Inštalater strojnih inštalacij

Inštalacije so žile, po katerih se pretakajo tekočine v hiši.

V izobraževalni program inštalater strojnih inštalacij se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      INŠTALATER STROJNIH INŠTALACI

Naziv poklicne izobrazbe:                  inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

                                                          

 

Ozn.

Programske enote

1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit..

točk

A - Splošnoizobraževalni predmet

ur  na teden/leto

 

P1

 

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

 

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

 

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

 

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

 

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

 

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

 

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B - Strokovni moduli

M1

 

  Tehniško komuniciranje v poklicu (o)

  TKP

3/99

/

/

99

4

M2

 

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

3

M3

 

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 

 Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66

/

/

66

3

M5

 

Strojne inštalacije (o) STI

3/99

3/99

/

196

8

M6

 

Osnove energijskih procesov (o) OEP

/

2/66

4/64

132

7

M7

 

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje (o) PLL

/

1/33

7/112

147

8

M8

 

Ogrevalni in hladilni sistemi (i) OHS

3/99

1,5/48

/

146

8

M10

 

Vodovod in kanalizacija (i) VIK

3/99

1,5/48

/

146

8

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 

655

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

40

D - Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E - Odprti kurikul

 

 

 

591

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

12/396

12/192

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Program inštalater strojnih inštalacij se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Dober inštalater je dobrodošel v vsaki hiši.

Inštalater strojnih inštalacij:

  • montira vodovodne, toplotne, prezračevalne, kanalizacijske, klimatske in plinske napeljave;
  • vzdržuje in testira naprave in inštalacije;
  • načrtuje in pripravlja potek deala;
  • ureja in vodi tehnično dokumentacijo;
  • upošteva tehnične predpise in standarde;
  • spoznava osnove podjetništva …