Tehnik mehatronike-PTI

Čas trajanja izobraževanja: 2 leti
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike

 

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov  poklicne izobrazbe: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije,  grafičar,  grafični operater,mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik,    ali pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

 • programiranje strojev, naprav in proizvodnih procesov;
 • izvajanje montaže avtomatiziranih strojev in naprav;
 • nadzor računalniško vodenih proizvodnih procesov;
 • ugotavljanje in odpravljanje napak v avtomatiziranih in robotiziranih procesih;
 • kontrola delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij;
 • uporaba informacijsko-komunikacijskih orodij;
 • skrb za kakovost in razvoj svojega dela in dela skupine.

Predmetnik: 

Oznaka

Programske enote

1. letnik št. ur na teden/leto

2. letnik št. ur na teden/leto

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina (o) SLO

136

4/136

276

13

P2

Matematika (o) MAT

102

3/102

207

10

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

136

4/136

276

13

P4

Umetnost (o) UME

30

/

30

2

P5

Zgodovina (o) ZGO

34

/

40

6

P6

Geografiija (o) GEO

34

/

40

6

P7

Sociologija (o) SOC

/

1/34

40

2

P9

Fizika (o) FIZ

/52

1/34

85

4

P10

Kemija (o) KEM

34

/

40

2

P11

Informatika (o)

68

 

60

7

P12

Športna vzgoja (o) ŠVZ

68

2,5/85

150

7

B – Strokovni moduli 

M1

Tehniško sporazumevanje (o) TSP

34

/

35

2

M2

Tehnološki procesi (o) TPR

/

1/34

35

2

M3

Mehatronika (o) MHT

136

5/170

310

15

M4

Informacijski sistemi (o) INS

/

4/136

138

7

M5

Krmilni sistemi (o) KRS

102

3/102

207

10

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

204

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

76

/

76

4

D – Interesne dejavnosti

64

32

96

4

E – Odprti kurikul

 

 

249

12

     Izbrana poglavja matematike IPM

/

1/34

34

 

     Projektno delo v stroki PDS

68

2/68

132

 

Število tednov pouka v šoli

34

34

 

 

Zaključek izobraževalnega programa – POKLICNA MATURA:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor