KOLEDAR AKTIVNOSTI V ZVEZI S 4. IE NA POM 2023/24 IN NASLOVI NALOG

Aktivnosti

Termini
Poziv za predlaganje tem izdelka oz. storitve Od 4. 9. 2023
Zbiranje predlogov tem nalog Do 9. 10. 2023
Objava naslovov projektnih nalog na oglasni deski Do 23.10. 2023
Prijava kandidatov Do 10. 11. 2023
Možna sprememba teme projektne naloge Do 20. 11. 2023
Potrditev prijavljene teme naloge na ŠMK POM Do 30. 11. 2023
Izdaja pisnega sklepa kandidatu (mentorju) Do 15. 12. 2023
Izdelava naloge (zasnova, konzultacije) Do 8. 3. 2024
Oddaja nelektorirane naloge mentorju Do 20. 3. 2024
Strokovno pregledano nalogo odda mentor v lektoriranje slavistkam Do 29. 3. 2024
Slavistke vrnejo ocenjene naloge dijakom Do 19.  4. 2024
Angleški povzetek oddajo dijaki profesoricam angleščine Do 25. 4. 2024
Dijak odda nalogo mentorju v pregled pred končno oddajo Do 6. 5. 2024
Oddaja naloge Do 13. 5. 2024
Mentorji oddajo seznam oddanih nalog z imeni avtorjev tajniku POM Do 17. 5. 2024
Ocenjevanje naloge Do 24. 5. 2024
Zagovor naloge Po razporedu med 10. in 21. junijem 2024
 
 
 
NASLOVI PROJEKTNIH NALOG pri predmetu poklicne mature – Izdelek oz. storitev in zagovor
 
Naslove so pripravili mentorji posameznih strokovnih predmetnih področij.
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oddajte izbranemu mentorju – KOLEDAR.
 
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve dobite na povezavi.
 
Lidija Leskovšek, tajnica ŠMK PoM
Skip to content