Ko znanstvena fantastika postane resničnost in naprave oživijo …

 

V izobraževalni program mehatronik operater se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa: MEHATRONIK OPERATER (3 leta)

Naziv poklicne izobrazbe: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

                                                                      

Oz. Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj št. ur Št. kredit. točk
A - Splošnoizobraževalni predmeti ur na teden/leto  
P1

Slovenščina (o) SLO

3/99 2/66 3/48 213 12
P2

Matematika (o) MAT

3/99 2/66 3/48 213 12
P3

Tuj jezik (o) ANJ

2/66 2/66 2/32 164 9
P4

Umetnost (o) UME

1/33 / / 33 2
P5

Družboslovje (o) DRU

2/66 2/66 / 132 6
P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66 2/66 / 132 6
P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66 2/66 2/32 164 7
B - Strokovni moduli
M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

2/66 1/33 / 99 4
M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66 / / 66 3
M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66 / / 66 3
M4

Izdelava električnih tokokrogov (o) IET

2/66 2/66 / 136 6
M5

Uporaba krmilnih naprav (o) UKN

/ 2/66 3/48 114 6
M6

Priklopi električnih motorjev (o) PEM

/ 3/99 2/32 136 6
M7

Mehatronski sistemi (o) MHS

2/66 2/66 3/48 176 9
M8

Proizvodni procesi (o) PRP

2/66 2/66 1/16 146 7
M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov (i) SPM

/ 2/66 3/48 124 6
M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov (i)

/ / / 124 6
C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 655 30
Č - Praktično usposabljanje z delom 152 152 608 912 37
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo / 30 / 30 2
Interesne dejavnosti 64 32 32 128 6
E - Odprti kurikul 598 29

Projektno delo v poklicu (PDP)

4/132 5/165 9/144 441 21

Drugi tuji jezik (NEJ)

2/66 2/66 2/32 164 7
Število tednov pouka v šoli 33 33 16    

Program mehatronik operater se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

  • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave;
  • upravlja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih,    mehanskih in drugih naprav;
  • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov;
  • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve;
  • rokuje z računalniki, krmilniki in drugimi krmilnimi elementi;
  • načrtuje in organizira lastno delo …
 

SPM – Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov

Pri tem modulu mehatroniki operaterji montiratein demontirate mehatronske sisteme v skladu s standardi in z varstvom pri delu.

IET – Izdelava električnih tokokrogov

Dijaki se naučite ožičiti in opraviti meritve električnih inštalacij v mehatronskem sistemu v skladu s standardi in z varstvom pri delu.

UKN – Uporaba krmilnih naprav

Mehatroniki operaterji konfigurirate, izbirate in znate uporabljati programsko opremo mehatronskega sistema in strojno opremo na osnovnem uporabniškem nivoju.

Vzdrževanje in upravljanje robotizirane naprave je lahko prvi izziv.

Na vrh

Skip to content