Interesne dejavnosti

Videopredstavitve interesnih dejavnosti:

 

PONUDBA  PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI  V ŠOL. L. 2018/2019
 
 1. PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO
V prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad pomaga ljudem. Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec, kjer bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov.
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: po dogovoru s svetovalno službo  
Prijava: pri mentorici/spletna prijava
 
Mentorica Pera Kunst
 
 
 1. GLEDALIŠKA DELAVNICA ali  RADI NASTOPAMO
Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, to so 3-KONS, dan poezije, sprejem za najboljše dijake, literarni večer, ustvarjali kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se bomo pripravljali neposredno pred njimi. 
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: intenzivna priprava pred dogodki 
Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava
Mentorice: Mojca Drev Uranjek, Suzana Slana, Damjana Hundrić in Barbara Škorc 
 
 1. GLEDALIŠKI ABONMA
V okviru gledališkega abonmaja si bomo v  Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali 3 predstave, in sicer: 
 • v septembru 2018 dramo madžarskega avtorja Bele Pinterja Naše skrivnosti,
 • v novembru 2018 komedijo Borisa Kobala Profesionalci espe in
 • v februarju 2019 Molierovo komedijo Ljudomrznik.
Število ur: 9 
Način izvedbe: čez celo leto 
Prijava: pri učiteljicah slovenščine
Mentorica Brigita Renner 
 1. CANKARJEVO TEKMOVANJE
Letošnje Cankarjevo tekmovanje nosi naslov Dediščina identitete. Prebirali bomo besedila naslednjih avtorjev: 

1.     in 2. letnik SSI 

   Ivan Cankar: Podobe iz sanj 

   Polona Glavan: Gverilci 

3.     in 4. letnik SSI 

   Ivan Cankar: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za                                                                                                                       lahkomiselne ljudi, Krpanova kobila 

      1., 2. in 3. letnik SPI

   Dušan Jelinčič: Zvezdnate noči 

 

 
Termini tekmovanj:  
Šolsko tekmovanje: 11. 12. 2018 
Območno tekmovanje: 23. 1. 2019 
Državno tekmovanje: 9. 3. 2019 
 
Število ur: 12/18
Način izvedbe: samostojno delo doma, intenzivna priprava pred območnim in državnim tekmovanjem
Prijava: pri učiteljicah slovenščine
Koordinatorica Brigita Renner 
 
 1. TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
Vsi, ki si želite novih izzivov in uživate v geografskih vsebinah, ste vabljeni na tekmovanje iz geografije. To je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tema letošnjega tekmovanja je Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta.  
Število ur: 24/18 
Način izvedbe: intenzivna priprava pred tekmovanji 
Prijava: pri mentorici
Mentorica Danica Mikola 
 
 1. NOČ KNJIGE
Unesco je svetovni dan knjige in avtorskih pravic razglasil pred 23 leti in to je dan, ko praznujemo vsi, ki imamo radi knjige, in vsi, ki se nas dotaknejo zgodbe iz knjig. Temu dogodku se bomo pridružili z Nočjo knjige 23. aprila 2019. 
Izbrano knjigo bomo prebrali pred dogodkom, popoldanske dejavnosti bodo obarvane z domovinsko temo in slovenstvom, večerne dejavnosti bomo zaključili z branjem za lahko noč in za piko na i nas čaka tudi prenočevanje na šoli.  
Število ur: 18 
Način izvedbe: delo doma in v šoli, marec in april 2019 
Prijava: pri učiteljicah slovenščine/spletna prijava
 
Mentorici Suzana Slana in Brigita Renner 
 
 
 1. GLEDALIŠKA PREDSTAVA V SOSEDNJEM MESTU
Na II. gimnaziji Maribor si bomo aprila 2019 ogledali gledališko predstavo angleškega dramatika Williama Shakespeara Sen kresne noči. English Student Theatre ima dolgoletno tradicijo, njegova posebnost je v tem, da vse predstave pripravijo in v njih nastopajo dijaki. 
Sen kresne noči je magični muzikal o mladosti in njeni norosti, zmešnjavah in relativnosti ljubezni po Shakespearovo. Jezik muzikala je sodobna angleščina, začinjena z ravno pravo mero Shakespearove poetike in jezikovnega mojstrstva (podnapisi so zagotovljeni). Ponuja pester vpogled v zgodovino glasbe, kakor tudi v sodobno popularno glasbo, kreativne kombinacije šarmantnih zimzelenih jazz standardov, dobrega starega rock’n’rolla, latinskih in brazilskih ritmov ter sodobnega popa.
Ogled predstave bomo združili s popoldanskim ogledom mestnega jedra Maribora in njegovih znamenitosti. 
Število ur: 10 
Način izvedbe: po pouku 4. 4. 2019 
Stroški: 8 evrov vstopnica + avtobusni prevoz 
Prijava: pri učiteljicah slovenščine in angleščine
Mentorica Suzana Slana
 
 1. TEKMOVANJA V ZNANJU TUJIH JEZIKOV IN NATEČAJI
Dijakov, katerih znanje tujih jezikov je na zavidljivo visoki ravni, je vedno več, zato tudi učiteljice angleščine in nemščine iščemo nova področja, na katerih se boste lahko razvijali in dokazovali. V letošnjem šolskem letu vam bomo ponudile možnost sodelovanja na tekmovanjih v znanju angleščine na šolski, regijski in državni ravni ter v znanju nemščine na šolski in državni ravni, preizkusili pa se boste lahko tudi na literarnih natečajih na nacionalnem nivoju. 
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: intenzivna priprava pred tekmovanji 
Prijava: pri učiteljicah tujih jezikov
Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Barbara Škorc, Lucija Bratina Pešec, Tatjana Ivšek, mag. Simona Brečko in mag. Marijana Marinšek  
 
 1. NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS
Po zaporednih uspehih naših dijakov bomo tudi v tem šolskem letu pod okriljem Centra Oxford med novembrom 2018 in marcem 2019 izvedli nemško bralno tekmovanje Pfiffikus. Dijaki bodo prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na osnovni stopnji prebirajo dijaki knjige na stopnji A1-A2, na višji stopnji pa se posvetijo knjigam na stopnji A1-B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60  minutah rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford. 
Dijaki razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavejo pomembnosti branja pri  učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške literature v prihodnosti.  
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe: po dogovoru 
Prijava: pri učiteljicah nemščine
Mentorici: mag. Simona Brečko in Tatjana Ivšek 
 
 1. STROKOVNA EKSKURZIJA »BAVARSKA IN SVET PROMETA«
Med 19. in 21. oktobrom 2018 bomo odpotovali v Avstrijo in Nemčijo. V Avstriji bomo obiskali visokogorsko hidroelektrarno v Kaprunu. Bavarska (München) pa bo v znamenju prometa – avtomobilska industrija in ogled letališča. Raziskovali bomo tudi Tehnični muzej. V Ingolstadtu bomo obiskali Audi Forum in muzej. Na poti domov pa se bomo sprehodili še skozi najslikovitejši grad nekdanjega kralja Bavarske, Ludvika Bavarskega, Neuschwanstein.
Število ur: 36 ur 
Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija
Prijava: pri mentorici
Mentorica mag. Simona Brečko 
 
 1. STROKOVNA EKSKURZIJA V ANGLEŠKO GOVOREČO DRŽAVO – LONDON
Aktiv tujih jezikov organizira 4-dnevno strokovno ekskurzijo v London. Ogledali si bomo znamenitosti velemesta ter se z ladjo zapeljali po Temzi. V Anglijo se bomo odpravili 26. aprila 2019. 
Število ur: 36 ur 
Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija
Prijava: pri učiteljicah angleščine
Mentorica Barbara Škorc 
 
 1. STROKOVNA EKSKURZIJA NA FLORIDO
Letošnje šolsko leto načrtujemo strokovno ekskurzijo na Florido, ki se bo izvedla od 26. 4.–30. 4. 2019. Obiskali bomo Miami, narodni park Everglades, otok Key Largo, vesoljsko izstrelišče Cape Canaveral, kjer se nahaja Kennedy Space Center, in Orlando, kjer imamo možnost ogleda filmsko-zabaviščnih studiev Universal. Prijave se zbirajo v mesecu septembru. 
Število ur: 36 ur 
Način izvedbe: strnjeno  – ekskurzija
Prijava: pri učiteljicah angleščine
Mentorica mag. Marijana Marinšek 
 
 1. SPOZNAVANJE KULTURNOZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL
Enodnevne ekskurzije:
 •   prvo polletje: Gradec, Zagreb,  Ljubljana  (oktober, november, december)
 • drugo polletje: Pecs, Benetke  (marec- junij)
Število ur: 12 ur 
Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija
Prijava: pri mentoricah/spletna prijava
Dvodnevna ekskurzija: drugo polletje: Ravena in Rimini (marec–junij):
Število ur: 24 ur 
Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija
Prijava: pri mentoricah/spletna prijava
Mentorici: Dragica Kunej in Darja Povše 
 
 
 1. GRAFIČNI KROŽEK
Dijaki spoznajo razvoj grafičnih tehnik, njihove značilnosti in glavne predstavnike. Sami izdelajo matrico za grafični list in ga tudi sami odtisnejo. Pripravijo razstavo svojih del na šoli. 
Število ur: 36 ur 
Način izvedbe: deloma doma, v šoli in v Narodni galeriji v Ljubljani
Prijava: spletna prijava
Mentorica Darja Povše 
 1. RISANJE IN SLIKANJE
Dejavnost je namenjena dijakom, ki radi ustvarjajo z različnimi materiali. Poudarek bo na risanju figure in slikanju različnih kompozicij kot priprava na sprejemne izpite na fakultetah za dizajn, likovno pedagogiko in Akademiji za likovno umetnost.
Število ur: 16 ur
Način izvedbe: tedensko
Prijava: spela.kumer@sc-celje.si
 
 
 1. UMETNOST MALO DRUGAČE: VPLIV DRUŽBENOPOLITIČNIH DOGODKOV NA UPODABLJAJOČO UMETNOST 
Krožek poteka na ŠCC in se izvaja v obliki predavanj. V šestih predavanjih se bomo dotaknili različnih zgodovinskih in političnih dogodkov ter ugotovili, kako so le ti vplivali na razvoj motivov in vsebin v likovni umetnosti. 
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja
Prijava: spletna prijava
Mentorja: Marko Moškotevc in Darja Povše 
 1. URESNIČUJMO CILJE 
Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši pri doseganju ciljev? Da bi učinkovito dosegli cilj, ga je treba natančno poznati. Zelo pomembno je, da natančno vemo, kakšen je naš cilj, kajti šele ko imamo cilj povsem jasno pred očmi, lahko spoznamo, ali gre res za cilj, ki nas bo zadovoljil in izpolnil, ter ali je to res cilj, za katerega se je vredno boriti. Pokazali bomo, kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešni. 
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: spletna prijava
Mentorica Mojca Drev Uranjek 
 
 1. ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
Nadaljujemo sodelovanje v triletnem izobraževalnem srednješolskem programu, namenjenem širjenju evropskih vsebin. Z njim ustvarjamo partnerstvo med šolo in Evropskim parlamentom, simbol tega partnerstva je naziv »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta«, ki smo ga prejeli že drugič.  
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z delom, in sicer bomo nadgradili poznavanje ustroja in delovanja EU in njenega vpliva na naše vsakdanje življenje, predvsem pa se bomo ukvarjali z volitvami v Evropski parlament. Z evropskimi vsebinami bomo posodabljali naše evropsko drevo in ob dnevu Evrope priredili poseben dogodek. Sodelovali bomo na dogodkih Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, se udeležili Evrošole (simulacije Evropskega parlamenta) v Strasbourgu (dva dijaka), v mesecu marcu 2019 pa z GL in s SŠKER načrtujemo ekskurzijo v Bruselj oz. Strasbourg. 
»Stari« člani vabijo v svoje vrste nove s svežimi zamislimi. 
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja oz. intenzivno pred dogodki 
Prijava: pri mentorici
 
Mentorica Suzana Slana 
 
 1. MATEMATIKA
Znani matematik George Polya je nekoč dejal, da je matematika je zanimiva tedaj, ko daje hrano naši iznajdljivosti in sposobnosti razmišljanja. 
Matematični krožek bo potekal za dijake, ki imajo željo po razmišljanju in se ne ustrašijo kakšnega tršega matematičnega oreha ter znajo v takšnih izzivih tudi uživati. 
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja
Prijava: spletna prijava
Mentorica Brigita Mastnak 
 
 1. START UP PODJETNIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE
V sodelovanju s Inkubatorjem Savinjske regije v Celju smo za šolsko leto 2018/2019 pripravili program za delavnice:
 • september: informativni dan,
 • oktober: uvodne delavnice: Kaj je podjetništvo z družbenim učinkom, Oblikovanje ideje, Izpolnjevanje kanvasa za projekt z družbenim učinkom, Oblikovanje poslovnega načrta; evalvacija in nabor udeležencev šole podjetništva (izvaja se v Inkubatorju),
 • november in december: delavnice 1-krat tedensko na temo podjetništva: zakaj podjetništvo, namen, nenehno učenje in rast; oblikovanje ideje; kanvas poslovni model + primeri dobre prakse; PR in marketing; pitch; konec decembra sledi zaključna prireditev (pitch) + podelitev nagrad (do konca šolskega leta 2019 coworking prostor v Inkubatorju + mentoriranje ekipe).
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: spletna prijava
Mentor Matjaž Cizej 
 
 1. FAKULTETE IZZIVAJO, MLADI REŠUJEJO
V sodelovanju s Fakulteto za strojništvo v Mariboru smo se dogovorili za dve dejavnosti: 
 • enodnevne delavnice na Fakulteti za strojništvo za dijake 3. letnika programa mehatronika in strojništvo; teme: 3D-modeliranje, povezava robota in stroja in simuliranje proizvodnih procesov;   
 • izdelava skupnega projekta z naslovom 3-osna multifunkcijska naprava; na naši šoli se bo projekt izvajal v okviru modula projektno delo v stroki programa tehnik mehatronike. 
 
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja, celodnevna ekskurzija 
Prijava: pri mentorju
Mentor  Matjaž Cizej 
 1. MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV
V okviru interesnih dejavnosti so dijaki spoznali osnove modeliranja s  programskim orodjem Creo Elements/Pro  (Pro/ENGINEER – PTC) in postopek izdelave strojnega dela. Vsebina  spodbuja ustvarjalnost in kreativnost dijakov pri izdelavi novih inovativnih izdelkov. Dijaki so uporabili znanja s področja  modeliranja, strojne obdelave in krmiljenja. Delo so popestrili z ogledi podjetij EMO Orodjarna in mednarodnih sejmov.
Število ur:18 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja
Prijava: spletna prijava
Mentorji: Anton Ovtar, Stevo Romanić, Edvard Došler 
 
 1. UVOD V MASTERCAM
MC je močno orodje za programiranje računalniško vodenih (CNC) strojev.Je svetovno najbolj razširjen programski paket za generiranje G-kode, ki poganja CNC- stroje. Vsebuje grafični vmesnik za 2D-risanje in 3D-modeliranje in možnost uvoza geometričnih podatkov. Naučili se boste osnovnih opravil,kar vam bo zelo koristilo pri nadaljnjem delu na področju CNC-tehnologije.
Število ur:  18
Način izvedbe: 6 x 3 ure
Prijava: pri mentoricah/spletna prijava
Mentor  Feliks Lednik
 
 1. ELEKTROENERGETSKI IN JEDRSKI SISTEMI V SLOVENIJI 
Električna energija je vir, brez katerega si danes življenja ne moremo predstavljati in je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj. 
Ali veste, da v jedrskih elektrarnah pridobivajo toploto s cepitvijo jeder atomov urana? Ali veste, da proizvodnja energije temelji na verižni reakciji cepitve jeder, kjer se slednja sprošča v obliki toplote? Ali veste, da se pomočjo toplote proizvede vodna para, ki preko turbine poganja generator?  
V okviru interesne dejavnosti boste spoznali celovito zgodbo o energiji, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji in radioaktivnosti. S spoznavanjem omenjenih tem se bomo pripravljali na tekmovanje »Mladi genialci«, ki bo potekalo v šolskem letu 2019/2020. Slednjega za dijake vsako drugo leto organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ki za zmagovalne ekipe pripravita tudi bogate praktične nagrade.  
Da si boste teorijo lažje predstavljali tudi v praksi, si bomo v okviru interesne dejavnosti ogledali proizvodnjo električne energije, Fakulteto za energetiko in se udeležili delavnic s področja energetike v organizaciji podjetja GEN energija. 
Interesna dejavnost je namenjena dijakom 2. in 3. letnika programa strojni tehnik, ki se bodo lahko udeležili tekmovanja v naslednjem šolskem letu. Vabljeni pa ste tudi vsi ostali, ki vas opisano področje zanima. 
Število ur: 20 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
Mentor Aleš Ferlež 
 
 1. INOVATIVNA ENERGETIKA 
Področje energetike je trenutno eno izmed najzanimivejših in najbolj iskanih področij. Je namreč interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire, energijske tehnologije in uporabo energije v gospodarstvu.  Poleg  naravoslovnih  in tehničnih vprašanj so v sodobni energetiki pomembna še družbena, gospodarska in okoljevarstvena vprašanja, povezana s tehnično uporabo energije. Interesna dejavnost je namenjena nadobudnim in inovativnim dijakom, ki jih zanima področje energetike. Spoznali boste sodobna računalniška orodja, ki jih danes inženirji uporabljajo pri optimizaciji ter razvoju energetskih sistemov. Ugotovili boste, da je za sodobne energetske sisteme in procese potrebnega veliko različnega znanja, ki ga je potrebno ustrezno povezati. Spoznali boste računalniške programe za izdelavo energetskih izkaznic ter za preračun pridobivanja energije iz obnovljivih virov. 
Ukvarjali se bomo tudi z energetskimi pregledi, porabo energije in predvsem z energetskim monitoringom. 
Število ur: 10  
Način izvedbe: tedensko –  strnjeno 
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar 
 
 1. NAPREDNE METODE INŽENIRSKIH RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ 
Interesna dejavnosti je namenjena dijakom 3. in 4. letnika programa strojni tehnik in tehnik mehatronike ter programu PTI, ki jih zanima delo konstrukterja in želijo nadgraditi znanje modelirnega programa. Spoznali boste program PTC Creo Simulate ali Solidworks Simulate, ki vključuje vsa potrebna orodja za strukturne in termalne analize. Pridobili boste vpogled v lastnosti konstrukcijskih rešitev ter spoznali, kako lahko zmanjšate čas in stroške, povezane s fizično izdelavo prototipov. Pri pouku spoznavamo analitične preračune konstrukcij in strojnih elementov, pri tej interesni dejavnosti pa bomo spoznali napreden postopek preračunov s pomočjo računalniškega programa. Zgodnja uporaba analiz namreč zmanjšuje napake, zmanjšuje težo in zagotavlja stroškovno učinkovite proizvodne procese in izbiro  materialov. 
Število ur: 15-20 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar 
 
 1. INOVATIVNO STROJNIŠTVO 
Dijaki boste pri tej dejavnosti reševali praktične probleme strojništva s poudarkom na konstrukcijskih problemih, ob tem pa boste spoznali napredne postopke modeliranja, vodenja projektov in spoznali postopek od ideje do izdelka. Interesna dejavnost spodbuja razmišljanje, inovativnost in povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja. Poleg reševanja problemov bomo delo popestrili z ogledi sejmov in podjetij.              
Število ur: 15 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: Aleš Ferlež in Žan Podbregar 
 
 1. POLIMERI – MATERIALI SODOBNE DRUŽBE
Pri odkritju polimerov ni nihče predvidel neverjetnega pomena teh materialov v sodobni družbi. Polimeri so si utrli pot v vse pore našega življenja. Skoraj ne poznamo več izdelka, ki ne bi bil sestavljen iz vsaj kakšnega polimernega dela. Omogočajo nam nove priložnosti na zelo različnih področjih industrije. Samo v Sloveniji je več kot 1000 podjetij na tem področju. V okviru interesne dejavnosti boste najprej spoznali, kaj polimeri so in katere poznamo. V nadaljevanju boste spoznali tudi različne postopke izdelave polimernih izdelkov. Ob koncu pa bomo obiskali še podjetje, kjer nam bodo v živo pokazali, kako se takšni izdelki izdelujejo.
Število ur: 10+8
Način izvedbe: tedenska srečanja + ekskurzija
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
Mentor Martin Amon
 
 
 1. IZDELAVA PROTOTIPNIH IZDELKOV
Interesna dejavnost je namenjena dijakom višjih letnikov, ki že imajo osnovna znanja iz računalniško podprtih tehnologij. V okviru interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali napredne CAD-CAM postopke izdelave prototipnih izdelkov (3D-modeliranje, CNC-obdelava, 3D-tiskanje) s pomočjo katerih bodo lahko izdelovali izdelke po lastnih idejah.
Število ur: 18
Način izvedbe: mesečna srečanja
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
Mentor Martin Amon
 
 
 1. ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE
Industrijski roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih procesov. V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bodo, da je za delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav. 
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik 
 
 1. 3D-TEHNOLOGIJE
Dijaki bodo spoznali tehnologijo izdelave hitrih modelov od ideje do izdelka. Spoznali bodo hitro prototipiranje s 3D-printerjem ter  tehnologijo odvzemanja materiala z robotom. Poleg tega bodo spoznali povratno inženirstvo oziroma metodo skeniranja s 3D-skenerjem.  
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik 
 
 1. MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH SODOBNIH
V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali mehatronske sisteme v večjih proizvodnih sistemih v tujini. Ogledali si bodo avtomatizirano proizvodnjo v podjetjih kot so kot so BMW, Audi, Man, Kuka in podobnih. Poleg tega bodo spoznali utrip tujih mest in vpliv tehnologije na sodobno življenje globalno.  
Število ur: 24  
Način izvedbe: strnjeno  – ekskurzija
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: mag. Matej Veber in mag. Andro Glamnik
 
 
 1. AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI 
Robotika je danes nepogrešljiva tehnologija v industriji in našem vsakdanjem življenju. Poznamo robote za košnjo trave, čiščenje stanovanj, servisne robote, humanoidne robote za strežbo, vojaške robote in še veliko ostalih. V okviru interesne dejavnosti bomo spoznali mobilne robote za avtonomno vožnjo po črti, premagovanje ovir in reševanje žrtev. 
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: Miloš Bevc in mag. Matej Veber 
 
 1. UPORABLJAM ZNANJE ZA DELO?
Učenje je lahko hkrati delo in delo z grafičnimi programi je lahko tudi zabavno. Načrtovali in oblikovali bomo različne tiskovine (rokovnike, biltene, plakate, letake …) in jih pospremili do realizicije v tiskarni. Vabljeni vsi, ki vas delo veseli in si želite sodelovanja z realnim delovnim okoljem. 
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja   
Prijava: spletna prijava
Mentorica Natalija Talan Fošnarič 
 
 1. LOVILCI INFORMACIJ O SODOBNIH TEHNOLOGIJAH
Informacija je podatek, sporočilo, ki nas pouči o nekem dogodku, stanju in podobnem. Vabim vas, da ulovite informacije o aktualnih informacijskih in spletnih tehnologijah in storitvah, poiščete primere uporabe umetne inteligence in vseh novosti, ki so na voljo ali pa šele bodo ter jih delite z ostalimi dijaki na šoli.  
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja   
Prijava: spletna prijava
Mentorica Natalija Talan Fošnarič 
 
 1. BEOGRAD Z OGLEDOM PFI STUDIOS
Tudi v Srbiji je Hollywood. V Šimanovcih se nahaja kompleks studijev PFI (Pink Film International), ki je del sistema Pink Media Group, največjega komercialnega kompleksa v jugovzhodni Evropi. Kompleks studiev se razprostira na 18 hektarjih in vsebuje 9 studiev z vso opremo. Ogledali si bomo še RTV Srbija ali GRAND TV. Strokovna ekskurzija je dvodnevna. 
 
Število ur: 24                                                                                          
Način izvedbe: strnjeno  – ekskurzija
Prijava: pri mentorici/spletna prijava
 Mentorica Natalija Talan Fošnarič 
 
 1. PORTFOLIO VSTOPNICA ZA USPEH 
Portfolio je zbirna mapa posameznikove usposobljenosti, ki jih dijak doseže z učenjem ali izkušnjami. Dijak zbira dokumente, gradiva, izdelke, vaje … Razvili boste večjo samostojnost in samozavest, hkrati pa je portfolio osnova in pomoč za nadaljnji študij in vstopnica za uspešno zaposlitev.  
Število ur: 18 
Način izvedbe: tedenska srečanja  
Prijava: spletna prijava
     Mentorica Natalija Talan Fošnarič 
 
 1. SODOBNI PRISTOPI JAVNEGA PREDSTAVLJANJA
Namen delavnice je pridobitev znanj za načrtovanje in oblikovanje sodobnih predstavitvenih prostorov, kot so interaktivni muzeji, ulične razstave in dogodki za promocijske namene.  Ogledali bi si primere dobrih praks in sodelovali v resničnih projektih za znane naročnike.  
K sodelovanju ste vabljeni dijakinje in dijaki višjih letnikov z voljo po dodatnem raziskovanju in preizkušanjem nove tehnologije ter smislom za estetiko.  
Število ur: po realizaciji
Način izvedbe: ogledi v Sloveniji in kombinirano delo v šoli, doma, pri naročniku …
Prijava: pri mentorjih
Mentorja: Alen Pavšar in mag. Peter Arlič 
 
 1. FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE
Delavnica je namenjena dijakom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije, spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti področja je število dijakov omejeno. Zaželena je dobra volja in ljubezen do fotografije.
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe: tedenska srečanja
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
Mentor David Korošec
 
 1. SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV
Spletna televizija VI-TV je lansko šolsko leto doživela celostno prenovo in ponovno so oživele številne vsebine, ki smo jih že nadgradili. V tem šolskem letu načrtujemo še večji razcvet televizije in še več objavljenih prispevkov ter reportaž. Še bolj intenzivno se bomo povezali s šolami Šolskega centra Celje in skušali k sodelovanju privabiti tudi druge srednje šole. Naš cilj je več povezovanja in prenosa znanja.
Pripravili bomo tudi najmanj 3 reportaže za projekt Eko šola in spremljali ter medijsko podprli prireditve:
* VI-POLIS (marec 2019)
* MODNI NAVDIHI (november 2018 in marec 2019)
*3 KONS (april 2019)
 *PRIREDITEV OB PRAZNIKU MESTNE OBČINE CELJE (april 2019)
Ker se med šolskim letom na nas obračajo različne institucije z željo po sodelovanju, se bomo odzivali glede na naše možnost in vsebinski interes glede na našo ciljno publiko.
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar
 
 1. FILMSKA DEJAVNOST
Dijaki bodo v sklopu dejavnosti lahko sodelovali pri produkciji kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. Tako bodo skozi praktično delo spoznali osnove filmske produkcije. Posebej se bomo osredotočili na priprave, organizacijo in scenaristiko za celovečerni film. Z igranimi filmi bomo sodelovali na filmskih festivalih in natečajih (DIFIfest, Videomanija …) .V sklopu filmske dejavnosti bomo letos že četrtič v partnerstvu Javnega sklada za kulturno dejavnost organizirali filmski festival FEST TREH ZVEZD. Organizatorji bodo letos uvedli tudi novost, saj bo del festivala nemenjem spominu na Laro Safran.
Dijakom, ki kažejo precejšnje zanimanje za filmsko dejavnost, bomo omogočili več izkušenj in bolj poglobljeno znanje na tem področju.
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo
Prijava: pri mentorjih/spletna prijava
Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar
 
 1. ŠOLSKI RADIO
Če vas zanima delo na radiu, če se želite preizkusiti kod govorci pred mikrofoni ali pa vas bolj zanima avdio tehnika in montaža avdio produkcije, je to za vas primerna interesna dejavnost. 
Skozi šolsko leto bomo na naših srečanjih odkrivali skrivnosti radijske produkcije, pripravljali bomo avdio izdelke za potrebe šole, smo pa tudi v pripravljalni fazi za zagon programa šolskega radia, za katerega v tem šolskem letu pridobitev potrebnih dovoljenj in začetek  predvajana programa. Vabim vse zainteresirane dijakinje in dijake, na 1. srečanju pa se bomo dogovorili o načinu dela in terminih skozi šolsko leto. 
Število ur: po realizaciji
Način izvedbe: tedenska srečanja, občasno intenzivnejše delo
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
Mentor Dušan Vešligaj
 
 1. PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE
Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi. 
Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (oktober, februar), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Celjskem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec.
Način izvedbe: tedenska srečanja, strnjene intenzivne vaje, nastopi
Prijava: udeležba na avdiciji
Organizatorica zbora Tjaša Verdev
 
 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT
Dijaki – ljubitelji glasbe – bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Vabila na koncerte bodo na šolski spletni strani.
Uvodna ponudba ob prijavi do 20. 9. 2018  (zaradi rezervacije vstopnic)
 • IZLET V KRALJESTVO ZVOKA, 8. 1. 2019 ob 13.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR plus prevoz
 • JAZZ V ŽIVO – LATINO, 19. 3. 2019 ob 17.00 (CD, LJ), vstopnica 5 EUR plus prevoz
 • CANKAR V GLASBI, 28. 9. 2018 ob 19.30 (Slovenska filharmonija)
 • Od Albinonija do Žuraja, 13. 10. 2018 ob 11.00 (SF, LJ), Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
JAVNE PRODUKCIJE GLASBENIH ŠOL Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje 
KONCERTI Z MLADIMI 
Število ur: 6 za posamezen koncert
Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka 
Prijava: pri mentorici
Mentorica Metka Jagodič Pogačar 
 1. ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU
Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali, in si ogledali glavne znamenitosti Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo mest čez mejo. Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski spletni strani.
Uvodna ponudba ob prijavi do 15. 9. 2018 (zaradi rezervacije vstopnic)
 • Jacques Offenbach: HOFFMANOVE PRIPOVEDKE (SNG Opera in balet LJ), 16. 10. 2018, vstopnina 10 EUR plus prevoz; opera v treh dejanjih s prologom in epilogom
 • Damijan Močnik: VŠEČ SI MI, semi-opera za mlade (Cankarjev dom Ljubljana), 6. 12. 2018 ob 18.00 ali 9. 12. 2018 ob 17h, vstopnina 7,50 EUR plus prevoz 
 • Radovan Gobec: HMELJSKA PRINCESA (opereta), dvorana II. Slovenskega tabora Žalec, 9. 9. 2018 ob 17h, vstopnina 20 EUR plus prevoz
 • I. Čajkovski: LABODJE JEZERO (SNG Opera in balet LJ), 9. 12. 2018 ob 17.00 vstopnina 16 EUR plus prevoz, balet v štirih dejanjih
  • I. Čajkovski: HRESTAČ – božična zgodba (SNG Opera in balet LJ), 19. 12. 2018, baletna predstava 
Ostale predstave bodo organizirane po dogovoru, glede na interes dijakov in aktualno ponudbo. 
Število ur: 6 za posamezno predstavo
Način izvedbe: organiziran ogled glasbenega dogodka 
Prijava: pri mentorici
 Mentorica Metka Jagodič Pogačar
 
 1. MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANA NA ŠCC
Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven. Pripravili bomo Večer slovenske popevke in ga spomladi predstavili Pod Celjskim stropom. Sodelovali bomo na prireditvah za dijake in starše vseh šol ŠCC, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, evropski vasi, prireditvah Ni izgovora, tudi ti zmoreš in Zlata kreda, informativnih dnevih … Dijaki morajo imeti instrumente doma, saj jih v šoli nimamo dovolj.
Število ur: 18
Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi
Prijava: pri mentorici
Mentorica Metka Jagodič Pogačar
 1. SODELOVANJE V ŠOLSKIH BENDIH 
Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega benda – ERUPTION GL in šolskim bendom SŠKER, ki s svojo dejavnostjo skrbita za prijetno počutje na ŠC Celje. Vseskozi v obeh sestavih zelo aktivno sodelujejo tudi dijaki SŠSMM. V decembru bomo pripravili že tradicionalne samostojne ROCK KONCERTE v Celjskem domu za dijake GL, SŠKER … in s svojo prisotnostjo popestrili številne kulturne prireditve na ŠC Celje in izven ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost dijakov ŠC Celje. Zaigrali bomo tudi na kakšnem maturantskem plesu …
Število ur: 18
Način izvedbe: intenzivne vaje pred dogodki, nastopi
Prijava: pri mentorici
Mentorica Metka Jagodič Pogačar
 
 1. ŠAH
Šah je v Evropi že tisočletje prevladujoč predstavnik miselnih iger.Šahu pravijo kraljevska igra, ker je s svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino ter lepoto stvaritev, igra nad igrami –  v kulturnem in v vzgojnem smislu. 
Osnovni šahovski taktični motivi so dvojni udar, vezava, nabodalo, napad z odkrivanjem, razvezava, odvlek, prekinitev linije, medpoteza in nujnica. Strategijo tvorijo 1. statični vidiki: odprte in polodprte linije, oporišče, preventiva, kmetske strukture ter 2. dinamični vidiki: aktivnost, mobilnost in pobuda. Pri oceni kvalitete položaja poleg materiala pomembno vlogo igrajo koncepti kot so: prednost v razvoju, izpostavljenost kralja, prostor, neravnovesja lahkih figur, šibka polja, kmetska premoč na krilu. Svetovni splet nudi možnost igranja in učenja šaha, poglobitev v igro pa zahteva poznavanje šahovske notacije in šahovske literature. 
Dejavnost je namenjena tistim, ki pravila že poznajo in bi radi izboljšali šahovsko igro. 
Število ur: 18 ur 
Način izvedbe:  dvakrat mesečno 
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
                              Mentor Blaž Knep 
 
 1. ADRENALIN 
Že več kot desetletna tradicija druži adrenalince. Zadnja leta se je zakoreninil obisk smučarskih središč v Avstriji. Po zelo zadovoljnih predhodnih obiskih načrtujemo tudi v novem šolskem letu, predvidoma v februarju, obisk enega od  smučarskih centrov. Letošnja novost je obisk pustolovskega parka v  primeru zadostnega števila prijav. 
Smučanje / Pustolovski park 
Število ur: 15/7 
Način izvedbe: strnjeno – ekskurzija
Prijava: pri mentorju/spletna prijava
Mentor Bojan Klakočer
 
 1. FIT ŠOLA
Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Ne poznamo področja družbenega življenja, ki nebi vplivalo na zdravje. K tem področjem spada tudi strategija varovanja in krepitev zdravja z gibanjem. 
V šolskem letu 2018/2019 bomo »migali« tudi na naši šoli. Program je namenjen vsem dijakom, predvsem pa tistim, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovosten vrhunski šport. Izvajal se bo tri sobote (oktober, februar, maj). Dejavnosti bodo potekale na prostem in v naravnem okolju z daljšimi pohodi. V marcu si bomo ogledali trening svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici.  
Cilji Fit šole so: 
 1. dodatno spodbuditi dijake k športni dejavnosti,
 2. odpraviti posledice negativnih vplivov sedenja,
 3. spodbuda otrokom za oblikovanje vzorcev zdravega življenjskega sloga,
 4. razumeti pomen kondicijske pripravljenosti za dobro počutje in zdravo življenje,
 
Število ur: 24
Način izvedbe: strnjeno: sobota v oktobru, februarju in maju in ekskurzija v Planico (do zapolnitve mest)
Prijava: spletna prijava
Mentorja: Lidija Leskovšek in Edvard Došler 
 1. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Izbor šolskih reprezentanc bo v individualnih in kolektivnih športnih panogah v atletiki, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, odbojki na mivki, smučanju in deskanju na snegu, gorskem kolesarjenju, športnem plezanju, judu, lokostrelstvu in streljanju z zračno puško. Z dijaki se bomo pripravljali na tekmovanja po razpisanih terminih tekmovanj in pred tekmovanji trenirali.
Mentorji pri individualnih in ekipnih športnih panogah na ŠCC:
Igor Gobec: streljanje z zračno puško, judo, lokostrelstvo
Barbara Dvoršek: veleslalom in deskanje na snegu
mag. Jernej Jančič: judo
Hrvoje Fižuleto: atletika
Mentorji pri ekipnih in individualnih športnih panogah na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije:
Barbara Dvoršek: odbojka – dijakinje
Peter Peršič: rokomet, odbojka – dijaki
Boštjan Jeraša: nogomet
Hrvoje Fižuleto: atletika, kros, košarka
Število ur: po realizaciji 
Način izvedbe: izbor reprezentanc, trening ob sredah 8. učno uro, tekme
Prijava: pri mentorjih
              Mentorji: Barbara Dvoršek,  Peter  Peršič,  Hrvoje  Fižuleto in Boštjan Jeraša
              
 1. ČEBELARSKI KROŽEK
Bi želeli spoznati življenje čebel in delo čebelarja?  
Vljudno vabljeni k čebelarskemu krožku, ki bo potekal na Šolskem centru Celje. V jesenskih in zimskih mesecih je predvideno teoretično izobraževanje na mesečni ravni (1 ura / mesec: skupaj 6 ur), kjer se boste naučili biologije čebel, spoznali medovite rastline in načine čebelarjenja v AŽ in LR panjih. Meseca marca načrtujem ogled čebelarskega sejma na Celjskem sejmu (5 ur), kjer boste spoznali slovenske in svetovne proizvajalce čebelarske opreme, udeležile pa se boste lahko izobraževanja s strani mojstrov čebelarstva. V spomladanskih mesecih pa boste spoznali praktični delo čebelarja v mojem čebelarstvu (2 ekskurziji – 7 ur). 
Število ur: 18 
Način izvedbe: mesečna srečanja 
Prijava: spletna prijava
Mentor Žan Podbregar
 
53. 3D-OBLIKOVANJE IN  ANIMACIJA
 

Organizirali bomo tečaj oblikovanja s programsko opremo Cinema 4D (C4D). Dejavnost je namenjena vsem, ki želijo razumeti, kako nastajajo fantastični svetovi v filmih in se želijo naučiti osnov kreativnega izražanja s pomočjo tega močnega orodja. Spoznali bomo osnove modeliranja,  izdelave materialov,  teksturiranja  in osvetljevanja. Obiskali  bomo tudi  strokovni sejem.

 Število ur: 18 ur
Način izvedbe: tedenska srečanja 
Prijava: pri mentorju/spletna prijava                               Mentor Marko Radosavljević
 
54. Start the Change – BODI SPREMEMBA!

Pridružujemo se projektu Start the Change, ki je namenjen mladim med 15. in 24. letom. S partnerji iz 12 držav se bomo skušali z inovativnimi pristopi opremiti z znanjem o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z migracijami in globalno neenakostjo, predvsem pa se bomo učili za aktivno državljanstvo, saj bomo usvojeno znanje skušali uporabiti čim bolj lokalno.

 

Program ponuja tudi:

Kogar te teme iskreno zanimajo, pridruži se nam in skupaj bodimo sprememba, ki jo želimo v svetu!

Število ur: 20/po realizaciji
Način izvedbe: po pouku vsaj 10 srečanj
Izvajalka: Petra Založnik, mladinska delavka                 Koordinatorica Suzana Slana
 
Predvideno število ur prostoizbirnih dejavnosti za oddelke
 

Oddelek

Število ur

S-1. a, S-1. b, M-1. c

24

M-1. d, M-1. e

18

M-1. f, S-1. g

8

M-1. h, S-1. i, S-1. j

6

S-1. k

6

S-2. a, S-2. b, M-2. c

20

M-2. d, M-2. e

14

M-2. h, S-2. i, S-2. j

10

S-3. a, S-3. b, M-3. c

30

M-3. d, M-3. e

24

 
 
ČASOVNICA
RU 1. teden: razrednik seznani dijake z naborom dejavnosti
24.–28. september 2018: dijak se preko spletne učilnice prijavi k dejavnosti (navodila boste dobili preko okrožnice)
do 5. oktobra 2018: oblikovanje skupin in usklajevanje
 1. oktober 2018: objava razporeda za prvo srečanje
 2. oktober 2018: organiziran pričetek izvajanja dejavnosti (prvo srečanje krožkov)
oktober–april: izvajanje dejavnosti
do 15. maja 2019: oddaja potrdila razredniku o opravljenih dejavnostih
 
Obveščanje o interesnih dejavnostih bo potekalo preko obvestil na oglasni deski (TV) in šolski spletni strani, preko okrožnic, mentorjev in razrednikov.
Organizatorica interesnih dejavnosti je Mojca Drev Uranjek.