MEDIJSKI TEHNIK – 4 leta

Multimedija, fotografija, video, splet …zakon!

 

V izobraževalni program medijski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      MEDIJSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:                medijski tehnik/medijska tehnica

 

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4.   letnik

Skupaj št. ur

Število kreditnih točk

 

 

ur na teden/leto

 

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

P6

Geografija (o) GEO

2/70

/

/

/

68

3

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

1/33

/

/

105

5

P10

Kemija (o) KEM

1/35

2/66

/

/

105

5

P12

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

B - Strokovni moduli 

M1

Grafično oblikovanje (o) GOB

2/70

4/132

/

/

204

11

M2

Grafični in medijski procesi (o) GMP

3/105

/

/

/

102

5

M3

Kakovost in trženje (o) KIT

/

/

/

3/102

102

5

M4

Inf. komunikacijska tehn.(o) IKT

2/70

/

/

/

68

4

M5

Tipografija in reprodukcija (o) TRP

/

4/132

7/231

4/136

510

27

M6

Medijsko oblikovanje (o) MOB

/

3/99

5/165

1/34

306

16

M7

Izražanje s sliko in zvokom (o) ISZ

/

2/66

2/66

1/34

170

9

M8

Grafični reprodukcijski sistemi (i) GRS

/

/

/

3/102

102

5

M9

Animacije v ravnini in prostoru (i) ARP

/

/

/

3/102

102

5

M10

Snemanje in montaža (i) SIM

/

/

/

3/102

102

5

M11

Multimedijska produkcija (i) MUP

/

/

/

3/102

102

5

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

750

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

/

76

76

 

152

6

D - Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

E - Odprti kurikul

 

 

 

 

578

28

2. tuj jezik (NEJ/RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/

 

 

Izbirna poglavja matematike (IPM)

1/35

/

/

1/34

 

 

Medijsko projektno delo (MPD)

/

/

6/198

3/102

 

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program medijski tehnik se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujejo  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Delo v filmskem, televizijskem ali radijskem studiu je kreativno, zabavno in zanimivo.

Medijski tehnik:

 • oblikuje in pripravlja različne tiskovine (plakate, prospekte …);
 • fotografira in obdeluje digitalne fotografije;
 • izdela animacije v ravnini in prostoru (animacije 2D in 3D);
 • snema in montira video posnetke;
 • načrtuje in oblikuje spletne strani;
 • združuje besedila, fotografije, zvočni in video material v multimedijsko estetsko usklajeno celoto;
 • načrtuje tehnološki proces za multimedijske izdelke;
 • zagotavlja kakovost v skladu s standardi …