Medijski tehnik

Čas trajanja izobraževanja: 4 leta

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

   • osnovnošolsko izobraževanje ali
   • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

   • oblikuje in pripravlja različne tiskovine, kot so vizitke, razglednice, plakati, prospekti, koledarji, časopisi, knjige,…
   • fotografira in obdeluje digitalne fotografije;
   • oblikuje spletne strani;
   • izdeluje animacije v ravnini in prostoru;
   • snema in izdeluje video prispevke;
   • načrtuje tehnološki proces za izdelke;
   • zagotavlja kakovost v skladu s standardi.

Predmetnik:  

 

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4.

 letnik

Skupaj št. ur

Število kreditnih točk

 

 

ur na teden/leto

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

P6

Geografija (o) GEO

2/70

/

/

/

68

3

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

1/33

/

/

105

5

P10

Kemija (o) KEM

1/35

2/66

/

/

105

5

P12

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

B – Strokovni moduli 

M1

Grafično oblikovanje (o) GOB

2/70

4/132

/

/

204

11

M2

Grafični in medijski procesi (o) GMP

3/105

/

/

/

102

5

M3

Kakovost in trženje (o) KIT

/

/

/

3/102

102

5

M4

Inf. komunikacijska tehn.(o) IKT

2/70

/

/

/

68

4

M5

Tipografija in reprodukcija (o) TRP

/

4/132

7/231

4/136

510

27

M6

Medijsko oblikovanje (o) MOB

/

3/99

5/165

1/34*

306

16

M7

Izražanje s sliko in zvokom (o) ISZ

/

2/66

2/66

1/34*

170

9

M8

Grafični reprodukcijski sistemi (i) GRS

/

/

/

3/102

102

5

M9

Animacije v ravnini in prostoru (i) ARP

/

/

/

3/102

102

5

M10

Snemanje in montaža (i) SIM

/

/

/

3/102

102

5

M11

Multimedijska produkcija (i) MUP

/

/

/

3/102

102

5

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

750

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

/

76

76

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

E – Odprti kurikul

 

 

 

 

578

28

2. tuj jezik (NEJ/RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/*

 

 

Izbirna poglavja matematike (IPM)

1/35

/

/

1/34

 

 

Medijsko projektno delo (MPD)

/

/

6/198

3/102

 

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

 

 

* Organizacijska sprememba izvedbenega predmetnika. S tem šolskim letom so spremembe zaključene. V 4. letniku je namesto dveh ur tujega jezika, sedaj 1 ura ISZ in 1 ura MOB.  

 

Zaključek izobraževanja – POKLICNA MATURA:

Obvezni del:

   • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
   • pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije.

Izbirni del:

   • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
   • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalno poklicnih kvalifikacij:

  • operater/operaterka grafične priprave, če je pozitivno ocenjen/a iz strokovnih modulov, označenih z (1);
  • medijski asistent/medijska asistentka, če je pozitivno ocenjen/a iz strokovnih modulov, označenih z (2);
  • oblikovalec/oblikovalka spletnih strani, če je pozitivno ocenjen/a iz strokovnih modulov, o
  • značenih s (3);