KOLEDAR AKTIVNOSTI V ZVEZI S 4. IE NA POM 2022/23 IN NASLOVI NALOG

Aktivnosti Termini
Poziv za predlaganje tem izdelka oz. storitve Od 2. 9. 2022
Zbiranje predlogov tem nalog Do 5. 10. 2022
Objava naslovov projektnih nalog na oglasni deski Do 19.10. 2022
Prijava kandidatov Do 9. 11. 2022
Možna sprememba teme projektne naloge Do 16. 11. 2022
Potrditev prijavljene teme naloge na ŠMK POM Do 30. 11. 2022
Izdaja pisnega sklepa kandidatu (mentorju) Do 15. 12. 2022
Izdelava naloge (zasnova, konzultacije) Do 7. 3. 2023
Oddaja nelektorirane naloge mentorju Do 20. 3. 2023
Strokovno pregledano nalogo odda mentor v lektoriranje slavistkam Do 27. 3. 2023
Slavistke vrnejo ocenjene naloge dijakom Do 17.  4. 2023
Angleški povzetek oddajo dijaki profesoricam angleščine Do 24. 4. 2023
Dijak odda nalogo mentorju v pregled pred končno oddajo Do 5. 5. 2023
Oddaja naloge Do 12. 5. 2023
Mentorji oddajo seznam oddanih nalog z imeni avtorjev tajniku POM Do 17. 5. 2023
Ocenjevanje naloge Do 26. 5. 2023
Zagovor naloge Po razporedu med 12. in 21. junijem
 
 
 
NASLOVI PROJEKTNIH NALOG pri predmetu poklicne mature – Izdelek oz. storitev in zagovor
 
Naslove so pripravili mentorji posameznih strokovnih predmetnih področij.
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oddajte izbranemu mentorju – KOLEDAR.
 
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve dobite na povezavi.
 
Lidija Leskovšek, tajnica ŠMK PoM
Skip to content