Mehatronik operater

Ko znanstvena fantastika postane resničnost in naprave oživijo …

V izobraževalni program mehatronik operater se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • osnovno šolo ali
  • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      MEHATRONIK OPERATER                                                          

Naziv poklicne izobrazbe:                  mehatronik operater/mehatroničarka operaterka                                                           

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik (o) ANJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B - Strokovni moduli 

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

2/66

1/33

/

99

6

M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

5

M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 Izdelava električnih tokokrogov (o) IET

2/66

2/66

/

136

7

M5

Uporaba krmilnih naprav (o) UKN

/

2/66

3/48

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev (o) PEM

/

3/99

2/32

136

6

M7

Mehatronski sistemi (o) MHS

2/66

2/66

3/48

176

9

M8

Proizvodni procesi (o) PRP

2/66

2/66

1/16

146

7

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov (i) SPM

/

2/66

3/48

124

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov (i)

/

/

/

124

6

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

655

30

Č - Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

37

D - Interesne dejavnosti

64

64

32

160

7

E - Odprti kurikul

 

 

 

598

30

       Projektno delo v poklicu PDP

4/132

5/165

9/144

 

 

       Drugi tuj jezik

2/66

2/66

2/32

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Program mehatronik operater se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Vzdrževanje in upravljanje robotizirane naprave je lahko prvi izziv.

Mehatronik operater:

  • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave;
  • upravlja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih,    mehanskih in drugih naprav;
  • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov;
  • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve;
  • rokuje z računalniki, krmilniki in drugimi krmilnimi elementi;
  • načrtuje in organizira lastno delo …