Skupnost dijakov

Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih, vodi jo odbor, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in njihovi mentorici. Organizira šolsko in obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.
Člani in mentorici se sestajajo enkrat mesečno oz. po potrebi. Informacije so objavljene na oglasnih deskah (na ŠCC v D-etaži in na Kosovelovi) ter na spletni strani šole. Obveščanje poteka tudi po e-pošti. Mentorici skupnosti dijakov sta Suzana Slana in Brigita Mastnak.
 
Skupnost dijakov:
 • predlaga teme za razredne ure,
 • sodeluje z vodstvom šole pri posredovanju pobud in pripomb v zvezi s pravicami dijakov,
 • sodeluje z Dijaško organizacijo Slovenije,
 • sodeluje z Mladinskim centrom Celje,
 • sodeluje pri pripravi kriterijev za šolski projekt Ful, kul, mega,
 • sodeluje v programu MEPI,
 • sodeluje pri urejanju šole,
 • sodeluje ali organizira dobrodelne akcije,
 • sodeluje z organizacijo Amnesty International Slovenija in se aktivno vključevali v njihove aktualne projekte,
 • sodeluje v projektu Ekošola,
 • organizira dogodke (kostanjev piknik, gregorjevo, dan poezije predaja ključa),
 • predstavniki redno in sprotno prenašajo informacije v svoje oddelke med sošolce.