Pomočnik v tehnoloških procesih

Čas trajanja izobraževanja: 2 letI
Naziv strokovne izobrazbe: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih
ptp

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom

Najpogostejša dela:

  • dela na manj zahtevnih strojih in napravah, samostojno in v skupini;
  • montira in pomaga pri montaži v procesni tehniki in energetiki;
  • pomaga pri montaži in montira enostavne mehatronske, energetske in druge sklope;
  • spaja kovinske in nekovinske materiale v funkcijske elemente;
  • preoblikuje in vliva kovinske in nekovinske materiale;
  • vzdržuje elemente in sklope.

 Predmetnik:

 

PREDMETI

1.l.-ur na teden/leto

2.l.-ur na

teden/leto

Skupaj št.ur

Št.

kreditnih točk

A-Ključne kvalifikacije

Slovenščina          SLO

3/102

2/68

170

9

Matematika          MAT

3/102

2/68

170

9

Družboslovje in naravoslovje DRU/NAR

4/136

3/102

238

10

Športna vzgoja      ŠVZ

2/68

2/68

136

5

B-Strokovni vsebinski sklopi

Tehniško sporazumevanje            TES

2/68

2/68

236

8

Rokovanje s stroji in napravami   RSN

6/204

5/170

374

18

Upravljanje strojev in naprav       USN

12/408

3/102

510

24

C-Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih vsebinskih sklopov

Č-Praktično izobraž. v del.procesu

152

/

152

7

D-Interesne dejavnosti

64

32

96

4

E-Odprti kurikul

 

 

442

23

  Projektno delo v poklicu PDP

/

442

442

23

Število tednov pouka v šoli

34

34

68

 

Pojasnilo k predmetniku: Šola oziroma dijak izbere en modul izmed modulov M3 do M8.

Zaključek izobraževanja – ZAKLJUČNI IZPIT:

  • izdelek oziroma storitev in zagovor.