Oblikovalec kovin – orodjar

Kovina je dragocena. Delati z njo je umetnost.

V izobraževalni program oblikovalec kovin – orodjar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

Naziv poklicne izobrazbe:                  oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin -

orodjarka

                                                          

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

 

 

ur na teden/leto

 

 

A - Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B - Strokovni moduli 

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

3/99

/

/

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

3

M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66

/

/

66

3

M5

Osnove oblikovanja materialov (o) OOM

3/99

/

/

99

5

M6

CNC programiranje (o) CNC

/

3/99

/

99

5

M7

Avtomatizacija strojev in naprav (o) ASN

/

/

6/96

99

5

M8

Oblikovanje materialov (i) OBM

3/99

3/99

2/32

235

12

M10

Orodja in naprave za množično proizvodnjo (i) OMP

3/99

3/99

3/48

235

12

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

655

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

152

646

912

40

D - Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E - Odprti kurikul

 

 

 

591

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

12/396

12/192

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Program oblikovalec kovin – orodjar se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Iz kovine ustvarjamo številna orodja, s katerimi si pomagamo v vsakdanjem življenju.

Oblikovalec kovin – orodjar:

 • obdeluje izdelke na različne načine in jih preizkuša;
 • izdeluje izdelke na klasičnih in na računalniško vodenih obdelovalnih strojih;
 • snuje enostavne elemente in sestavlja ter preizkuša sklope orodij;
 • izdeluje različne elemente orodij;
 • menjuje posamezne dele orodij;
 • razume značilnosti enostavnih, kompleksnih imehatronskih orodij;
 • ureja tehniško dokumentacijo, organizira in načrtuje delo;
 • vzdržuje elemente, sklope in kompleksna orodja …