Kovina je dragocena. Delati z njo je umetnost.

V izobraževalni program oblikovalec kovin – orodjar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

Naziv poklicne izobrazbe:                  oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin -

orodjarka

                                                          

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

 

 

ur na teden/leto

 

 

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B - Strokovni moduli 

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

3/99

/

/

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

3

M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66

/

/

66

3

M5

Osnove oblikovanja materialov (o) OOM

3/99

/

/

99

5

M6

CNC programiranje (o) CNC

/

3/99

/

99

5

M7

Avtomatizacija strojev in naprav (o) ASN

/

/

6/96

99

5

M8

Oblikovanje materialov (i) OBM

3/99

3/99

2/32

235

12

M10

Orodja in naprave za množično proizvodnjo (i) OMP

3/99

3/99

3/48

235

12

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

655

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

152

646

912

40

D - Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E - Odprti kurikul

 

 

 

591

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

12/396

12/192

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Program oblikovalec kovin – orodjar se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

 • obdeluje izdelke na različne načine in jih preizkuša;
 • izdeluje izdelke na klasičnih in na računalniško vodenih obdelovalnih strojih;
 • snuje enostavne elemente in sestavlja ter preizkuša sklope orodij;
 • izdeluje različne elemente orodij;
 • menjuje posamezne dele orodij;
 • razume značilnosti enostavnih, kompleksnih imehatronskih orodij;
 • ureja tehniško dokumentacijo, organizira in načrtuje delo;
 • vzdržuje elemente, sklope in kompleksna orodja ...

MOP Materiali v poklicu

Pri teoretičnem delu modula dijaki pridobite znanja o materialih, njihovih lastnostih. Spoznajte postopke oblikovanja, preoblikovanja, tehnologijo prahov in toplotne obdelave kovin. Pri praktičnem delu pouka izvajate navedene postopke.

OBM Oblikovanje materialov

Strokovni modul je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela znanja o postopkih oblikovanja kovin z odrezovanjem, rezalnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Pri praktičnem delu pouka dijaki izdelujete obdelovance z različnimi postopki

OMP Orodja in priprave za množično proizvodnjo

Pri teoretičnem delu strokovnega modula dijaki spoznate orodja, ki so namenjena za množično proizvodnjo, to so orodja z zaprtim rezom (luknjanje in izrezovanje) in orodja za upogibanje ter preoblikovanje kovin. Pri praktičnem delu izdelate elemente orodja, ga sestavite in preizkusite njegovo delovanje.

Iz kovine ustvarjamo številna orodja, s katerimi si pomagamo v vsakdanjem življenju.

Na vrh

Skip to content