Vsak vrhunski strokovnjak potrebuje odličnega pomočnika.

 

V izobraževalni program pomočnik v tehnoloških procesih se lahko vpiše:

  • kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
  • kdor je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenih standardom.

Vrsta izobraževalnega programa: NIŽJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega  programa: POMOČNIK  V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (2 leti)

Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

                                                                      

Oz. Programske enote 1.

 letnik

2.

letnik

Skupaj

št. ur

Št. kreditnih točk
A - Splošnoizobraževalni predmeti ur na teden/leto    
P1

Slovenščina (o) SLO

3/96 2/68 155 8
P2

Matematika (o) MAT

3/96 2/68 168 9
P3

Družboslovje in naravoslovje DIN

4/128 3/102 248 12
P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/64 2/68 124 5
B - Strokovni moduli
M1

Tehniško sporazumevanje (o) TSP

2,5/80 2/68 147 8
M2

Rokovanje s stroji in napravami (o) RSN

6/192 5/170 363 18
M4

Upravljanje strojev in naprav (i) USN

11,5/368 3/102 470 24
C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 700 28

Č - Praktično usposabljanje z delom

152 / 152 6

D - Interesne dejavnosti

64 32 96 4

E - Odprti kurikul

437 24

Projektno delo v poklicu (PDP)

/ 13/442    
Število tednov pouka v šoli 32 34    

 

Program pomočnik v tehnoloških procesih se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

 

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja.

  • dela na manj zahtevnih strojih in napravah, montira in pomaga pri montaži v procesni  tehniki in energetiki, pomaga pri montaži in montira enostavne mehatronske, energetske in druge sklope;
  • spaja kovinske in nekovinske materiale v funkcijske elemente;
  • preoblikuje in vliva kovinske in nekovinske materiale …

RSN Rokovanje s stroji in napravami

Pri tem modulu dijaki spoznate merski sistem in merske enote. Naučite se pravilnega dela in vzdrževanja ročnega in električnega ročnega orodja. Z upoštevanjem tehnoloških navodil oblikujete material oz. polizdelke v končni izdelek.

obdelovalni-center

Image 1 of 3

USN Upravljanje strojev in naprav

Dijaki spoznate in se naučite dela z obdelovalnimi stroji za različne postopke obdelav, kot so struženje, rezkanje, brušenje … Poznate in se navajate na sprotno vzdrževanje strojev in naprav.

delavniska-risba

Image 1 of 4

Pilimo, žagamo, stružimo, brusimo, preoblikujemo pločevino …

Na vrh

 

Skip to content