Kontakt

Šolski center Celje
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Pot na Lavo 22
3000 Celje

telefon: +386 3 428 58 33 (tajnica)
faks: +386 3 428 58 80

druga lokacija:

Kosovelova 12,  3000 Celje
telefon: +386 3 425 37 50 (pomočnica ravnateljice)
 
e-pošta: sm@sc-celje.si
 
Ravnateljica:
Simona Črep
telefon: +386 3 428 58 60       
 
Pomočnika ravnateljice:
Igor Lah
telefon: +386 3 428 58 48       
 
Mojca Drev Uranjek (lokacija Kosovelova)
telefon: +386 3 425 37 50   
 
Svetovalne delavke:
Pera Kunst  (lokacija Lava)
 telefon: +386 3 428 58 49
 
Mateja Zorko Pavšar  (lokacija Kosovelova) – trenutno na porodniški
telefon: +386 3 425 37 52
 
        Mojca Lapi (lokacija Kosovelova)
         telefon: +386 3 425 37 52
         e-naslov: mojca.lapi@sc-celje.si
 
Vodja strojnih delavnic:
Roman Zupanc
telefon: +386 3 428 58 63
 
Organizatorji PUD-a
Stevo Romanić  (lokacija Lava)  – za mehatronike
telefon: +386 3 428 5845
 
       Peter Klaus (lokacija Lava) – za strojnike
telefon: +386 3 428 5845
        e-naslov: peter.klaus@sc-celje.si
 
Alen Pavšar  (lokacija Kosovelova)
telefon: +386 3 425 37 58
 
Dušan Vešligaj (lokacija Kosovelova)
telefon: +386 3 425 37 54
e-naslov: dusan.vesligaj@sc-celje.si
 
Organizatorica šolske prehrane
Tadeja Kolman 
telefon: +386 3 428 58 56
 
Tajnica poklicne mature
        Lidija Leskovšek
        telefon: +386 3 428 58 56
        e-naslov: lidija.leskovsek@sc-celje.si
 
Tajnica zaključnega izpita
        Natalija Mavc
        telefon: +386 3 428 58 43
        e-naslov: natalija.mavc@sc-celje.si