PROJEKTNI DNEVI ZA 1. LETNIKE   -  »NA SREDNJI ŠOLI JE KUL«

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije že od leta 2009 izvajamo za dijake 1. letnikov vseh izobraževalnih programov projektne dneve z naslovom Na srednji šoli je kul. 

Namen projektnih dni je ustvarjanje dobrega počutja v okolju, v katerem preživimo veliko svojega časa, kar je pomembno tako za učitelje kot za dijake. Zato je prav, da znamo oz. si prizadevamo razvijati dobre medosebne odnose, ki so temelj za kakovostno delo.  

Zato za dijake skrbno izberemo različne dejavnosti, v katerih aktivno sodelujejo in se povezujejo s sošolci in učitelji. S tem jim želimo predvsem omogočiti lažji prehod iz osnovne šole v srednjo, spoznavanje novega okolja, jih motivirati in pripraviti na upoštevanje našega Kodeksa sožitja.

 

Dijaki 1. letnika programa PTI in zaključni letniki vsak prvi in drugi dan v novem šolskem letu preživijo na drugačen način.

Naš cilj je motiviranje in informiranje dijakov, zato izberemo dejavnosti, ki jih učijo postavljati cilje, jih opremljajo z znanji in veščinami za uresničevanje le-teh ter pripravljajo na polno, srečno življenje in miroljubno sožitje na šoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od leta 2013 na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije najboljše dijake ob zaključku njihovega šolanja vpisujemo v Zlato knjigo. Mesto v njej dobijo tisti, ki so bili odlični vsa leta šolanja, ki so zaključni izpit opravili z odliko ali so na maturi dosegli najvišje število točk in postali zlati maturantje.

Ker je zapisana beseda močnejša od izgovorjene, s svečanim vpisom v Zlato knjigo poskrbimo, da dijaki z nadpovprečnim uspehom ostanejo del našega nepozabnega spomina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO ŽIVETI SKUPAJ  

Ne glede na to, kaj mislite o sebi, o tem, kako ste izobraženi, talentirani, bogati ali »cool«, le vaš odnos do drugih ljudi pove vse o vas. (Paulo Coelho) 

Šola je bila že od nekdaj stičišče več generacij. V njenih učilnicah, na hodnikih, igrišču in dvorišču se srečujejo mladi in starejši, dijaki in učitelji, tisti, ki na šoli ostajajo, in tisti, ki po šolanju iz nje odhajajo v novo življenje.

Šola je dinamika odnosov različnih generacij. Učitelji želijo učiti, vzgajati, usmerjati mladostnikove korake na uhojene poti, a mladi željo po svoje …

Šola je prepletanje mladosti in zrelosti. Mladost ji daje živahen ritem, zanesenost in vznesenost. Zrelost jo obarva z umirjenostjo, preudarnostjo, z odtenki ukoreninjenih vrednot …

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije namenja veliko pozornosti tudi prijetnemu in spoštljivemu sobivanju vseh, ki so del te ustanove.

Že pred leti se je na šoli oblikoval Kodeks sožitja, ki postavlja pravila vedenja in odnosov med dijaki in učitelji. S Kodeksom sožitja je povezana tudi vsakoletna prireditev na Celjskem gradu Ni izgovora, tudi ti zmoreš. Prireditev na začetku vsakega novega šolskega leta dijake opomni na pomen odgovornega učenja, vztrajnosti, poguma in spoštljivega vedenja v času šolanja in v življenju nasploh. Prireditev je pomembna tudi zaradi podpisa Kodeksa sožitja. K podpisu so povabljeni predstavniki dijakov vseh prvih letnikov. Kodeks v imenu učiteljskega zbora podpiše izbrani učitelj.

Prijetno, delovno in spoštljivo šolsko okolje, v katerem se dobro počutijo tako dijaki kot učitelji, je tudi eden od pomembnih pogojev za uspešno učenje in delo. Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije je lastnica Zlate knjige, v kateri so zapisana imena naših najboljših dijakov.

Ko dijaki zapuščajo srednjo šolo, so opremljeni z mnogimi znanji za nadaljevanje šolanja, za uspešno opravljanje poklica, za ustvarjanje kariere … Zaradi prizadevanj v uresničevanju načel Kodeksa sožitja pa gotovo s sabo v življenje odnesejo tudi mnoge pozitivne izkušnje in spretnosti v zvezi z medsebojnimi odnosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrti, cilji in informiranost so izjemnega pomena za dijake, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje. Zaradi tega smo v sklopu Karierne orientacije, ki zajema veliko različnih dejavnosti v času šolanja dijakov, pripravili dan z naslovom Pot do moje kariere.

Podrobni predstavitvi terciarnega izobraževanja in oblik zaposlovanja smo dodali vsebine, namenjene spoznavanju svojih sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju izobraževanja, zaposlovanja, usposabljanja in izbire poklica.

S ponosom pa vam pokažemo tudi film, ki je bil ustvarjen posebej za ta dan in je produkcija ekipe Vi-TV, ki deluje na naši šoli.

V  filmu vam bo nekaj naših bivših dijakov zaupalo, po kakšni poti so šli in kaj je bilo v času srednje šole ključno za to, da so danes uspešni ali pa na poti do uspeha.

Ogledate si ga lahko na tej povezavi: https://vimeo.com/486728735

 

Na naši šoli skrbno razvijamo potenciale dijakov. Tukaj boste lahko »samo« hodili v šolo, lahko pa boste počeli še veliko več.

Jaša Samec, ki je nedavno zaključil šolanje pri nas in v š. l. 2019/2020 zaradi svojih dosežkov prejel nagrado za odličnost Barbare Celjske, za katero smo ga predlagali, je zapisal takole: »Če bi mi kdo pred vpisom v srednjo šolo povedal, kaj vse bom doživel v teh štirih letih, mu zagotovo ne bi verjel.« Jaša je bil eden tistih, ki so izkoristili veliko tega, kar ponuja naša šola.

Morda si boste želeli stopiti iz sivine povprečja tako, da postanete mladi raziskovalec. V tem primeru se boste lotili raziskave področja, ki vas najbolj zanima, pri čemer boste deležni vse potrebne vzpodbude, saj ima raziskovalno delo pri nas 43-letno zgodovino in prav posebno mesto. Največ inovativnih rešitev ponudijo dijaki prav pri izdelavi raziskovalnih nalog. Vsako leto se izvrstno odrežejo in se na regionalnem srečanju mladih raziskovalcev običajno uvrstijo v prvo skupino. Tisti, ki jim to uspe, se nato udeležijo državnega srečanja mladih raziskovalcev.

Če imate kakšno izrazito močno področje, se boste morda želeli dokazati na fotografskih, filmskih, literarnih ali likovnih natečajih (nagradni natečaj Creo, Pogled, Moja najlepša flaška, natečaj za najboljšo zgodbo v tujem jeziku, natečaj za najboljši plakat …), katerem izmed filmskih festivalov (Filmfest treh zvezd, DIFIfest …), širiti svoje znanje na delavnicah (Inovativnost in ustvarjalnost za mlade, Start-up podjetniška šola za dijake, JA inovacijski kamp idr.) ali tekmovanjih. Preizkusili se boste lahko na šolskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih z različnih predmetnih področij (Robocup, SloSkills, EuroSkills, tekmovanje iz projekcij in kotiranja Piko, Vodi na kubik, tekmovanje inštalaterjev strojnih inštalacij, Lego Masters, Forum mehatronike, matematika, logika, fizika, telmovanje za Cankarjevo priznanje, angleščina, nemščina, bralno tekmovanje v tujem jeziku, podjetništvo, ekokviz, zgodovina, geografija, odbojka, nogomet, rokomet, košarka, atletika, judo, smučanje in deskanje, športno plezanje, badminton, lokostrelstvo …) ter sodelovali pri šolskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih. Če vas mika spoznavanje drugih dežel, boste lahko opravljali obvezno delovno prakso v tujini ali si privoščili katero izmed ponujenih strokovnih ekskurzij v tujino.

Ponujamo tudi preko 50 interesnih dejavnosti, znotraj katerih boste lahko pridobivali spretnosti s strokovnih področij, kot so robotika, film, mediji, materiali, energetika, modeliranje, računalniško podprte tehnologije, fotografija in drugo, ali pa razvijali svoje talente in interese na področju športa, glasbe, literature, aktivnega državljanstva, okolja, sodelovanja na prireditvah, podjetništva, čebelarstva in še kaj bi se našlo.

Morda sodite med nadarjene ali pa vas bodo kot talentirane prepoznali šele vaši srednješolski učitelji in mentorji. V tem primeru je še posebej pomembno, da razvijate svoje potenciale. Na naši šoli se nadarjenim že dolgo načrtno posvečamo, vsako leto pa zanje organiziramo tudi festival nadarjenih VI-Polis.

Možnosti je res veliko, samo od vas pa je odvisno, katera znanja in veščine boste izven rednega pouka pri nas »počrpali« iz velikega bazena ponujenih vsebin. 

Je interni šolski projekt, ki je nastal v okviru nacionalnega projekta Mreže zdravih šol.

V sodobnem svetu druženja mladih večinoma potekajo na socialnih omrežjih. Ker mladi vedno bolj ostajajo doma pred zasloni računalnikov, menimo, da je gibanje, katerega rezultat je poraba energije, izrednega pomena. Gibanje ni le šport.

Ker lahko šolsko okolje, v katerem dijaki preživijo velik del dneva, z ustrezno opremljenostjo, ponudbo različnih aktivnosti in z možnostjo enakega dostopa za vse – ne glede na spol, starost in socialno-ekonomske okoliščine – vsem dijakom nudi možnosti za gibanje. Z uvedbo gibanja med šolskimi urami jih spodbujamo h gibanju in ozaveščamo pomen gibanja za zdravje.

Učitelji tako gibalnih aktivnosti ne izvajajo zgolj pri športu, ampak jih vključujemo tudi med učne ure in ostale dejavnosti:

5. 10. – SVETOVNI DAN HOJE: Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga. Dijake želimo spodbuditi k uporabi hoje ali vožnje s kolesom namesto prevoza z avtomobilom.

20.1. – FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE: Kaj lahko počnemo namesto gledanja televizije, telefoniranja, pisanja elektronskih sporočil in uporabe računalnika?

7. 4. – SVETOVNI DAN ZDRAVJA: Na šoli bomo izvedli dejavnosti, s katerimi bomo spreminjali neaktivni življenjski slog v aktivnega. Poleg gibanja se bomo osredotočili tudi na pomen zdravega načina prehranjevanja.

10.5. – SVETOVNI DAN GIBANJA : Udeležili se bomo športno rekreativnih dogodkov v okviru občine.

V letošnjem letu je rdeča nit Zdrave šole: ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.

Poudarek na naši šoli bomo dali predvsem gibanju in gibalnim dejavnostim pri pouku, kajti zavedamo se, da dijakom le-tako omogočamo celosten razvoj. Tako dvigujemo motivacijo, koncentracijo in fizični razvoj dijakov.

Fit v novo leto

Kot vsako leto do sedaj smo tudi letos ob zaključku koledarskega leta izpeljali ure Fit v novo leto.
Letošnje so bile nekaj povsem novega in nenavadnega, potekale so namreč na daljavo s pomočjo programskega orodja Teams. Razredi so merili število prehojenih kilometrov. Najbolj fit razred je bil razglašen na podelitvi Zlata kreda. En dan v tednu je namenjen 10-minutnemu odklopu od šolskih obveznosti, kjer se tako dijaki kot učitelji lahko sprostijo in naredijo nekaj dobrega za svoje telo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijazni do duha in telesa

V sklopu interesnih dejavnosti smo pripravili prav poseben dan z naslovom Prijazni do duha in telesa. S tem smo želeli poskrbeti za odgovorno ravnanje, zdravje in psihofizično sprostitev, ki je v teh časih izjemnega pomena.

 

 

 

ŠR@uf (2020)

ŠR@UF (junij 2017)

Šrauf (februar 2015)

 

 

Skip to content