Poklicna matura

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2018/2019

ZIMSKI IZPITNI ROK (zadnji rok za prijavo 3. december 2018)

DATUM DEJAVNOSTI
03. december 2018 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
01. februar 2019 predmet – Slovenščina – pisni del
04. februar 2019 predmet POM
05. februar 2019 predmet – Matematika / angleščina / nemščina – pisni del
06. do 15. februarja 2019 Ustni del poklicne mature in 4. predmet – Izdelek oz storitev z zagovorom
04. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
07. marec 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (zadnji rok za prijavo 30. marec 2019)

DATUM DEJAVNOSTI
15. november 2018 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
30. marec 2019 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
19. maj 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
25. maj 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
29. maj 2019 predmet – Slovenščina – pisni del
1. junij 2019 predmet – Angleščina – pisni del
6. junij 2019 predmet -Nemščina – pisni del
8. junij 2019 predmet – Matematika – pisni del
11. junij 2018 2.predmet POM – pisni del
13. – 22. Junij 2019 Ustni izpiti in 4. predmet – Izdelek oz storitev z zagovorom
  Opomba : V skladu z okvirnim koledarjem splošne in POM šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2019
5. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

JESENSKI IZPITNI ROK ( zadnji rok za prijavo 6. julij 2019)

DATUM DEJAVNOSTI
6. julij 2019 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
14. avgust 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz
  upravičenih razlogov
20. avgust 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2019 1 predmet – Slovenščina – pisni izpit
26. avgust 2019 3 predmet – Matematika – pisni izpit
28. avgust 2019 3 predmet – Angleščina / nemščina – pisni izpit
30. avgust 2019 2. predmet POM
24. avgust – 4. sept. 2019 Ustni del poklicne mature in 4 predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom
9. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo