SPLETNI PROGRAMI ZA SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJO

www.tosemjaz.net

mojpsihoterapevt.si

www.nebojse.si

www.ivz.si

www.introspekta.si – Motnje hranjenja v mladostništvu

 

NEVLADNE ORGANIZACIJE ZA PODROČJE ODVISNOSTI

LOGOUT Celje – Zdravljenje zasvojenosti s spletom in računalniškimi igrami

Inštitut VIR – socialna rehabilitacija
Vrunčeva 9
3000 CELJE

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DROGART
Kardeljeva ploščad 16 (sedež) in
Kolodvorska 20 (izvajanje dejavnosti in informacijska točka)
1000 Ljubljana

UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
Miklošičeva 16
1000 Ljubljana

  • Telefon: 01/ 434 25 70; 01/ 434 25 74; 01/ 434 25 75 (vsak dan od 9.00 – 15.00h, v petek od 9.00 – 13.00h)
  • Spletna stran: www.drustvo-up.si

Ustanova ODSEV SE SLIŠI
Streliška ulica 6 in Zaloška cesta 29
1000 Ljubljana

  • Telefon: 01/ 544 35 16; 01/ 587 49 68
  • Brezplačni telefon: 080 63738 (od pon. do pet. od 12.00 – 14.00h in od pon. do četr. od 17.00 – 19.00h)
  • Spletna stran: www.ustanova-odsevseslisi.si

 

SVETOVALNI CENTRI

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna – programi reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami ali motnajmi hranjenja

Rakitna 96, 1352 Preserje

Telefon: 01 365 98 16, 051 410 491

Spletna stran: http://www.mkz-rakitna.si

 

Mladinski dom Maribor

Ulica Saše Deva 21, 2000 Maribor

Telefon: 02 333 35 00

E-naslov: mladinski.dom-maribor@guest.arnes.si

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Gotska 18, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 583 75 00

Spletna stran: http://www.scoms-lj.si

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Lavričeva 5, 2000 Maribor

Telefon: 02/252 56 62

Spletna stran: http://www.svet-center-mb.si/

 

CIRIUS KAMNIK – za otroke s posebnimi potrebami

Izvajajo srednješolske izobraževalne programe v manjših skupinah.

Novi trg 43a, Kamnik

telefon: 01 8317 444

Spletna stran: www.cirius-kamnik.si

 

PSIHOLOŠKE IN PSIHIATRIČNE AMBULANTE

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (ZD Celje), Telefon: 03 54 34 323

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (Preserje), Telefon: 051 410 491

Psihološka ambulanta za otroke in mladostnike (ZD Žalec), Telefon: 03 71 34 364
Psihološka ambulanta (ZD Velenje), Telefon: 03/ 89 95 467
Psihoterapija in svetovanje Andreja Grobelšek, Telefon: 031 337 142
Psihiatrična ambulanta Vidmar – Vengust Metoda (Celje), Telefon: 03/ 49 27 575
Psihološka svetovalnica Barborič Jožica (Celje), Telefon: 03/ 49 26 800

Psihiatrična posvetovalnica Iztok Lešer, http://psihiater-leser.com/

 

TELEFONSKO SVETOVANJE

Tom: 116 111

Klic v duševni stiski: 01/52 09 900

Sopotnik: 080 22 23

Zaupni telefon Samarijan: 080 11 13

Zaupni telefon Za-Te: 01/ 23 49 783

Krizni center za mlade Celje: 03/49 30 530 in 031/576 150

 

DRUŠTVA

OZARA (Nacionalno združenje za kakovost življenja): 03/49 25 750

ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje) 03/42 88 890

ŽELVA – EUREKA Žalec (Društvo za pomoč in samopomoč): 03/71 03 523

Skip to content