Interesne dejavnosti

Videopredstavitve interesnih dejavnosti:

 

INTERESNE DEJAVNOSTI – PONUDBA PROSTE IZBIRE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

V prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad pomaga ljudem. Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec, kjer bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov.

Mentorica Pera Kunst

 

 1. GLEDALIŠKA DELAVNICA ali RADI NASTOPAMO

 

Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, to so 3-KONS, dan poezije, sprejem za najboljše dijake, literarni večer, ustvarjali kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se bomo pripravljali neposredno pred njimi.

Še povezava na video…

Mentorice: Mojca Drev Uranjek, Suzana Slana, Damjana Hundrić in Barbara Škorc

 

 1. GLEDALIŠKI ABONMA

V letošnjem šolskem letu si bomo v SLG Celje ogledali tri gledališke predstave. V septembru si bomo ogledali dramo Matjaža Zupančiča Pesmi živih mrtvecev, decembra song komedijo Kristofa Magnussona Moški brlog, maja pa bomo obiskovanje gledališča zaključili z odrsko priredbo Jevgenija Onjegina, znamenitega Puškinovega romana v verzih.

Mentorica Brigita Renner

 1. CANKARJEVO TEKMOVANJE

Letošnje Cankarjevo tekmovanje nosi naslov Čud(ež)ne besede. Prebirali bomo čudežne besede naslednjih avtorjev:

– dijaki 1., 2. in 3. letnika SPI-programa – Andrej Rozman Roza, Damijan Stepančič: Živalska kmetija (strip) in George Orwell: Živalska farma

– dijaki 1. in 2. letnika SSI-programa – Mojca Kumerdej: Temna snov in Marko Sosič: Balerina balerina

– dijaki 3. in 4. letnika SSI-programa – Mihail Afanasjevič Bulgakov: Mojster in Margareta in Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev.

Termini tekmovanj: šolsko: 12. 12. 2017, območno: 24. 1. 2018, državno: 10. 3. 2018.

Veliko užitkov s čud(ež)nimi besedami vam želimo.

Organizatorica Brigita Renner

 

 1. GLEDALIŠKA PREDSTAVA V SOSEDNJEM MESTU

Na II. gimnaziji Maribor si bomo 17. 11. 2017 ogledali gledališko predstavo angleškega dramatika Williama Shakespeara Sen kresne noči. English Student Theatre ima dolgoletno tradicijo, njegova posebnost je v tem, da vse predstave pripravijo in v njih nastopajo dijaki.

Ogled predstave bomo združili s popoldanskim ogledom mesta in njegovih znamenitosti.

                                                                                                        Organizatorica Suzana Slana

 

 1. ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Nadaljujemo sodelovanje v triletnem izobraževalnem srednješolskem programu, namenjenem širjenju evropskih vsebin. Z njim ustvarjamo partnerstvo med šolo in Evropskim parlamentom, simbol tega partnerstva je naziv »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta«, ki smo ga v preteklem šolskem letu že prejeli.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z delom, in sicer bomo nadgradili poznavanje ustroja in delovanja EU in njenega vpliva na naše vsakdanje življenje. Posodabljali bomo informacijsko točko o EU in Evropskem parlamentu in bo dnevu Evrope priredili poseben dogodek. Sodelovali bomo na dogodkih Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, se udeležili Evrošole (simulacije Evropskega parlamenta) v Strasbourgu (trije dijaki), naredili evropsko drevo, ki bo ponazarjalo povezanost evropskih državljanov, v mesecu marcu 2018 pa načrtujemo ekskurzijo v Bruselj oz. Strasbourg.

Vsi, ki vas evropske vsebine zanimajo, vabljeni med evropejce in v Evropo.

Mentorica Suzana Slana

 

 1. NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

Tudi v tem šolskem letu bo pod okriljem Centra Oxford potekalo nemško bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga bomo izvedli v marcu 2018. Dijaki bodo od novembra 2017 do marca 2018 prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na osnovni stopnji so na voljo knjige na stopnji A1-A2, na višji stopnji pa se dijaki posvetijo knjigam na stopnji A1-B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60 minutah rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo knjižne nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford.

Dijaki tako razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavedo pomembnosti branja pri učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške književnosti v prihodnosti.

Mentorica mag. Simona Brečko

 1. TEKMOVANJA V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NATEČAJI

Dijakov, katerih angleščina je na zavidljivo visoki ravni, je vedno več, zato tudi učiteljice tujih jezikov iščemo nova področja, na katerih se bodo lahko razvijali in dokazovali. V letošnjem šolskem letu bomo dijakom ponudile možnost sodelovanja na tekmovanjih in natečajih na šolski, regijski in nacionalni ravni.

Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Barbara Škorc, Lucija Bratina Pešec, mag. Simona Brečko in mag. Marijana Marinšek

 

 1. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA EPI READING BADGE

Epi tekmovanja so namenjena vsem, ki so talentirani na področju angleščine in si od pouka želijo več in/ali pri rednih urah pogrešajo določene vsebine. Poleg tega k branju vabimo tudi vse ostale, ki si želijo tovrstnega izziva. Prijavite se lahko vsi, razen dijakov zaključnih letnikov.

Cilji sodelovanja so spodbujanje dijakov k branju književnih del v angleščini, razvijanje bralnih spretnosti in izboljšanje besednega zaklada.

V oktobru 2017 bodo dijaki izvedeli, katera dela je potrebno prebrati (običajno so to tri knjižice), kdaj bodo na voljo v knjižnici, kaj lahko pričakujejo na tekmovanju, dobili pa bodo tudi nekaj nasvetov za lažje in učinkovitejše branje. V februarju 2018 se bodo lahko udeležili posvetovalnih uric pri mentoricah, kjer bodo dobili odgovore na morebitna vprašanja, ki se bodo pojavila med branjem. V mesecu marcu se bodo udeležili tekmovanja, ki se bo odvijalo na šoli. Teden ali dva kasneje jih bomo seznanile z rezultati, konec šolskega leta pa bodo prejeli priznanja, najboljši srebrna in zlata.

Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Lucija Bratina Pešec, mag. Simona Brečko in Marijana Marinšek

 1. ANGLEŠKI KAMP ENGLISH IN ACTION

Da bi našim dijakom omogočili kar se da visoko raven znanja angleškega jezika, jim bomo konec avgusta 2018 ponudili enotedenski intenzivni tečaj angleškega jezika (proti plačilu), ki ga bodo izvajali kvalificirani učitelji – naravni govorci, ki bodo prileteli naravnost iz Anglije. Vsekakor je to odlična alternativa jezikovnim tečajem v tujini. Preko zabavnih poučnih aktivnosti bodo dijaki teden dni (šest učnih ur na dan) obkroženi z angleškim jezikom in britansko kulturo. Dijaki po tečaju govorijo angleško bolj tekoče, bolj samozavestno, imajo pa tudi več motivacije za pogovor v angleškem jeziku.

Koordinatorica mag. Simona Brečko

 

 1. STROKOVNA EKSKURZIJA V TUJE GOVOREČE DEŽELE

Ker se naši dijaki učijo več tujih jezikov, se bodo lahko udeležili različnih večdnevnih strokovnih ekskurzij v tuje govoreče dežele, kjer si bodo lahko ogledali zanimivosti in novosti s svojega strokovnega področja, hkrati pa bodo spoznali kulturno-zgodovinske znamenitosti različnih tujih dežel in preizkusili svoje znanje tujih jezikov.

Aktiv učiteljic tujih jezikov

 

 1. SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL

Dijaki bodo na strokovno vodenih ekskurzijah spoznali kulturno in naravno dediščino Slovenije, Avstrije, Italije in Nemčije. Ogledali si bomo številne razstave doma in v tujini. Spoznali bodo kulturne, naravne, zgodovinske, geografske in jezikovne značilnosti dežel, ki jih bomo obiskali.

            Mentorji: Darja Povše, Dragomira Kunej, Marko Radosavljević

 1. TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE

Vsi, ki si želite novih izzivov in uživate v geografskih vsebinah, ste vabljeni na tekmovanje iz geografije. To je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tema letošnjega tekmovanja je Trajnostni turizem za razvoj.

Mentorica Danica Mikola

 1. MATEMATIKA ZA VEDOŽELJNE

Znani matematik George Polya je nekoč dejal, da je matematika zanimiva tedaj, ko daje hrano naši iznajdljivosti in sposobnosti razmišljanja. Matematični krožek bo potekal za dijake, ki imajo željo po razmišljanju in se ne ustrašijo kakšnega tršega matematičnega oreha ter znajo v takšnih izzivih tudi uživati.

Mentorica Brigita Mastnak

 

 1. ŠAH

Šah uvrščamo med miselne igre, ki krepijo sposobnost načrtovanja, analiziranja in sprejemanja odločitev. Šah človeka uči natančnosti, vztrajnosti in poštenosti.  Zaradi tradicije, bogatih idej in elementov viteškega boja šah imenujemo kraljevska igra. Mnoge šahovske partije, odigrane pred več stoletji, imajo danes status umetnin.

Pri šahovskem krožku bomo spoznali osnovne taktične elemente (vilica, vezava , tempo …) in osnovne strateške elemente (aktivnost figur, kontrola linij, struktura kmetov …). Spoznali bomo osnovna načela za igranje otvoritev, središčnic in končnic. Dijaki se bodo merili v medsebojnem igranju šahovskih partij.

Mentor Blaž Knep

 1. START UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE

V sodelovanju s Inkubatorjem Savinjske regije v Celju smo pripravili program za delavnice z naslovom Start up podjetniška šola za dijake. Program:

 • september: informativni dan;
 • oktober: uvodne delavnice: Kaj je podjetništvo z družbenim učinkom?, Oblikovanje ideje, Izpolnjevanje kanvasa za projekt z družbenim učinkom, Oblikovanje poslovnega načrta; evalvacija in nabor udeležencev šole podjetništva (izvaja se na Inkubatorju);
 • november in december: delavnice 1-krat tedensko na temo podjetništva: zakaj podjetništvo, namen, nenehno učenje in rast; oblikovanje ideje; kanvas poslovni model + primeri dobre prakse; PR in marketing; pitch; konec decembra sledi zaključna prireditev (pitch) + podelitev nagrad (do konca šolskega leta 2018 coworking prostor v Inkubatorju + mentoriranje ekipe).

Mentor Matjaž Cizej

 1. URESNIČUJMO CILJE

Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši pri doseganju ciljev? Da bi učinkovito dosegli cilj, ga je treba natančno poznati. Zelo pomembno je, da natančno vemo, kakšen je naš cilj, kajti šele ko imamo cilj povsem jasno pred očmi, lahko spoznamo, ali gre res za cilj, ki nas bo zadovoljil in izpolnil, ter ali je to res cilj, za katerega se je vredno boriti. Pokazali bomo, kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešnejši.

Mentorica Mojca Drev Uranjek

 

 1. MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV

Dijaki bodo spoznali osnove modeliranja s programskim orodjem Creo Elements/Pro in postopek izdelave naprave do končnega izdelka. Vsebina spodbuja ustvarjalnost dijakov pri izdelavi inovativnih izdelkov. Dijaki bodo uporabili znanja s področja modeliranja, strojne obdelave in krmiljenja. Delo bomo popestrili z ogledi podjetij (EMO Orodjarna, Libela ELSI, Gorenje …) in sejmov.

Mentorji: Anton Ovtar, Stevo Romanić in Edi Došler

 

 1. ELEKTROENERGETSKI SISTEMI V SLOVENIJI

Električna energija je vir, brez katerega si danes ne moremo predstavljati življenja in je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. V kolikor vas zanimata odgovora na vprašanji, kje in kako proizvajamo električno energijo ter kako potuje elektrika od elektrarne do mojega doma, potem boste z izbiro interesne dejavnosti to sami ugotovili na strokovni ekskurziji. Ogledali si bomo proizvodnjo električne energije (jedrska elektrarna, hidroelektrarna, termoelektrarna) in kako se električna energija dobavlja kupcem. V okviru te interesne dejavnosti si bomo ogledali še sejem TechExpo, kjer si bomo s področja energetike ogledali proizvodnjo toplotne in električne energije iz obnovljivih virov ter opremo in material za proizvodnjo, shranjevanje, pretvorbo in distribucijo energije. Prvič se bomo udeležili tudi energetskega tekmovanja v organizaciji GEN-a in NEK-a.

Mentor Aleš Ferlež

 1. INOVATIVNA ENERGETIKA

Področje energetike je trenutno eno izmed najzanimivejših in najbolj iskanih področij. Je namreč interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire, energijske tehnologije in uporabe energije v gospodarstvu. Poleg naravoslovnih in tehničnih vprašanj so v sodobni energetiki pomembna še družbena, gospodarska in okoljevarstvena vprašanja, povezana s tehnično uporabo energije. Interesna dejavnost je namenjena nadobudnim in inovativnim dijakom, ki jih zanima področje energetike. V okviru te interesne dejavnosti boste spoznali sodobna računalniška orodja, ki jih danes inženirji uporabljajo pri optimizaciji ter razvoju energetskih sistemov. Ugotovili boste, da je za sodobne energetske sisteme in procese potrebnega veliko različnega znanja, ki ga je potrebno ustrezno povezati. Ogledali si boste tudi sejem TechExpo, kjer bo s področja energetike poudarek na ogrevalni tehniki, hlajenju in prezračevanju, energetski učinkovitosti pri gradnji, sanaciji, razsvetljavi in proizvodnih procesih.

Mentorja Aleš Ferlež in Žan Podbregar

 

 1. NAPREDNE METODE INŽENIRSKIH RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ

Interesna dejavnosti je namenjena dijakom zaključnih letnikov, ki jih zanima delo konstrukterja in želijo nadgraditi znanje modelirnega programa. Spoznali boste program PTC Creo Simulate, ki vključuje vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize. Pridobili boste vpogled v lastnosti konstrukcijskih rešitev ter spoznali, kako lahko zmanjšate čas in stroške, povezane s fizično izdelavo prototipov. Pri pouku spoznavamo analitične preračune konstrukcij in strojnih elementov, pri tej interesni dejavnosti pa bomo spoznali napreden postopek preračunov s pomočjo računalniškega programa. Zgodnja uporaba analiz namreč zmanjšuje napake, zmanjšuje težo in zagotavlja stroškovno učinkovite proizvodne procese in izbiro materialov.

Mentorja Aleš Ferlež in Žan Podbregar

 

 1. INOVATIVNO STROJNIŠTVO

Dijaki boste pri tej interesni dejavnosti reševali praktične probleme strojništva s poudarkom na konstrukcijskih problemih, ob tem pa boste spoznali napredne postopke modeliranja, vodenja projektov in spoznali postopek od ideje do izdelka. Interesna dejavnost spodbuja razmišljanje, inovativnost in povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja. Poleg reševanja problemov bomo delo popestrili z ogledi sejmov in podjetij.

Mentorja Aleš Ferlež in Žan Podbregar

 

 1. ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE

Industrijski roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih procesov. V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bomo, da je za delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav.

Mentorja mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

 1. 3D-TEHNOLOGIJE

Dijaki bodo spoznali tehnologijo izdelave hitrih modelov od ideje do izdelka. Spoznali bodo hitro prototipiranje s 3D-tiskalnikom in tehnologijo odvzemanja materiala z robotom. Poleg tega bodo spoznali povratno inženirstvo oziroma metodo skeniranja s 3D-skenerjem.

Mentorja mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

 1. MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH

Dijaki bodo spoznali mehatronske sisteme v večjih proizvodnih sistemih v tujini. Ogledali si bomo avtomatizirano proizvodnjo v podjetjih, kot so kot so BMW, Audi, Man, Kuka … Poleg tega bomo spoznali utrip tujih mest in vpliv tehnologije na globalno sodobno življenje.

Še video

Mentorja mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik

 

 1. AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI

Robotika je danes nepogrešljiva tehnologija v industriji in našem vsakdanjem življenju. Poznamo robote za košnjo trave, čiščenje stanovanj, servisne robote, humanoidne robote za strežbo, vojaške robote in še veliko ostalih. Pri interesni dejavnosti bomo spoznali mobilne robote za avtonomno vožnjo po črti, premagovanje ovir in reševanje žrtev.

Mentorja Miloš Bevc in mag. Matej Veber

 

 1. PROGRAMIRANJE MIKROKRMILNIKOV

Z dijaki se bomo učili programiranja zahtevnejših aplikacij v programskem jeziku C in C++ na platformah ARDUINO in MEAURIGA. Programirali bomo naprave (mobilne robote), ki bodo zgrajene na platformah ARDUINO ali MEAURIG in bodo sestavljene iz različnih motorjev, senzorjev, prikazovalnikov itd. Naučili se bomo uporabljati razne funkcije iz že izdelanih knjižnic za posamezne naprave in jih bomo povezali v končno delujoč in funkcionalen izdelek. Srečevali se bomo enkrat tedensko po dve šolski uri.

Mentor Miloš Bevc

 

 1. SPODBUDNO IN SAMOUČEČE UČNO OKOLJE

Zaradi digitalizacije vsakdana se tudi relacija med učiteljem in učencem nepreklicno spreminja. Ne gre več zgolj za enosmerno  zapolnjevanje intelektualnih manjkov. Ljudje se vse bolj skupinsko profiliramo in medsebojno intelektualno dopolnjujemo.

Pri naših druženjih bomo spoznavali sodobne metode kreativnega raziskovanja intelekta. Obiskali bomo tudi kakšen dogodek na temo spodbudnega učnega okolja in si s pogovori ter demonstracijami medsebojno dopolnjevali vedenja z različnih znanstvenih področij.

Mentor mag. Peter Arlič

 

 1. FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE

Delavnica je namenjena dijakom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije, spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti področja je število dijakov omejeno. Zaželena je dobra volja in ljubezen do fotografije.

Mentor David Korošec

 

 1. ADOBE ILLSTRATOR CC

Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki želijo spoznati grafični program Adobe Illustrator CC. Naučili se bomo osnov programa in izdelali poljubno akcidenčno tiskovino.

Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

 1. ADOBE INDESIGN CC

Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki želijo spoznati grafični program Adobe Indesign CC. Z znanjem osnov programa bomo izdelali svojo prvo revijo, zloženko …

Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

 1. 3D-OBLIKOVANJE IN ANIMACIJA

Organizirali bomo tečaj oblikovanja s programsko opremo Cinema 4D (C4D). Dejavnost je namenjena vsem, ki želijo razumeti, kako nastajajo fantastični svetovi v filmih in se želijo naučiti osnov kreativnega izražanja s pomočjo tega močnega orodja.  Spoznali bomo osnove modeliranja, izdelave materialov, teksturiranja in osvetljevanja. Obiskali bomo tudi strokovni sejem.

Mentor Marko Radosavljević

 

 1. PORTFOLIO KOT VSTOPNICA ZA USPEH

Portfolio je zbirna mapa posameznikove usposobljenosti, ki jo dijak doseže z učenjem ali z izkušnjami. Dijaki zbirajo dokumente, gradiva, izdelke, vaje …, razvijajo večjo samostojnost in samozavest, hkrati pa je portfolio osnova in pomoč za nadaljnji študij ter vstopnica za uspešno zaposlitev.

Mentorica Natalija Talan Fošnarič

 

 1. SNEMANJE VEČJIH PRIREDITEV V SODELOVANJU Z RTV SLOVENIJA

Na RTV SLO smo se dogovorili, da bomo lahko z manjšimi skupinami dijakov in dijakinj pomagali pri snemanju TV-produkcije izven TV-hiše. Dogovorjeno je za športne prenose tekem (tekme slovenske nogometne reprezentance, svetovni pokal v Planici, smučarske tekme svetovnega pokala v Krajnski Gori in na Pohorju,  biatlonske tekme na Pokljuki, državne proslave, zabavne TV-oddaje, posnete izven studia (Slovenski pozdrav, Izbor EMA …). Studijske oddaje bomo lahko sami izbrali.

Interesna dejavnost je namenjena predvsem tistim dijakom, ki že imajo nekaj izkušenj s kamero in tistim, ki želijo postati dobri kamermani. 

Mentor Dušan Vešligaj 

 

 1. SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV

Spletna televizija VI-TV je v zadnji fazi prenove in v letošnjem šolskem letu jo bomo skušali obuditi. Delo na spletni televiziji bomo razdelili na dva dela: snemanje, montaža  in novinarsko delo. Dijake bomo glede na njihov interes razdelili v dve skupini in z njimi v prvi fazi (učenje osnov) delali ločeno, potem pa jih skušali čim prej povezati oziroma združiti v time (novinar, snemalec, montažer).  Delo si bomo zastavili malo drugače in več časa posvetili vzgoji ter izobraževanju novih novinarjev, snemalcev ter montažerjev. Ker delo v medijih zahteva ogromno časa in predvsem volje, bomo ožjo ekipo sestavili s pomočjo avdicije. Dijaki, ki bodo izkazali resen namen za delo in učenje preko tega medija, bodo dobili možnost, da se priključijo že obstoječi ekipi VI-TV. Starejši dijaki, ki že imajo nekaj znanja in izkušenj bodo ob pomoči mentorjev počasi v delo vpeljali mlajše.

Manj časa bomo posvetili pripravi oddaj sestavljenih iz več prispevkov/reportaž, saj bomo tako lahko krajše izdelke/vsebine ažurneje objavljali na portalu. Naš cilj bo usmerjen predvsem v to, da bodo dijaki čim več in čim pogosteje snemali na terenu, saj je tako učenje tudi najbolj učinkovito.   Skušali bomo tudi medijsko pokriti  večje dogodke, ki so vezani na Celje ali na Šolski center Celje ter jih objavljali na VI-TV: 

 • 3-KONS (oktober 2017) 
 • VI-Polis (marec 2018) 
 • Modni navdihi (november 2017 in marec 2018) 
 • prireditev ob prazniku Mestne občine Celje (april 2018)

Mentorja Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar 

 

 1. FILMSKA DEJAVNOST

Dijaki kažejo precejšnje zanimanje za filmsko dejavnost, zato jim bomo omogočili več izkušenj in bolj poglobljeno znanje tudi na tem področju.  Posneli bodo nekaj kratkih filmov, s katerimi bomo sodelovali na DIFIfestu, in festivalu Videomanija.  Kot partner Javnega sklada za kulturno dejavnost bo Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije organizirala filmski festival FEST TREH ZVEZD. Festival bo letos potekal že tretjič in bo sestavljen iz izobraževalnega, ustvarjalnega in tekmovalnega dela. Organizatorji bodo letos uvedli tudi novost, saj bo del festivala posvečen spominu na Laro Safran.  

Še povezava na video…

Mentorji: Alen Pavšar, Marko Radosavljević in Mateja Zorko Pavšar 

 

 1. ČEBELARSTVO

 Interesna dejavnost je namenjena ljubiteljem narave in čebel. Dijaki se bodo seznanili z življenjem čebele in medonosnimi rastlinami. Svetovni trend čebelarjenja gre v smer urbanega čebelarjenja oz. čebelarjenja v mestu. Tako imamo v Sloveniji čebelnjake na strehi parlamenta in Cankarjevega doma.

Obseg dejavnosti zajema postavitev mini šolskega čebelnjaka na strehi Šolskega centra Celje, osnove urbanega čebelarjenja v mestu in tehnologijo čebelarjenja v nakladnem panju. Udeleženci bodo lahko na šolskem čebelnjaku praktično preizkusili svoje znanje in spretnosti. V spomladanskih mesecih bo sledil ogled večjega čebelarstva in praktični prikaz čebelarjevih opravil med letom.

Mentor Žan Podbregar

 

 1. PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (november, februar), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec.

Organizatorica Tjaša Verdev

 

 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE GREMO NA KONCERT

Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur Vabila na koncerte bodo na šolski internetni strani.

Uvodna ponudba ob prijavi do 10. 9. 2017 pri  Metki Jagodič Pogačar (zaradi rezervacije vstopnic):

 • Z ORKESTROM NA IZLET, 14. in 15. 11. 2017 ob 9.30 in 11.30 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • GLASBENA TORTA, 5. 2. 2018 ob 10h (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • FILMSKA GLASBA, 13. 3. 2018 ob 13.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • JAZZ V ŽIVO – LATINO, 25. 1. 2018 ob 17.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • JAZZ V ŽIVO – ETNO, 26. 1. 2018 ob 11.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • JAZZ V ŽIVO – SPREHOD SKOZI ZGODOVINO JAZZA, 15. 1. 2018 ali 16. 1. 2018 ob 11.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • OD OPERE DO MUZIKALA, 20. in 21. 3. 2018 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR + prevoz
 • JAVNE PRODUKCIJE GLASBENIH ŠOL Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje
 • KONCERTI Z MLADIMI

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo čez mejo. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo dijaki priznanih 6 ur (prosta izbira).

Uvodna ponudba ob prijavi do 10. 9. 2017 pri  Metki Jagodič Pogačar (zaradi rezervacije vstopnic):

Anton Foerster: GORENJSKI SLAVČEK (SNG Opera in balet LJ), 22. 11. ali 5. 1. 2018 ob 11.00, vstopnica 9,50 EUR + prevoz

Viktor Parma: KSENIJA in Carl Orff: CARMINA BURANA (SNG Opera in balet LJ), 9. 10. 2018 ob 11.00, vstopnica 9,50 EUR + prevoz

MUZIKAL VESNA (športna dvorana Vojnik), 9. 3. 2018 ob 14.00, vstopnica 12 EUR + prevoz

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠCC

Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na kateri koli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Sodelovali bomo na Frankofonskem dnevu, na prireditvah za starše, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, na festivalu La fete de la musique v Mariboru. Dijaki morajo imeti instrumente doma, saj jih v šoli nimamo.

Mentorica Metka Jagodič Pogačar

 

 1. PLANICA

Za dijake organiziramo ogled finala svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici (marca 2018). Dogodek je namenjen vsem ljubiteljem smučarskih skokov in navijačem ter tistim, ki bi radi doživeli edinstveno športno prireditev.

Mentorja Lidija Leskovšek in Bojan Klakočer

 1. ADRENALIN

Že več kot desetletna tradicija druži adrenalinovce. Zadnja leta se je zakoreninil obisk smučarskih središč v Avstriji. Po zelo zadovoljnih predhodnih obiskih načrtujemo tudi v novem šolskem letu, predvidoma v februarju, obisk enega od  smučarskih centrov.

Mentor Bojan Klakočer

 

 1. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Izbor šolskih reprezentanc bo v individualnih in kolektivnih  športnih panogah v  atletiki, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, odbojki na mivki, smučanju in deskanju na snegu, gorskem kolesarjenju, športnem plezanju, judu, lokostrelstvu in streljanju z zračno puško. Z dijaki se bomo pripravljali na tekmovanja po razpisanih terminih tekmovanj in pred tekmovanji trenirali.

Mentorji pri individualnih  in ekipnih športnih panogah na ŠCC:

Igor Gobec: streljanje z zračno puško, judo, lokostrelstvo;

Barbara Dvoršek: veleslalom in deskanje na snegu;

Jernej Jančič: športno plezanje, judo, gorsko kolesarjenje;

Hrvoje Fižuleto: atletika.

Mentorji pri ekipnih in individualnih športnih panogah na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije:

Barbara Dvoršek: odbojka dijakinje;

Peter Peršič: rokomet, odbojka dijaki;

Boštjan Jeraša: nogomet;

Hrvoje Fižuleto: atletika, kros, košarka.   

Izbori reprezentanc in treningi bodo potekali ob sredah osmo učno uro vse šolsko leto.

                              Mentorji: Barbara Dvoršek,  Peter Peršič, Boštjan Jeraša in Hrvoje Fižuleto