Multimedija, fotografija, video, splet …zakon!

 

V izobraževalni program medijski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      MEDIJSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:                medijski tehnik/medijska tehnica

 

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4.   letnik

Skupaj št. ur

Število kreditnih točk

 

 

ur na teden/leto

 

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

P6

Geografija (o) GEO

2/70

/

/

/

68

3

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

1/33

/

/

105

5

P10

Kemija (o) KEM

1/35

2/66

/

/

105

5

P12

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

B - Strokovni moduli 

M1

Grafično oblikovanje (o) GOB

2/70

4/132

/

/

204

11

M2

Grafični in medijski procesi (o) GMP

3/105

/

/

/

102

5

M3

Kakovost in trženje (o) KIT

/

/

/

3/102

102

5

M4

Inf. komunikacijska tehn.(o) IKT

2/70

/

/

/

68

4

M5

Tipografija in reprodukcija (o) TRP

/

4/132

7/231

4/136

510

27

M6

Medijsko oblikovanje (o) MOB

/

3/99

5/165

1/34

306

16

M7

Izražanje s sliko in zvokom (o) ISZ

/

2/66

2/66

1/34

170

9

M8

Grafični reprodukcijski sistemi (i) GRS

/

/

/

3/102

102

5

M9

Animacije v ravnini in prostoru (i) ARP

/

/

/

3/102

102

5

M10

Snemanje in montaža (i) SIM

/

/

/

3/102

102

5

M11

Multimedijska produkcija (i) MUP

/

/

/

3/102

102

5

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

750

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

/

76

76

 

152

6

D - Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

E - Odprti kurikul

 

 

 

 

578

28

2. tuj jezik (NEJ/RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/

 

 

Izbirna poglavja matematike (IPM)

1/35

/

/

1/34

 

 

Medijsko projektno delo (MPD)

/

/

6/198

3/102

 

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program medijski tehnik se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujejo  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Medijski tehnik:

 • oblikuje in pripravlja različne tiskovine (plakate, prospekte …);
 • fotografira in obdeluje digitalne fotografije;
 • izdela animacije v ravnini in prostoru (animacije 2D in 3D);
 • snema in montira video posnetke;
 • načrtuje in oblikuje spletne strani;
 • združuje besedila, fotografije, zvočni in video material v multimedijsko estetsko usklajeno celoto;
 • načrtuje tehnološki proces za multimedijske izdelke;
 • zagotavlja kakovost v skladu s standardi ...

FOTOGRAFIJA IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

Produktna in izrazna fotografija nastaja v sodobno opremljenem studiu ali na prostem. Je samostojna kreacija in potrebna dopolnitev pri oblikovanju tiskovin in drugih digitalnih površin. Kreativne in likovno dovršene ideje dobijo prostor pri snovanju raznovrstnih publikacij in spletnih strani. 

VIDEO, FILMSKA IN RADIJSKA PRODUKCIJA 

Nov način življenja zahteva veliko video vsebin. Dobro opremljena snemalni in radijski studio omogočata zajem gibljive slike in obdelavo zvoka. Neizpolnjene želje po ustvarjanju lastnega filma tukaj postanejo uresničljive. Idealno okolje za filmski prvenec! 

NAVIDEZNA RESNIČNOST IN ANIMACIJA 

Namišljeni prostor in domišljijski lik lahko dobita vizualno podobo s sodobnimi računalniškimi orodji za prostorsko risanje. Za boljše doživetje uporabljamo posebna VR-očala in prostorski zvok. Kamera lahko potuje po fantazijskih scenah, navidezni junaki pa v animaciji spregovorijo in oživijo. 

INTERNET IN SPLETNE APLIKACIJE 

Internet so ljudje, računalniki in informacije, ki so elektronsko povezani s skupnimi protokoli za medsebojno komunikacijo. Te povezave preizkušamo in soustvarjamo pri praktičnih nalogah samostojno ali s poudarkom na skupinskem delu. Načrtovanje, oblikovanje, izvedba in testiranje spletnih strani in spletnih aplikacij poveže različna znanja v uporabno celoto.

Delo v filmskem, televizijskem ali radijskem studiu je kreativno, zabavno in zanimivo.

 

Na vrh

Skip to content