Ko znanstvena fantastika postane resničnost in naprave oživijo …

 

V izobraževalni program mehatronik operater se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      MEHATRONIK OPERATER                                                          

Naziv poklicne izobrazbe:                  mehatronik operater/mehatroničarka operaterka                                                           

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik (o) ANJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B - Strokovni moduli 

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

2/66

1/33

/

99

6

M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

5

M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 Izdelava električnih tokokrogov (o) IET

2/66

2/66

/

136

7

M5

Uporaba krmilnih naprav (o) UKN

/

2/66

3/48

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev (o) PEM

/

3/99

2/32

136

6

M7

Mehatronski sistemi (o) MHS

2/66

2/66

3/48

176

9

M8

Proizvodni procesi (o) PRP

2/66

2/66

1/16

146

7

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov (i) SPM

/

2/66

3/48

124

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov (i)

/

/

/

124

6

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

655

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

37

D - Interesne dejavnosti

64

64

32

160

7

E - Odprti kurikul

 

 

 

598

30

       Projektno delo v poklicu PDP

4/132

5/165

9/144

 

 

       Drugi tuj jezik

2/66

2/66

2/32

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Program mehatronik operater se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

  • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave;
  • upravlja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih,    mehanskih in drugih naprav;
  • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov;
  • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve;
  • rokuje z računalniki, krmilniki in drugimi krmilnimi elementi;
  • načrtuje in organizira lastno delo …
 

SPM – Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

Pri tem modulu mehatroniki operaterji montiratein demontirate mehatronske sisteme v skladu s standardi in z varstvom pri delu.

IET – Izdelava električnih tokokrogov

Dijaki se naučite ožičiti in opraviti meritve električnih inštalacij v mehatronskem sistemu v skladu s standardi in z varstvom pri delu.

UKN – Uporaba krmilnih naprav

Mehatroniki operaterji konfigurirate, izbirate in znate uporabljati programsko opremo mehatronskega sistema in strojno opremo na osnovnem uporabniškem nivoju.

Vzdrževanje in upravljanje robotizirane naprave je lahko prvi izziv.

Na vrh

Skip to content