VIZIJA:

Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, inovativnost, ustvarjalnost in etičnost.

POSLANSTVO:

V sinergiji z internim, strokovnim in širšim družbenim okoljem pripravljamo za življenje, učenje in delo odlično usposobljene, družbeno in etično odgovorne posameznike.

VREDNOTE, ki jih gojimo:

  • strokovnost in profesionalnost
  • odgovornost
  • poštenost
  • samostojnost
  • doslednost
  • strpnost in drugačnost
  • inovativnost
  • pripadnost in partnerstva
  • etičnost
Uvajanje sistema odličnosti bo temeljilo na evropskem modelu odličnosti EFQM
(European Fondation for Quality management).
Skip to content