Pouk na daljavo od 30. 11. dalje

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

 

Ker so epidemiološke razmere še vedno zelo zaostrene, nadaljujemo tudi v tednu od 30. 11. 2020 s poukom na daljavo.  

Ministrica je s sklepom z dne 26. 11. 2020 določila, da se pouk v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 organizira v enem ocenjevalnem obdobju.

  • Ocenjevanje se v šolskem obdobju zaključi v rokih, določenih s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2020/2021 (tj. po šolskem koledarju).
  • Šole uskladijo tako šolska pravila ocenjevanja znanja kot načrt ocenjevanja znanja z novim sklepom.
  • Z roki za ocenjevanje znanja se dijake seznani naslednji dan od sprejema načrta ocenjevanja znanja.
  • Če znanja dijakov ni mogoče ocenjevati z obveznimi načini ocenjevanja, določenimi v učnem načrtu oz. katalogu znanja oz. posebnih delih izobraževanja, se lahko načini ocenjevanja znanja ustrezno prilagodijo z načrtom ocenjevanja.
  • Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja.
  • Podrobne informacije o ocenjevanju znanja boste dijaki dobili v tem tednu.

Pripravljamo tudi šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo, ki bodo vključevala tudi določila o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti. Obravnavali jih bomo tudi na skupnosti dijakov v sredo, 2. 12. 2020.

 

Za dijake 3. in 4. letnikov (štiriletnih programov) ter 1. in 2. letnikov PTI  bomo organizirali v sredo, 2. 12. 2020, ob 10. uri dogodek z naslovom Pot do moje kariere. Pouk po urniku bo potekal do 9.35.

V sredo, 2. 12. 2020, se bomo z našimi maturanti 4. letnikov in 2. letnika PTI srečali ob 13.30 preko videokonference MS Teams z namenom izvedbe poklicne mature v tem šolskem letu.

Nadaljujemo tudi z izvajanjem interesnih dejavnosti na daljavo.

Pred nami je veseli december, ki bo tokrat zagotovo drugačen. Pa vendar poskrbimo, da bodo prihajajoči decembrski dnevi ob odgovornem ravnanju in upoštevanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa prežeti s čarobnostjo, veseljem in mirom.

Ravnateljica

Simona Črep


 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

Obveščamo vas, da je Vlada RS 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

To pomeni, da tudi v tednu od 16. 11. 2020 nadaljujemo s poukom na daljavo po urniku. 

Dijaki S-3. h, ki ste na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s smernicami NIJZ, ga še naprej izvajate. 

Prosim, spremljajte dnevno suplence in druga obvestila na spletni strani šole.

16. november je mednarodni dan strpnosti. Tudi na naši šoli bomo ta teden z raznovrstnimi dejavnostmi načrtno posvetili razmisleku prav o strpnosti, spoštovanju in sodelovanju, k čemur nas usmerja ne nazadnje tudi naš Kodeks sožitja. Tako bomo lažje šli skozi dneve, ki nas še bolj opominjajo na to, da drug drugega potrebujemo, da sami zmoremo manj, kot bi želeli.

Zagotovo si vsi želimo, da se čim prej vrnemo v ustaljeni ritem življenja, zato bodimo odgovorni in upoštevajmo čim bolj dosledno ukrepe za preprečitev širjenja virusa, ki nam povzroča toliko skrbi in negotovosti.


 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

Obveščamo vas, da je Vlada RS 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

To pomeni, da tudi v tednu od 16. 11. 2020 nadaljujemo s poukom na daljavo po urniku. 

Dijaki S-3. h, ki ste na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s smernicami NIJZ, ga še naprej izvajate. 

Prosim, spremljajte dnevno suplence in druga obvestila na spletni strani šole.

16. november je mednarodni dan strpnosti. Tudi na naši šoli bomo ta teden z raznovrstnimi dejavnostmi načrtno posvetili razmisleku prav o strpnosti, spoštovanju in sodelovanju, k čemur nas usmerja ne nazadnje tudi naš Kodeks sožitja. Tako bomo lažje šli skozi dneve, ki nas še bolj opominjajo na to, da drug drugega potrebujemo, da sami zmoremo manj, kot bi želeli.

Zagotovo si vsi želimo, da se čim prej vrnemo v ustaljeni ritem življenja, zato bodimo odgovorni in upoštevajmo čim bolj dosledno ukrepe za preprečitev širjenja virusa, ki nam povzroča toliko skrbi in negotovosti.

 

Ravnateljica

Simona črep