4. IE poklicne mature

KOLEDAR AKTIVNOSTI V ZVEZI S 4. IE NA POM 2020/21 IN NASLOVI NALOG

Aktivnosti Termini
Poziv za predlaganje tem izdelka oz. storitve Od 2. 9. 2020
Zbiranje predlogov tem nalog Do 5. 10. 2020
Objava naslovov projektnih nalog na oglasni deski Do 19.10. 2020
Prijava kandidatov Do 9. 11. 2020
Možna sprememba teme projektne naloge Do 16. 11. 2020
Potrditev prijavljene teme naloge na ŠMK POM Do 30. 11. 2020
Izdaja pisnega sklepa kandidatu Do 14. 12. 2020
Izdelava naloge (zasnova, konzultacije) Do 5. 3. 2021
Oddaja nelektorirane naloge mentorju Do 29. 3. 2021
Strokovno pregledano nalogo odda mentor v lektoriranje slavistkam Do 13. 4. 2021
Slavistke vrnejo ocenjene naloge dijakom Do 27.  4. 2021
Dijak odda nalogo mentorju v pregled pred končno oddajo Do 6. 5. 2021
Oddaja naloge Do 11. 5. 2021
Mentorji oddajo seznam oddanih nalog z imeni avtorjev tajniku POM Do 17. 5. 2021
Ocenjevanje naloge Do 28. 5. 2021
Zagovor naloge Po razporedu
 
 
NASLOVI PROJEKTNIH NALOG pri predmetu poklicne mature – Izdelek oz. storitev in zagovor
 
Naslove so pripravili mentorji posameznih strokovnih predmetnih področij.
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oddajte izbranemu mentorju – KOLEDAR.
 
Vlogo za odobritev teme in naslova izdelka oz. storitve dobite na povezavi.
 
Lidija Leskovšek, tajnica ŠMK PoM