Oblikovalec kovin-orodjar

Čas trajanja izobraževanja: 3 leta

Naziv strokovne izobrazbe: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

 • obdeluje izdelke na različne načine ter jih preizkuša;
 • izdeluje izdelke na klasičnih in na računalniško vodenih obdelovalnih strojih;
 • snuje enostavne elemente ter sestavlja in preizkuša sklope orodja;
 • izdeluje različne elemente orodij;
 • menja posamezne dele orodja;
 • ureja tehniško dokumentacijo, organizira in načrtuje svoje delo;
 • vzdržuje elemente, sklope in kompleksna orodja.

 Predmetnik:

Oznaka

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj št. ur

Št. kreditnih točk

 

 

ur na teden/leto

 

 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika (o) MAT

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost (o) UME

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje (o) DRU

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66

2/66

2/32

164

7

B – Strokovni moduli 

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

3/99

/

/

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66

/

/

66

3

M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66

/

/

66

3

M4

 Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66

/

/

66

3

M5

Osnove oblikovanja materialov

3/99

/

/

99

 

M6

CNC programiranje

/

3/99

/

99

5

M8

Oblikovanje materialov (i) OBM

3/99

3/99

2/32

235

12

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

/

/

6/96

96

 

M10

Orodja in naprave za množično proizvodnjo (i) ONM

3/99

3/99

3/48

235

12

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

Č – Praktično usposabljanje z delom

152

152

608

912

40

D – Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E – Odprti kurikul:

 

 

 

588

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

12/396

12/192

588

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:

Šola oziroma dijak izbere 2 izmed 4 izbirnih strokovnih  modulov M8 do M11

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Zaključek izobraževanja – ZAKLJUČNI IZPIT:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.