Informacije za vpis v PTI (3+2)

NADALJEVANJE ŠOLANJA V PROGRAMIH  POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI)

Dijaki, ki razmišljate, kam po končani srednji poklicni šoli, lahko informacije dobite v Razpisu za vpis in spodnjem tekstu. 
 
Razpis za vpis v poklicno-tehniško izobraževanje za šol. l. 2020/2021 dobite na povezavi.
 
Dijaki, ki na naši šoli končujete srednje poklicno izobraževanje (3 leta) po programih inštalater strojnih inštalacij, klepar-krovec, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar imate možnost vpisa v kar nekaj različnih programov PTI izobraževanja. Več o tem si lahko preberete v tem dokumentu: PTI.
 
Na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije 
razpisujemo program strojni tehnik – PTI in program tehnik mehatronike – PTI.
 

V PTI program – strojni tehnik  pa se lahko vpišete vsi, ki ste pridobili enega izmed naslednjih nazivov poklicne izobrazbe:  avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist , avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav;

V PTI program – tehnik mehatronike  pa se lahko vpišete vsi, ki ste pridobili enega izmed naslednjih nazivov poklicne izobrazbe: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar,  oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik,  inštalater strojnih instalacij,  izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar,  grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik rudar;

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: višje strokovne šole, visokošolski in univerzitetni programi (poklicna matura + opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta)

PRIJAVA za šol. leto 2020/2021:

  • prijavnico za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja kupite v knjigarni (obrazec DZS 1,20) ali si jo natisnete: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 ,
  • prijavnico potrdite pri svetovalni delavki na vaši šoli (v trenutnih razmerah to ni potrebno!!!)
  • izpolnjeno prijavnico posredujete izbrani srednji šoli priporočeno po pošti ali fotografirano/skenirano na e-naslov šolske svetovalne delavke (za PTI programe naše šole pošljete na e-naslov pera.kunst@sc-celje.si),
  • rok za oddajo prijave je 18. 5. 2020,
  • 25. 5. 2020 bo na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (pod posebnim naslovom Prosta mesta, stanje prijav in vpisa) objavljeno stanje prijav in še prosta mesta,
  • 25. 5. – 8. 6. 2020 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo,
  • v primeru omejitve vpisa boste obveščeni do 19. 6. 2020,
 Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
– učni uspeh iz SLO, MA in splošni učni uspeh v 1., 2., 3. letniku in  
– učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu srednjega  poklicnega izobraževanja.

VPIS: O datumih vpisa in dokazilih, ki ji je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete svetovalno delavko P. Kunst na tel. št. 03 428 58 49 ali pišete na pera.kunst@sc-celje.si.