Mehatronik operater

 

Čas trajanja izobraževanja: 3 leta

Naziv strokovne izobrazbe: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

 • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave;
 • upravllja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih, mehanskih in drugih naprav;
 • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov;
 • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve;
 • izdeluje enostavna električna in druga vezja ter mehanske elemente;
 • načrtuje in organizira lastno delo…

 Predmetnik:

 

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik (o) ANJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B – Strokovni moduli 

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

2/66

1/33

/

99

6

M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

5

M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

Izdelava električnih tokokrogov (o) IET

2/66

2/66

/

136

7

M5

Uporaba krmilnih naprav (o) UKN

/

2/66

3/48

114

6

M6

Priklopi električnih motorjev (o) PEM

/

3/99

2/32

136

6

M7

Mehatronski sistemi (o) MHS

2/66

2/66

3/48

176

9

M8

Proizvodni procesi (o) PRP

2/66

2/66

1/16

146

7

M9

Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov (i) SPM

/

2/66

3/48

124

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov (i)

/

/

/

124

6

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

37

D – Interesne dejavnosti

64

64

32

160

7

E – Odprti kurikul

 

 

 

598

30

         Projektno delo v poklicu PDP

4/132

5/165

9/144

 

 

         Drugi tuj jezik NE2/AN2

2/66

2/66

2/32

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Zaključek izobraževanja – ZAKLJUČNI IZPIT:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.