Preusmeritev v drug izobraževalni program

Dijaki, ki se želijo preusmeriti in vključiti v izobraževalne programe na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije morajo storiti naslednje: 

  • s starši se oglasijo na razgovor k svetovalni delavki P. Kunst v kabinet D-29 oziroma k M. Zorko Pavšar v KB-08 za program medijski tehnik,
  • s seboj prinesejo prošnjo za preusmeritev, ki vsebuje osebne podatke, telefonsko številko, informacije o predhodnem izobraževanju, razlogih za preusmeritev, navesti program in letnik v katerega se želijo vključiti, s podpisom dijaka in staršev,
  • k prošnji priložijo spričevala že opravljenih letnikov,
  • k prošnji priložijo izpisnico iz prejšnje šole, če so se že izpisali.

Na podlagi razgovora z dijakom in starši, razlogov preusmeritve in še prostih mest v dol. izobraževalnem programu, vam pošljemo pisni odgovor.