KOLEDAR AKTIVNOSTI V ZVEZI S 4. IE NA POM 2021/22 IN NASLOVI NALOG

Aktivnosti Termini
Poziv za predlaganje tem izdelka oz. storitve Od 2. 9. 2021
Zbiranje predlogov tem nalog Do 5. 10. 2021
Objava naslovov projektnih nalog na oglasni deski Do 19.10. 2021
Prijava kandidatov Do 9. 11. 2021
Možna sprememba teme projektne naloge Do 16. 11. 2021
Potrditev prijavljene teme naloge na ŠMK POM Do 30. 11. 2021
Izdaja pisnega sklepa kandidatu Do 14. 12. 2021
Izdelava naloge (zasnova, konzultacije) Do 7. 3. 2022
Oddaja nelektorirane naloge mentorju Do 30. 3. 2022
Strokovno pregledano nalogo odda mentor v lektoriranje slovenistkam Do 8. 4. 2022
Povzetek v angleščini oddajo dijaki v lektoriranje anglistkam
Do 8. 4. 2022
Slovenistke in anglistke vrnejo ocenjene naloge dijakom Do 22.  4. 2022
Dijak odda nalogo mentorju v pregled pred končno oddajo Do 6. 5. 2022
Oddaja naloge Do 13. 5. 2022
Mentorji oddajo seznam oddanih nalog z imeni avtorjev tajniku POM Do 17. 5. 2022
Ocenjevanje naloge Do 27. 5. 2022
Zagovor naloge Po razporedu
 
 
NASLOVI PROJEKTNIH NALOG pri predmetu poklicne mature – Izdelek oz. storitev in zagovor
 
Naslove so pripravili mentorji posameznih strokovnih predmetnih področij.
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oddajte izbranemu mentorju – KOLEDAR.
 
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve dobite na povezavi.
 
Lidija Leskovšek, tajnica ŠMK PoM
Skip to content