Strojni tehnik-PTI

Čas trajanja izobraževanja: 2 leti
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

  • snovanje strojnih elementov
  • sodelovanje pri avtomatizaciji proizvodnih procesov
  • upravljanje in programiranje mehatronskih sistemov
  • upravljanje z energetskimi sistemi
  • upravljanje z računalniško vodenimi stroji in procesi
  • organiziranje in priprava proizvodnje
  • izdelovanje in urejanje tehniške dokumentacije s sodobnimi programskimi orodji

 Predmetnik:

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

 

1. letnik

2. letnik

Skupaj število ur

Število kreditnih točk

 

A – Splošno izobraževalni predmetI 

ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

 

136

4/136

276

13

P2

Matematika (o) MAT

 

103

3/102

206

10

P3

Tuj jezik (o) ANG/NEM

 

136

4/136

276

13

P4

Umetnost (o) UME

 

    30

/

30

2

P5

Zgodovina (o) ZGO

 

40

/

40

2

P6

Geografija (o) GEO

 

40

/

40

2

P7

Sociologija (i) SOC

 

/

1/40

40

2

P9

Fizika FIZ

 

40

/

40

2

P10

Kemija KEM

 

40

/

40

2

P11

Biologija BIO

 

40

/

40

2

P12

Informatika INF

 

60

/

60

3

P13

Športna vzgoja ŠVZ

 

68

2,5/85

150

7

B – Strokovni moduli

M1

Načrtovanje konstrukcij (o) NAK

 

68

2/68

138

6

M2

Poslovanje in organizacija (o) POS

 

68

/

70

3

M3

Učinkovita raba energije (o) URE

 

68

2/68

138

6

M4

Obdelava gradiv (o) OBG

 

68

2/68

138

6

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP

 

68

2/68

140

8

M6

Računalniško podprte tehnologije (i) RPT

 

68

2/68

140

8

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih vsebinskih sklopov

Č – Praktično usposabljanje z delom

76

/

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

64

32

96

4

E – Odprti kurikul

 

 

 

255

12

Osnove konstruiranja OKO

 

/

2,5/85

85

 

Izbirna poglavja matematike IPM

 

/

1/34

34

 

Projektno delo v stroki PDS

 

/

4/136

136

 

Število tednov pouka v šoli

 

34

34