Če želite pridobiti dvojnik spričevala oziroma izpis iz evidence zaradi izgube ali uničenja originala, morate storiti naslednje:

 

  1. PLAČILO STROŠKOV IZPISA ZA IZDAJO NOVEGA DOKUMENTA

Na transakcijski račun Šolskega centra Celje s plačilnim nalogom (UPN) nakažete stroške izpisa 20 evrov za vsako spričevalo.

Prejemnik: ŠOLSKI CENTER CELJE, POT NA LAVO 22, 3000 CELJE

Transakcijski račun: SI56 01100-6030696740

Št. sklica: 00 760100
Koda namena: OTHR
Namen: PLAČILO DVOJNIKA SPRIČEVALA

Prav tako morate na podračun javno-finančnih prihodkov nakazati plačilo državne upravne takse. Državna taksa znaša 1,80 evra (po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah; UL RS 32/2016, 4. 5. 2016 – tarifna številka 6). Znesek je odvisen od števila dvojnikov – npr. za eno listino 1,80 evra, za dve listini 3,60 evra …

Prejemnik: MF UNPIS, SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA
Transakcijski račun: SI56 01100-1000315637
Koda namena: GOVT
Namen: PLAČILO UPRAVNE TAKSE PO TAR. ŠT. 6

Referenca: 11 69671-7111002

 

  1. PREDLOŽITEV PISNE VLOGE Z DOKAZILI V TAJNIŠTVO ŠOLE

V tajništvo šole dostavite ali na elektronski naslov sonja.pungartnik@sc-celje.si pošljete vlogo za izdajo dvojnika.

Izpis dvojnika lahko po osmih delovnih dneh dvignete osebno v tajništvu (lahko ga dvigne tudi druga polnoletna oseba, katero pred prevzemom najavite). V kolikor želite, da vam spričevala pošljemo po pošti s povratnico, poleg zneska za dvojnike dodajte 5,00 evrov za stroške pošiljanja, poslani prošnji pa dodajte fotokopijo oziroma scan osebne izkaznice oziroma potnega lista (obe strani) – dvojnik bomo poslali samo na naslov, ki je naveden na dokumentu.

Za vse morebitne dodatne informacije pokličite na tel. št. 03/428 58 33.

Skip to content