Poklicna matura

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019/2020

ZIMSKI IZPITNI ROK (zadnji rok za prijavo 5. december 2019)

DATUM DEJAVNOSTI
05. december 2019 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
24. januar 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
30. januar 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
03. februar 2020 predmet – Slovenščina – pisni del
04. februar 2020 predmet – Matematika / angleščina / nemščina – pisni del
05. februar 2020 2. predmet POM
06. od 15. februarja 2020 Ustni del poklicne mature in 4. predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
04. marec 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
07. marec 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (zadnji rok za prijavo 31. marec 2020)

DATUM DEJAVNOSTI
15. november 2019 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
 31. marec 2020 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
20. maj 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
 26. maj 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
 30. maj 2020 predmet – Angleščina – pisni del
 1. junij 2020 predmet – Slovenščina – pisni del
 6. junij 2020 predmet -Matematika – pisni del
 9. junij 2020 predmet – Nemščina – pisni del
 11. junij 2020 2.predmet POM – pisni del
 13. – 23. Junij 2020 Ustni izpiti in 4. predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
  Opomba :  V skladu z okvirnim koledarjem splošne in POM šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020
 7. julij 2020  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
 10. julij 2020  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

JESENSKI IZPITNI ROK ( zadnji rok za prijavo 8. julij 2020)

DATUM DEJAVNOSTI
8. julij 2020 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
14. avgust 2020 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
20. avgust 2020 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2020 1. predmet – Slovenščina – pisni izpit
25. avgust 2020 3. predmet – Matematika – pisni izpit
28. avgust 2020 3. predmet – Angleščina / nemščina – pisni izpit
31. avgust 2020 2. predmet POM
24. avgust – 3. sept. 2020 Ustni del poklicne mature in 4 predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
8. september 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. september 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

Ravnateljica
Simona Črep
Tajnica POM
Lidija Leskovšek