Nadomeščanja


Na ta dan ni obvestil in nadomeščanj.

Nadomeščanja: sreda, 16.01.2019

Tega dne imajo djiaki oddelka M1h sistematski pregled. Spremlja jih učitelj tekoče šolskemure.

Odsoten Nadomešča Ura Oddelek Učilnica Predmet Vrsta

Nadomeščanja: četrtek, 17.01.2019

Odsoten Nadomešča Ura Oddelek Učilnica Predmet Vrsta
Arlič, Peter Slana, Suzana 1 M4e KB01 KIT Nadomeščanje
Arlič, Peter Marinšek, Marijana 2 M3eMO2 KC06 MOBv Zaposlitev
Arlič, Peter Radosavljević, Marko 3 M3eMO2 KC06 MOBv Nadomeščanje