Tehnik mehatronike – PTI – 2 leti

Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal`ca.

V izobraževalni program tehnik mehatronike - PTI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe.

Ustrezni nazivi srednje poklicne izobrazbe so: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik rudar.

Vrsta izobraževalnega programa:      POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      TEHNIK MEHATRONIKE            

Naziv poklicne izobrazbe:                  tehnik/tehnica mehatronike

                                                          

Oznaka

Programske enote

1.

letnik

2. letnik

Skupaj št. ur

Št. kredit. točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti

št. ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/136

4/136

272

13

P2

Matematika (o) MAT

3/102

3/102

204

10

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

4/136

4/136

272

13

P4

Umetnost (o) UME

1/30

/

30

2

P5

Zgodovina (o) ZGO

1/40

/

40

6

P6

Geografiija (o) GEO

1/40

/

40

6

P7

Sociologija (o) SOC

/

1/40

40

2

P9

Fizika (o) FIZ

2/80

/

80

4

P10

Kemija (o) KEM

1/40

/

40

2

P11

Informatika (o)

2/60

 

60

7

P12

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/68

2,5/85

153

7

B - Strokovni moduli 

M1

Tehniško sporazumevanje (o) TSP

1/34

/

34

2

M2

Tehnološki procesi (o) TPR

/

1/34

34

2

M3

Mehatronika (o) MHT

4/136

5/170

316

15

M4

Informacijski sistemi (o) INS

/

4/136

136

7

M5

Krmilni sistemi (o) KRS

3,5/119

3/102

221

10

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih

      modulov

204

12

Č - Praktično usposabljanje z delom

76

/

76

4

D - Interesne dejavnosti

64

32

96

4

E - Odprti kurikul

 

 

249

12

     Izbrana poglavja matematike IPM

/

1/34

34

 

     Projektno delo v stroki PDS

2/68

4/136

204

 

Število tednov pouka v šoli

34

34

 

 

Program tehnik mehatronike - PTI se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Tehnik mehatronike je poklic sedanjosti in prihodnosti.

Tehnik mehatronike:

 • programira stroje, naprave in proizvodne procese;
 • izvaja montažo avtomatiziranih strojev in naprav;
 • nadzira računalniško vodene procese;
 • ugotavlja in odpravlja napake v avtomatiziranih in robotiziranih procesih;
 • kontrolira delovanje analognih in digitalnih elektronskih vezij;
 • uporablja informacijsko-komunikacijska orodja;
 • skrbi za kakovost in razvoj svojega ela in dela skupine …