Skupnost dijakov

SKUPNOST DIJAKOV

Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih, vodi jo odbor, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in njihovi mentorici. Organizira šolsko in obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.
Člani in mentorici se sestajamo enkrat mesečno oz. po potrebi in na srečanja vabimo aktualne goste. Informacije so objavljene na oglasnih deskah (na ŠCC v D-etaži in na Kosovelovi) ter na spletni strani šole, obveščanje poteka tudi po e-pošti.

Seznam predsednikov oddelkov v šolskem letu 2019/20

S-1. a

Tian Kotnik

S-1. b

Žiga Vodišek

M-1. c

Aljaž Stupan

M-1. d

Neža Cvetković

M-1. e

Neja Lenart

M-1. f

Luka Pažon

S-1. g

Žan Bornšek

M-1. h

Milan Vignjević

S-1. i

Gašper Pajk

S-1. j

Anže Hrastnik

S-1. k

Žiga Jurič

S-2. a

Blaž Kocijan

S-2. b

Lenart Oprčkal

M-2. c

Jakob Debeljak

M-2. d

Aljaž Bobnar

M-2. e

Gaja Kolenc, zapisničarka

M-2. f

Andraž Vegel Ivec

S-2. g

Žan Jurkošek

M-2. h

Urban Štarkl

S-2. i

David Jagodič

S-2. j

Nejc Kuder

S-2. k

Žan Lipovšek

S-3. a

Ana Savski

S-3. b

Borut Fajs, podpredsednik na Lavi

M-3. c

Aljaž Krivokapić

M-3. d

Saša Skornšek

M-3. e

Nives Dobovšek, podpredsednica na Kosovelovi

M-3. f

Andraž Šef

S-3. g

Lovro Bokal

S-3. h

Urban Jurak

S-4. a

Luka Svetina

S-4. b

Žan Hadolin

M-4. c

Gašper Stupan, predsednik

M-4. d

Vito Sorčan

M-4. e

Vid Palčnik

 

Mentorici:

Suzana Slana, suzana.slana@sc-celje.si
Brigita Mastnak, brigita.mastnak@sc-celje.si

 

V tem šolskem letu bomo:

 • sodelovali z vodstvom šole pri posredovanju pobud in pripomb v zvezi s pravicami dijakov,
 • sodelovali v šolskih in drugih projektih,
 • sodelovali z Dijaško organizacijo Slovenije,
 • sodelovali z Mladinskim centrom Celje in drugimi zunanjimi organizacijami,
 • sodelovali z organizacijo Amnesty International Slovenija,
 • sodelovali v projektih Ekošola in Zdrava šola,
 • sodelovali v programu MEPI,
 • sodelovali pri urejanju šole,
 • zagotavljali stalno prisotnost predstavnikov oddelkov na sestankih,
 • redno in sprotno prenašali informacije v oddelke med dijake,
 • delovali po zapovedih kodeksa sožitja.

 

Mesečni razpored dejavnosti

Kdaj?

Kaj?

Kdo?

September

 • izvolitev in potrditev članov SD
 • sprejem in potrditev LDN
 • naročanje dijaških izkaznic
 • razdelitev nalog po oddelkih
 • oddaja načrtov dela oddelčnih skupnosti
 • mentorici
 • mentorici, ravnateljica

 

·         vsi oddelki

Oktober

·         25. 10. 2019  kostanjev piknik

 

November

 • izdelava novoletnih voščilnic
 • priprave na novoletno okraševanje šole (okraski za hodnike in smrečice)

 

December

 • začetek decembra okraševanje hodnikov
 • 10. 12. 2019 dan človekovih pravic – pisanje apelov in peticij, stojnice

 

Januar

 • analiza učnih in vzgojnih rezultatov po 1. ocenjevalnem obdobju
 • predavanje o davkih
 • predavanje o financah

 

 

 • 2. letniki
 • 3. letniki

Februar

 • sodelovanje na informativnem dnevu

 

Marec

 • 12. 3. 2020 gregorjevo
 • 21. 3. 2020 dan poezije
 • 25. 3. 2020 3-Kons

 

 

·         medijski tehniki

April

 • dobrodelna akcija

 

Maj

 • 25. 5. 2020 predaja ključa
 • S-4. a

 

PROGRAM DELA ODDELČNIH SKUPNOSTI – operativne smernice

Programske smernice predstavljajo izhodišče za delovanje oddelčne skupnosti, zanje so odgovorni razrednik, dijaki, oddelčni učiteljski zbor ter po potrebi šolska svetovalna služba in drugi strokovni delavci šole. Posebna pozornost pri tem naj bo namenjena enakopravnemu sodelovanju dijakov in razvoju njihove soodgovornosti za življenje in delo v šoli.

Na prvih razrednih urah dijaki izvolijo člane oddelčne skupnosti: predsednika, podpredsednika, blagajnika, ekoreferenta in športnega referenta. Izvoljeni naj bodo dijaki, ki imajo radi šolo in bodo vestno opravljali svojo funkcijo.

Predsednik vodi razred,

podpredsednik mu pri vsem pomaga in ga nadomešča,

blagajnik je zadolžen za finančne zadeve,

ekoreferent sodeluje v projektu Ekošole, pripravlja tedenske/mesečne akcije, s katerimi ozavešča ekološko ravnanje,

športni referent je zadolžen za vse športne dneve in ostale športne dejavnosti ter sodeluje v projektu Zdrava šola, pripravlja tedenske/mesečne akcije, s katerimi ozavešča zdrav način življenja.

 

Obvezne teme na razrednih urah:

 • Uvodna navodila za delo, šolski red, pravilniki o ocenjevanju …
 • Kodeks sožitja
 • Spoštljivost, pozdravljanje, obnašanje na hodnikih, komunikacija z učitelji (med poukom, na hodnikih, v kabinetih in zbornicah, po e-pošti)
 • Medsebojna pomoč
 • Odgovorno izpolnjevanje nalog: do sebe, soljudi, okolja …
 • Vrednote zdravega načina življenja ter skrb za zdravje in okolje
 • Analiza uspeha ob koncu ocenjevalnih obdobij

 

Predlog drugih tem za razredne ure

     1. letnik

   2. letnik

         3. letnik

       4. letnik

·   Učni slogi

·    Moji cilji

·    Nenasilje

·    Človekove pravice

·    PTI, NPI predaja ključa

·    Postavimo cilje za novo šolsko leto

·   Človekove pravice

·   Odvisnosti

·    Zakaj davki? (mentorici)

·     SPI predaja ključa

·     Odgovornost

·     Človekove pravice

·     Zaupanje vase

·       ozitivna naravnanost

·     Kaj lahko dosežem (prednosti/slabosti)?

·     Upravljanje z osebnimi financami (mentorici)

·     SSI predaja ključa

·     Moje poklicne želje in možnosti

·    Samoiniciativnost in podjetnost

·    Odličnost v šoli

·     Človekove pravice

·     Maturantski ples

·      Zaključni izpit/poklicna matura

 

 

DIJAŠKE IZKAZNICE

 

Dijaške izkaznice si lahko dijaki naročite preko portala LO.POLIS, za kar potrebujete uporabniška imena in gesla, ki vam jih bomo posredovali na šoli.

Dijaki 1. letnikov, ki bi želeli naročiti dijaško izkaznico, to sporočite svojim razrednikom in jim posredujte potrebne podatke (ime in priimek, razred, datum rojstva, emšo in naslov stalnega prebivališča).

Posamezni dijaki višjih letnikov pošljite potrebne podatke (ime in priimek, razred, datum rojstva, emšo in naslov stalnega prebivališča) kar na elektronski naslov:
brigita.mastnak@sc-celje.si.

Vsi, ki ste želeli pridobiti dijaško izkaznico že v preteklih letih, ste dobili uporabniška imena in gesla, ki so še vedno veljavna.

Za izkaznico potrebujete fotografijo v elektronski obliki, primerno za osebni dokument, ki jo boste naložili ob naročilu na portalu.

Cena izkaznice je 4,70 €.
Denarja ne oddajajte v šoli, saj boste izkaznico plačali sami po naročilu, ko boste dobili podatke za nakazilo oz. položnico.

 

O dijaški izkaznici:
http://www.isic.si/program/18/dijaska-izkaznica.html

Navodila za naročanje:
https://www.lopolis.si/datoteke/NavodilaDI20180622.pdf

Za vse, ki dijaško izkaznico že imajo:

Brezplačne nalepke za veljavnost izkaznice v šolskem letu 2019/20 boste v tem tednu dobili pri razrednikih.

Če bi pa še vedno želeli koristiti ISIC popuste, si o tem preberite na povezavi:
https://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=106&MeniID=154

ISIC popusti in ugodnosti:
http://www.isic.si/program/2/popusti-in-ugodnosti.html

Za dodatna vprašanja pišite na brigita.mastnak@sc-celje.si.