Poklicna matura

 
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2017/2018
 

ZIMSKI  IZPITNI ROK POKLICNE MATURE

3. december 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

22. januar 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

28. januar 2019

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

1. februar 2019

Slovenščina – pisni izpit

 

4. februar 2019

2. predmet- MEHATRONIKA, MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA, STROJNIŠTVO

 – pisni izpit

 

5. februar 2019

Matematika, angleščina- pisni izpit

 

Od 6. do 15. februarja 2019

Ustni izpiti in 4. predmet

 

4. marec 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

7. marec 2019

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli