Ni izgovora, tudi ti zmoreš je tradicionalna prireditev, ki jo od leta 2014 na celjskem Starem gradu vsako leto ob koncu septembra priredimo za vse dijake naše šole.

Šolsko leto pričenjamo simbolično – ob prepletu pohval najboljšim, spodbud novim dijakom in poudarjanjem pomena vrednot, zapisanih v našem Kodeksu sožitja. Gre za praznovanje mladosti, znanja, sposobnosti, poguma in vrednot. Na prireditvi Ni izgovora tudi ti zmoreš dijaki, ki so v preteklem šolskem letu vpisani v Zlato knjigo, prejmejo listino o vpisu; to so odlični vsa leta šolanja, odlični na zaključnem izpitu in zlati maturantje. Predstavniki dijakov 1. letnika se s podpisom zavežejo k spoštovanju pravil našega Kodeksa sožitja. V imenu učiteljev Kodeks podpiše mladi učitelj. Podpiše pa ga tudi ravnateljica in nagovori na slavnostni prireditvi zbrane dijake, profesorje, starše in goste. Prireditev je tudi priložnost za krepitev sodelovanja z delodajalci.

Petek pred jesenskimi počitnicami si na naši šoli obarvamo tipično jesensko – s kostanjem, ki ga naberejo in pečejo dijaki. Dijaki pripravijo prireditev, na kateri poteka simbolično fazaniranje prvih letnikov. Pod strogim očesom organizatorjev in ob veselem glasbenem vzdušju se dijaki prvih letnikov v različnih spretnostih potegujejo za naziv zlati fazanček, vsi skupaj, dijaki in profesorji, pa ob luščenju omamno dišečih kostanjev sproščeno zakorakamo v jesenske počitnice.

Vsako drugo šolsko leto pripravimo prireditev Zlata kreda, kjer na malo drugačen način izpostavimo vrednote, zapisane v našem Kodeksu sožitja. 

Med učitelji, dijaki in razredi skušamo izpostaviti tiste, ki so lahko s svojim načinom razmišljanja in dela vzor ostalim. Nagradimo jih za preteklo delo in jih spodbudimo, da v tem duhu nadaljujejo svoje poslanstvo biti vzoren učitelj in učenec. Zlate krede podelimo v približno šestih kategorijah, nagrajence pa izbiramo z glasovanjem, v katerem sodelujemo tako učitelji kot učenci.  

 

   

Vsako leto se za dijakinje in dijake zaključnih letnikov naše šole zgodi svečan dogodek – maturantski ples. V dvorani Golovec maturantje pred ponosnimi starši, učitelji in ostalimi gosti zaplešejo družabne plese, znamenito četvorko, zapojejo maturantsko himno Gaudeamus igitur in povedo kaj o doživljanju izzivov iz srednješolskih dni. Seveda je to le košček vsega dogajanja, v katerem skušamo z energijo in mladostjo dijakinj in dijakov pričarati res čaroben dogodek.

Vodilo organizatorjev plesa – Naj jim ples ostane v spominu in jih popelje še v milijone sanj!

Nadarjenim dijakom v okviru prireditve VI - POLIS vsako leto omogočimo druženje s številnimi znanimi Slovenci in Slovenkami, ki jih s svojimi zgodbami in izkušnjami motivirajo za to, da sledijo svojim sanjam. Prireditev smo pripravili že osemkrat, vsako leto je na šolo prišlo okoli osem gostov, med njimi so bili:  Tina Gorenjak, Boštjan Gorenc Pižama, Tim Kores Kori, Tim Žibrat, Gregor Trebušak,  Janko Šopar, Uroš Kuzman, Dejan Zavec, Neisha, Alen Kobilica, Arne Hodalič, Desa Muck, Rok, Drakšič, Peter Poles, Sani Bečirovič in številni drugi.  

Maturantje so najstarejši in najodgovornejši dijaki na šoli, zgled vsem drugim, predstavljajo prihodnost, pokazati morajo zrelost in odgovornost, za kar potrebujejo ključ. Običaj predaje ključa je simbolična predaja odgovornosti, ki jo s seboj prinaša zadnji letnik šolanja. Ob zabavnih in šaljivih preizkusih ga ob koncu šolskega leta dijaki četrtih letnikov izročijo svojim leto mlajšim vrstnikom.

Ponosni smo, da našo šolo obiskujejo delovni in zagnani dijaki, ki želijo in zmorejo več, za katere ni trnja, preko katerega ne bi mogli doseči zvezd.

Ob koncu šolskega leta jih ravnateljica povabi na slovesnost, na kateri izpostavi najboljše in najuspešnejše dijake in njihove mentorje:

  • dijake, odlične v zaključnem letniku,
  • dijake, odlične vsa leta šolanja,
  • prvouvrščene na tekmovanjih pri posameznih predmetih,
  • avtorje in mentorje raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile najvišje na regijskem in državnem nivoju, in
  • dijake, ki so se v vseh letih šolanja nadpovprečno angažirali za šolo.

Povabljeni prejmejo zlatnike, srebrnike in knjižne nagrade.

 

Skip to content