Vsak vrhunski strokovnjak potrebuje odličnega pomočnika.

 

V izobraževalni program pomočnik v tehnoloških procesih se lahko vpiše:

  • kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
  • kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenih standardom.

Vrsta izobraževalnega programa:      NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

                                                          

Naziv poklicne izobrazbe:                  pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

                                                          

Ozn.

Programske enote

1. letnik

2. letnik

Skupaj št. ur-katalog

Št. kredit. točk

Izvedbeno št. ur

 

 

ur na teden/leto

 

 

 

A - Splošnoizobraževalni predmeti

 

P1

Slovenščina (o) SLO

3/96

2/68

155

8

164

P2

Matematika (o) MAT

3/96

2/68

168

9

164

P3

Družboslovje in naravoslovje DIN

4/128

3/102

248

12

230

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/64

2/68

124

5

132

B - Strokovni moduli 

 

M1

Tehniško sporazumevanje (o) TSP

2,5/80

2/68

147

8

148

M2

Rokovanje s stroji in napravami (o) RSN

6/192

5/170

363

18

362

M4

Upravljanje strojev in naprav (i) USN

11,5/368

3/102

470

24

470

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

700

28

 

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

/

152

6

 

D - Interesne dejavnosti

64

32

96

4

 

E - Odprti kurikul

 

 

437

24

 

Projektno delo v poklicu

/

13/442

 

 

442

Število tednov pouka v šoli

32

34

 

 

 

 

  • Po sklepu strokovnega aktiva se modulu PDP - PRA vzame eno uro, doda pa se modulu PDP  - teorija.
  • Prav tako, glede na sklepe strokovnega aktiva, se v prvem letniku zmanjša število ur pouka v šoli na račun PUD.

 

 

 

Program pomočnik v tehnoloških procesih se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

 

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja.

  • dela na manj zahtevnih strojih in napravah, montira in pomaga pri montaži v procesni  tehniki in energetiki, pomaga pri montaži in montira enostavne mehatronske, energetske in druge sklope;
  • spaja kovinske in nekovinske materiale v funkcijske elemente;
  • preoblikuje in vliva kovinske in nekovinske materiale …

RSN Rokovanje s stroji in napravami

Pri tem modulu dijaki spoznate merski sistem in merske enote. Naučite se pravilnega dela in vzdrževanja ročnega in električnega ročnega orodja. Z upoštevanjem tehnoloških navodil oblikujete material oz. polizdelke v končni izdelek.

obdelovalni-center

Image 1 of 3

USN Upravljanje strojev in naprav

Dijaki spoznate in se naučite dela z obdelovalnimi stroji za različne postopke obdelav, kot so struženje, rezkanje, brušenje … Poznate in se navajate na sprotno vzdrževanje strojev in naprav.

delavniska-risba

Image 1 of 4

Pilimo, žagamo, stružimo, brusimo, preoblikujemo pločevino …

Na vrh

 

Skip to content