PRVI KORAK:

Dijak pridobi obrazec:

NAJAVA UČNEGA MESTA ZA SKLENITEV KOLEKTIVNE UČNE POGODBE O IZVAJANJU PUD-a

Obrazec dobite v šoli oz. po pošti, če vas iz upravičenega razloga ni v šoli. Z omenjenim obrazcem greste k potencialnemu delodajalcu oz. mu ga pošljete v potrditev, da boste lahko pri njem opravljali PUD.

Izpolnjen in potrjen obrazec vrnete na šolo koordinatorju, ki za vas ureja PUD. Obrazec služi za pridobitev podatkov o delodajalcu, pri katerem boste opravljali PUD.

 

DRUGI KORAK:

Šola na podlagi vrnjenega obrazca izpiše pogodbo (kolektivno ali individualno glede na dogovor) s seznamom dijakov in dva izvoda pošlje v potrditev delodajalcu, pri katerem boste v dogovorjenem terminu opravljali PUD.

Delodajalec oba izvoda pogodbe s seznamom dijakov potrdi s podpisom in žigom in en izvod vrne na šolo.

 

TRETJI KORAK:

Šola dijaka z napotnico napoti na PUD k izbranemu delodajalcu. Na dogovorjen dan začnete opravljati PUD.

Ob izteku opravljanja PUD-a vam bo delodajalec potrdil napotnico (spodaj).

 

ČETRTI KORAK:

Napotnico vrnete razredniku takoj po zaključku PUD-a. Vrnjena in potrjena napotnica je pogoj za potrditev opravljenega PUD-a.

 

Skip to content