Prostovoljno socialno delo

Malo dajete, ko dajete le od svojega bogastva. Resnično dajete šele takrat, ko dajete del sebe. Dobro je dajati, če vas kdo prosi, še bolje pa je, če dajete nenaprošeni, iz razumevanja. Zato si raje vzemimo minuto časa za dejanja kot ure časa za sočutje!

Na naši šoli izvajamo interesno dejavnost Prostovoljno socialno delo.

Mentorica dejavnosti je svetovalna delavka Pera Kunst.

NEKAJ O PROSTOVOLJNEM DELU…

Prostovoljno delo je brezplačno zagotavljanje pomoči ljudem, ki imajo različne potrebe in probleme. In vendar je tudi veliko več. Je delo z ljudmi in za ljudi. Pogosto posameznik prostovoljnega dela še bolj spozna sebe in najde svojo poklicanost v življenju.  Dobrodelnost torej ni samo darovanje denarja. S svojimi talenti, prostim časom, znanjem…lahko postanete prostovoljci vsi in pomagate pomoči potrebnim ter pri tem še osebnostno rastete.

Če znamo pomagati drugim, se izboljšuje naša samopodoba, pa tudi lažje zaprosimo za pomoč, kadar jo sami potrebujemo.

Mladi v prostovoljnem delu uresničujete osnovne človeške vrednote, kot so nesebična ljubezen, spoštovanje, zaupanje in samozaupanje, sprejemanje drugačnosti…Skozi prostovoljne aktivnosti pa imate številne možnosti za razvijanje svojih drugih osebnostnih potencialov, kot so sposobnosti, spretnosti, navade,…

Vsak prostovoljec bo imel na svoj način možnost, ne le globlje dojeti, ampak tudi doživeti pomen besed

»Kako malo je včasih potrebno, da osrečiš sočloveka in si srečnejši tudi sam!«

ZAKAJ?  KDO?  KOMU?  KAKO?  KJE?

Zakaj smo se odločili spodbujati prostovoljno delo?

Zato, ker smo prepričani, da lahko tako učinkovito pomagamo ljudem.

Zato, ker brez prostovoljne pomoči ne gre več.

Zato, ker družba ne more premagati vseh problemov, s katerimi se srečujejo ljudje. Še več! Vedno manj je pripravljena nuditi varnost in zaščito, zato se morajo ljudje zanesti nase in na svoje bližnje, prijatelje, sosede, znane in neznance.

Zato, ker namesto denarja dobiš mnogo bolj vredne stvari:

 • občutek, da opravljaš koristno delo,
 • občutek, da te potrebujejo,
 • spoznavaš nove ljudi,
 • pridobivaš nova znanja, spoznanja,
 • preizkušaš svoje sposobnosti, spretnosti,
 • osebno se bogatiš in rasteš.

Kdo je lahko prostovoljec?

Prostovoljci smo lahko vsi – otroci, mladostniki, odrasli, starejši, zaposleni in nezaposleni. Vsakdo lahko opravlja prostovoljno delo, prilagojeno njegovi starosti, telesni kondiciji in času, ki ga ima na voljo. Le odločiti se je treba!

Kakšne možnosti nudi prostovoljno delo?

 • Zabavno preživimo čas.
 • Preizkušamo svoje sposobnosti.
 • Raziskujemo.
 • Učimo se iz življenja.
 • Učimo se odgovornosti.
 • Učimo se veščin sodelovanja.
 • Naučimo se reševanja problemov.
 • Učimo se samostojno odločati.
 • Naučimo se dobre komunikacije.
 • Imamo priložnost za delovanje v različnih življenjskih situacijah.
 • Spoznavamo nove ljudi.
 • Vplivamo na okolico.
 • Ko dajemo, tudi dobimo.
 • Delimo, izmenjujemo, skrbimo.
 • Ugotavljamo, kaj je prava pomoč.
 • Zavemo se pomembnosti svojega dela.
 • Zavemo se, da smo pomembni.
 • Dobro se počutimo.

Zadovoljni smo, ker smo koristni. Komu lahko pomagamo?

Pomagamo lahko:

 • vsakemu, ki je v težavah,
 • otrokom, ki imajo težave z drugimi, pri učenju,
 • mladostnikom v stiski,
 • bolnim,
 • invalidom,
 • ostarelim,
 • osamljenim,
 • beguncem…

 Kaj pričakujemo od prostovoljca/ke pri interesni dejavnosti »PSD«?

Od prostovoljca/ke pričakujemo:

 • Da bo želel/a delati kot prostovoljec.
 • Da bo sodeloval/a pri izbiri, komu bo pomagal/a.
 • Da bo soodločal/a o tem, s kom, kdaj in kako bo sodeloval/a.
 • Da bo varoval/a zaupne podatke o varovancih.
 • Da bo spoštoval/a dogovor o rednem sodelovanju in obveščanju.
 • Da bo vodil/a dnevnik dela in napisal/a končno poročilo.
 • Da bo zavzet/a, potrpežljiv/a, zanesljiv/a in prijazen/a.