Strojni tehnik – PTI – 2 leti

Z uporabo sodobnih računalniško vodenih tehnologij razmišljamo, konstruiramo, izdelujemo in preizkušamo.

V izobraževalni program strojni tehnik - PTI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe.

Ustrezni nazivi srednje poklicne izobrazbe so: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav.

Vrsta izobraževalnega programa:      POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      STROJNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:                strojni tehnik/strojna tehnica

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

Skupaj število ur

Število kreditnih točk

 
 

A – Splošno izobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/136

4/136

276

13

P2

Matematika (o) MAT

3/102

3/102

206

10

 

P3

Tuj jezik (o) ANG/NEM

4/136

4/136

276

13

 

P4

Umetnost (o) UME

    1/30

/

30

2

 

P5

Zgodovina (o) ZGO

1/40

/

40

2

 

P6

Geografija (o) GEO

1/40

/

40

2

 

P7

Sociologija (i) SOC

/

1/40

40

2

 

P9

Fizika (o) FIZ

1/40

/

40

2

 

P10

Kemija (o)  KEM

1/40

/

40

2

 

P11

Biologija (o)  BIO

1/40

/

40

2

 

P12

Informatika (o) INF

2/60

/

60

3

 

P13

Športna vzgoja (o)  ŠVZ

2/68

2,5/85

150

7

 

B - Strokovni moduli

 

M1

Načrtovanje konstrukcij (o) NAK

2/68

2/68

138

6

 

M2

Poslovanje in organizacija (o) PIO

1/34

1/34

70

3

 

M3

Učinkovita raba energije (o) URE

2/68

2/68

138

6

 

M4

Obdelava gradiv (o) OBG

2/68

2/68

138

6

 

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP

2/68

2/68

140

8

 

M6

Računalniško podprte tehnologije (i) RPT

2/68

2/68

140

8

 

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih    

      vsebinskih sklopov

205

12

 

Č - Praktično usposabljanje z delom

76

/

76

3

 

D - Interesne dejavnosti

64

32

96

4

 

E - Odprti kurikul

 

 

255

12

 

Mehanika (MEH)

/

2,5/85

 

 

 

Izbirna poglavja matematike IPM

/

1/34

 

 

 

Projektno delo v stroki PDS

/

4/136

 

 

 

Število tednov pouka v šoli

34

34

 

 

 

Program strojni tehnik – PTI se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika

izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Poklic strojnega tehnika je za drzne, inovativne in ustvarjalne mlade, ki so se pripravljeni spoprijeti  z izzivi v avtomobilski industriji, energetiki, orodjarstvu in drugih ustvarjalnih okoljih.

Strojni tehnik:

 • snuje in konstruira strojne elemente in naprave;
 • sodeluje pri izvajanju avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • upravlja in programira mehatronske sisteme;
 • upravlja z energetskimi napravami;
 • upravlja računalniško vodene procese;
 • upravlja in programira računalniško vodene stroje;
 • sodeluje pri načrtovanju tehnoloških procesov v proizvodnji;
 • organizira in pripravlja proizvodnjo;
 • izdeluje in ureja tehniško dokumentacijo …