Poklicna matura

 
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2017/2018
 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE

15. november 2017

Rok za oddajo predprijave

 

30. marec 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

19. maj 2018

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

25. maj 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

29. maj 2018

Slovenščina – pisni izpit

 

2. junij 2018

Angleščina – pisni izpit

 

6. junij 2018

Nemščina – pisni izpit

 

9. junij 2018

Matematika – pisni izpit

 

11. junij 2018

2. predmet – medijska in grafična tehnologija, mehatronika in strojnštvo –  pisni izpit

 

Od 13. do 22. junija 2018

Ustni izpiti in 4. predmet

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 2. junija in 9. junija 2018.

 

6. julij 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

9. julij 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 

JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2018

7. julij 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

14. avgust 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

20. avgust 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

24. avgust 2018

Slovenščina – pisni izpit

 

27. avgust 2018

Matematika – pisni izpit

 

29. avgust 2018

Angleščina, nemščina

 

31. avgust 2018

2. predmet – medijska in grafična tehnologija, mehatronika, strojništvo–  pisni izpit

 

Od 24. avgusta do 5. septembra 2018

Ustni izpiti in 4. predmet

 

10. september 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

13. september 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli