Šolski projekti

  1. Umetnost drugačnosti- poglobljeno razmišljanje delovanja v smeri vizije razvoja šole.
  2. Razvoj in postopno uvajanje v učni in vzgojni proces aplikacij učenja v okolju navidezne resničnosti na vseh področjih delovanja šole (strojništvo, mehatronika, mediji).
  3. Posodobitev delovanja šolske spletne televizije.
  4. Funkcionalna nadgradnja avtonomnega večnamenskega električnega vozila.
  5. Krepitev dialoga z realnim okoljem.
  6. Priprave dijakov na svetovno prvenstvo v robotiki.