vsako leto dopolnimo s strokovnimi ekskurzijami, ki dijakom omogočajo izkustveno učenje, medpredmetno povezovanje in krepitev medosebnih odnosov. Dijakom omogočamo dopolnjevanje znanja izven šole, na strokovnih ekskurzijah po Sloveniji in v tujini. Učitelji strokovnih modulov skupaj z učitelji splošnoizobraževalnih predmetov v vsakem letniku posameznega programa pripravijo in pospremijo dijake na ekskurzije, s katerimi dijaki poglabljajo, dopolnjujejo in širijo znanje, pridobljeno pri pouku. Naši dijaki redno obiskujejo  tako podjetja v lokalnem in širšem slovenskem prostoru kot tudi v sosednjih državah ter se seznanjajo s proizvodnimi procesi v znanih podjetjih in obratih ter se preizkušajo v velikih studiih.

Med drugim smo obiskali podjetje MAN in BMW v Münchnu, proizvodnjo jekla v Linzu, dirkališče v Imoli, filmsko produkcijsko podjetje Bavaria Fimstadt, Pink TV Dijaki zaključnih letnikov se udeležijo večdnevne zaključne strokovne ekskurzije. Kot nadstandard pa dijakom omogočamo tudi obisk bolj oddaljenih dežel, kjer spoznajo znamenitosti tujih dežel in navade drugih kultur.

Skip to content