Informacije za vpis v PTI (3+2)

NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH  POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI)

Dijaki, ki razmišljate, kam po končani srednji poklicni šoli, lahko informacije dobite v Razpisu za vpis in spodnjem tekstu. 
Razpis za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje za šol. l. 2018/2019 dobite na povezavi: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_18-19/razpis/PRILOGA_II_razpisana_mesta_PTI_s_kazalom_.doc
 
Dijaki, ki na naši šoli končujete srednje poklicno izobraževanje (3 leta) po programih instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar imate možnost vpisa v kar nekaj različnih programov PTI izobraževanja: PTI.doc…
 
Na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije 
razpisujemo program PTI  – strojni tehnik in tudi program PTI  – tehnik mehatronike.

V PTI program – strojni tehnik  pa se lahko vpišete vsi, ki ste pridobili enega izmed naslednjih nazivov poklicne izobrazbe:  avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist , avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;

V PTI program – tehnik mehatronike  pa se lahko vpišete vsi, ki ste pridobili enega izmed naslednjih nazivov poklicne izobrazbe: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar,  oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik,  inštalater strojnih instalacij,  izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar,  grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik;  

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: višje in visoke strokovne šole, univerzitetni programi (poklicna matura + opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta)

PRIJAVA za šol. leto 2018/2019:

  • prijavnico za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja kupite v knjigarni (obrazec DZS 1,20),
  • prijavnico potrdite pri svetovalni delavki na vaši šoli,
  • izpolnjeno prijavnico posredujete izbrani srednji šoli do 18. 5. 2018,
  • 24. 5. 2018 bo na spletni strani www.mss.gov.si objavljeno stanje prijav in še prosta mesta,
  • 24. 5. – 7. 6. 2018 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo,
  • v primeru omejitve vpisa boste obveščeni do 26. 6. 2018,
 Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
– učni uspeh iz SLO, MA in splošni učni uspeh v 1., 2., 3. letniku in  
– učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu srednjega  poklicnega izobraževanja.

VPIS: O datumih vpisa in dokazilih, ki ji je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.