Inštalater strojnih inštalacij

Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
Naziv strokovne izobrazbe: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

   • osnovnošolsko izobraževanje ali
   • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

  • montira vodovodne, toplotne, prezračevalne, kanalizacijske, klimatske in plinske napeljave;
  • vzdržuje in testira naprave in instalacije;
  • načrtuje in pripravlja potek dela;
  • ureja in vodi tehnično dokumentacijo;
  • pozna osnove podjetništva.

Predmetnik:

Ozn.

Programske enote

1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit..

točk

A – Splošnoizobraževalni predmet

ur na teden/leto

 

P1

 

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

 

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

 

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

 

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

 

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

 

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

 

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B – Strokovni moduli

M1

 

Tehniško komuniciranje v poklicu (o)

TKP

3/99

/

/

99

4

M2

 

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

3

M3

 

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 

Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66

/

/

66

3

M5

 

Strojne inštalacije (o) STI

3/99

3/99

/

196

8

M6

 

Osnove energijskih procesov (o) OEP

/

2/66

4/64

132

7

M7

 

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje (o) PLL

/

1/33

7/112

147

8

M8

 

Ogrevalni in hladilni sistemi (i) OHS

3/99

1,5/48

/

146

8

M10

 

Vodovod in kanalizacija (i) VIK

3/99

1,5/48

/

146

8

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

40

D – Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E – Odprti kurikul

 

 

 

591

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

12/396

12/192

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

 

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

 Izbirni strokovni moduli:

Šola oziroma dijak izbere 2 izmed 4 izbirnih strokovnih  modulov M8 do M11

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Zaključek izobraževanja – ZAKLJUČNI IZPIT:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.