Kontakt

Šolski center Celje
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Pot na Lavo 22
3000 Celje

telefon: +386 3 428 58 33 (tajnica)
faks: +386 3 428 58 80

 

druga lokacija:

Kosovelova 12,  3000 Celje
telefon: +386 3 425 37 50 (pomočnica ravnateljice)
 
e-pošta: sm@sc-celje.si
 
Ravnateljica:
Simona Črep
telefon: +386 3 428 58 60       
 
Pomočnika ravnateljice:
Igor Lah
telefon: +386 3 428 58 48       
 
Mojca Drev Uranjek (lokacija Kosovelova)
telefon: +386 3 425 37 50   
 
Svetovalni delavki:
Pera Kunst  (lokacija Lava)
 telefon: +386 3 428 58 49
 
Mateja Zorko Pavšar  (lokacija Kosovelova)
telefon: +386 3 425 37 52
 
Vodja strojnih delavnic:
Roman Zupanc
telefon: +386 3 428 58 63
 
Organizatorja PUD-a
Bojan Zdovc  (lokacija Lava)
telefon: +386 3 428 58 78
 
Alen Pavšar  (lokacija Kosovelova)
telefon: +386 3 425 37 58
 
Organizatorica šolske prehrane
Danica Mikola 
telefon: +386 3 428 58 43