Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo oziroma raziskava pomeni izpostavljanje problemov iz določenega področja, ki se nam zdijo zanimivi in bi jih radi podrobneje razumeli in spoznali.

Od seminarske naloge se raziskovalna naloga raziskuje, saj raziskovalni problem, ki je neraziskan postavimo kot vprašanje/ hipoteze kateri rezultati bodo skozi ustrezno izbrano raziskovalno metodologijo pravilno zbrani , interpretirani in kritično ovrednoteni.

Daleč najpomembnejši kriterij za uspešno nalogo je raziskovalni naboj in inovativnost. Osnovni elementi raziskovalne naloge oziroma nasveti za izdelavo naloge so na spletnem portalu Mladi za Celje – gradiva,  oziroma na povezavi.

 

Predlogi za RN v šolskem letu 2020/2021: