Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal`ca.

V izobraževalni program tehnik mehatronike - PTI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe.

Ustrezni nazivi srednje poklicne izobrazbe so: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik rudar.

Vrsta izobraževalnega programa: POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE (2 leti)   

Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike

                                                                      

Oz. Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

Skupaj

št. ur

Št. kredit. točk
A - Splošnoizobraževalni predmeti št. ur na teden/leto  
P1

Slovenščina (o) SLO

4/136 4/136 276 13
P2

Matematika (o) MAT

3/102 3/102 206 10
P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

4/136 4/136 206 13
P4

Umetnost (o) UME

1/30 / 30 2
P5

Zgodovina (o) ZGO

1/40 / 40 2
P6

Geografiija (o) GEO

1/40 / 40 2
P7

Sociologija (o) SOC

/ 1/40 40 2
P9

Fizika (o) FIZ

2/80 / 80 4
P10

Kemija (o) KEM

1/40 / 40 3
P11

Informatika (o)

2/60   60 3
P12

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/68 2,5/85 153 7
B - Strokovni moduli
M1

Tehniško sporazumevanje (o) TSP

1/34 / 34 2
M2

Tehnološki procesi (o) TPR

/ 1/34 34 2
M3

Mehatronika (o) MHT

4/136 5/170 316 15
M4

Informacijski sistemi (o) INS

/ 4/136 136 7
M5

Krmilni sistemi (o) KRS

3,5/119 3/102 221 10
C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 204 12

Č - Praktično usposabljanje z delom

76 / 76 4

D - Interesne dejavnosti

64 32 96 4

E - Odprti kurikul

249 12

Izbrana poglavja matematike (IPM)

/ 1/34 34  

Projektno delo v stroki (PDS)

2/68 4/136 204  
Število tednov pouka v šoli 34 34    

Program tehnik mehatronike - PTI se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

 • programira stroje, naprave in proizvodne procese;
 • izvaja montažo avtomatiziranih strojev in naprav;
 • nadzira računalniško vodene procese;
 • ugotavlja in odpravlja napake v avtomatiziranih in robotiziranih procesih;
 • kontrolira delovanje analognih in digitalnih elektronskih vezij;
 • uporablja informacijsko-komunikacijska orodja;
 • skrbi za kakovost in razvoj svojega ela in dela skupine …

RBT Robotika

Pri modulu dijaki spoznate vrste robotov v naši okolici, njihov namen, zgradbo in njihovo uporabo v praksi. Na šoli imamo enega izmed najbolje opremljenih laboratorijev za robotiko in 3D-tehnologije, v katerem se dijaki učite programiranja in paletizacije z industrijskimi roboti, spretnosti varjenja z robotom in robotskega frezanja. V tem konceptu spoznate CAD-modeliranje s Solidworks, CAM-programsko orodje Mastercam in postprocesor Robotmaster. Pri projektno-raziskovalnem delu dijaki uporabljate 3D-skener in 3D-tiskalnike, namenjene koncipiranju in hitremu prototipiranju.

KOR Konstruiranje z računalnikom

Pri modulu dijaki spoznavate osnove CAD-tehnologije konstruiranja. CAD pomeni računalniško podprto konstruiranje, pri katerem konstruktor pri snovanju izdelkov uporablja računalniške in programske sisteme. Dijaki spoznate 3D-modeliranje posameznih kosov izdelka, za katere se naučite izdelati risbe. Kasneje se naučite povezovati različne sestavne dele v sklope.

PIH - Pnevmatika in hidravlika

Dijaki pri tem modulu spoznate osnove industriijske avtomatizacije s pomočjo pnevmatskih, električnih in hidravličnih komponent.

V specializirani učilnici delate na didaktičnih ploščah, kjer nariasane vezalne sheme, s pomočjo programa FluidSimP in FluidSimH, realizirate z ustreznimi komponentami.

Tehnik mehatronike je poklic sedanjosti in prihodnosti.

Na vrh

 

Skip to content