Poklicna matura

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2020/2021

ZIMSKI IZPITNI ROK (zadnji rok za prijavo 3. december 2020)

DATUM DEJAVNOSTI
03. december 2020 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
28. januar 2021 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
01. februar 2021 predmet – Slovenščina – pisni del
02. februar 2021 predmet – Matematika / angleščina / nemščina – pisni del
03. februar 2021 2. predmet POM
04. do 13. februarja 2021 Ustni del poklicne mature in 4. predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
03. marec 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
06. marec 2021 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (zadnji rok za prijavo 30. marec 2021)

DATUM DEJAVNOSTI
15. november 2020 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
 30. marec 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
19. maj 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
 25. maj 2021 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
 29. maj 2021 predmet – Angleščina – pisni del
3 1. maj 2021 predmet – Slovenščina – pisni del
 5. junij 2021 predmet -Matematika – pisni del
 8. junij 2021 predmet – Nemščina – pisni del
10. junij 2021 2.predmet POM – pisni del
 14. – 23. junij 2021 Ustni izpiti in 4. predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
  Opomba :  V skladu z okvirnim koledarjem splošne in POM šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in 12. junija 2021
 7. julij 2021  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
 10. julij 2021  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

JESENSKI IZPITNI ROK ( zadnji rok za prijavo 8. julij 2021)

DATUM DEJAVNOSTI
8. julij 2021 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
14. avgust 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
20. avgust 2021 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2021 1. predmet – Slovenščina – pisni izpit
25. avgust 2021 3. predmet – Matematika – pisni izpit
27. avgust 2021 3. predmet – Angleščina / nemščina – pisni izpit
31. avgust 2021 2. predmet POM
24. avgust – 3. sept. 2021 Ustni del poklicne mature in 4 predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
9. september 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2021 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

Ravnateljica
Simona Črep
Tajnica POM
Lidija Leskovšek