Na naši šoli razpisujemo program strojni tehnik – PTI in program tehnik mehatronike – PTI.

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.

Strojni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;

Tehnik mehatronike: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar,  oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik rudar; 

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: višješolski in visokošolski strokovni programi ter univerzitetni programi z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom.

VPISNI POSTOPEK za šolsko leto 2024/2025:

PRIJAVA:

  • prijavnico za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja kupite v knjigarni (obrazec DZS 1,20) ali si jo natisnete https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
  • prijavnico potrdite pri svetovalni delavki na srednji šoli, ki jo sedaj obiskujete,
  • izpolnjeno prijavnico posredujete na naslov ŠC Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, in sicer do 13. 5. 2024,
  • 17. 5. 2024 bo na spletni strani www.mss.gov.si objavljeno stanje prijav in še prosta mesta,
  • 17. 5. – 3. 6. 2024 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo,
  • prenos prijave poteka tako, da na e-naslov svetovalne delavke (info spodaj) pošljete izpolnjen obrazec za prenos prijave in potem mi uredimo vse potrebno z drugo srednjo šolo,
  • v primeru omejitve vpisa boste obveščeni po pošti do 14. 6. 2024,
  • merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: učni uspeh iz SLO, MA in splošni učni uspeh v 1., 2., 3. letniku ter učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja.

VPIS: O datumih vpisa in dokazilih, ki ji je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis v šolsko leto 2024/2025, ki bo od februarja 2024 dostopen na spletni strani http://www.mss.gov.si.

Za dodatne informacije in pomoč se lahko obrnete na svetovalno delavko P. Kunst za program strojni tehnik – PTI (tel. št. 03 428 58 49, pera.kunst@sc-celje.si), za program tehnik mehatronike – PTI pa na K. Rebernik (tel. št. 03 428 58 48, karmen.rebernik@sc-celje.si).

 

 

 

 

 

Skip to content