Dijaki, ki se želijo preusmeriti in vključiti v izobraževalne programe na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije morajo storiti naslednje: 

  • pokličejo svetovalno delavko,
  • oglasijo se skupaj s starši na razgovor k svetovalni delavki,
  • s seboj prinesejo prošnjo za preusmeritev, ki vsebuje osebne podatke, telefonsko številko, informacije o predhodnem izobraževanju, razloge za preusmeritev, program in letnik v katerega se želijo vključiti ter podpis dijaka in staršev,
  • k prošnji priložijo spričevala že opravljenih letnikov oziroma obvestilo o uspehu tekočega letnika.

Na podlagi razgovora z dijakom in starši, razlogov preusmeritve in še prostih mest v dol. izobraževalnem programu, vam pošljemo pisni odgovor.

Skip to content