Tehnik mehatronike

 Čas trajanja izobraževanja: 4 leta
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

 • programiranje strojev, naprav in proizvodnih procesov;
 • izvajanje montaže avtomatiziranih strojev in naprav;
 • nadzor računalniško vodenih proizvodnih procesov;
 • ugotavljanje in odpravljanje napak v avtomatiziranih in robotiziranih procesih;
 • kontrola delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij;
 • uporaba informacijsko-komunikacijskih orodij;
 • skrb za kakovost in razvoj svojega dela in dela skupine.

Predmetnik:     

Ozn.

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj št. ur

Število kreditnih točk

A – Splošno izobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

P3

Tuj jezik (o) TJE

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

P6

Geografija (o) GEO

2/70

/

/

/

68

3

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

2/66

/

/

140

6

P10

Kemija (o) KEM

2/70

/

/

/

70

3

P11

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

B – Strokovni moduli 

M1

Osnove obdelave podatkov (o) OOP

2/70

/

/

/

70

4

M2

Uvod v tehnično komunikacijo (o) UTK

2/70

/

/

/

70

4

M3

Konstruiranje z računalnikom (o) KOR

/

/

2/66

/

66

4

M4

Tehnologija materiala (o) TEM

1/35

/

/

/

35

3

M5

Mehanski sistemi (o) MES

/

2/66

2/66

/

136

6

M6

Tehnološki postopki in kakovost (o) TPK

/

3/99

/

/

136

6

M7

CNC krmiljenje (o) CNK

/

/

4/132

/

132

6

M8

Robotika (o) RBT

/

/

/

4/136

124

5

M9

Elektrotehnika v mehatroniki (o) ELM

2/70

3/99

/

/

171

7

M10

Električni stroji (o) ELS

/

/

4/132

/

132

6

M11

Digitalna tehnika (o) DGT

/

3/99

/

/

99

6

M12

Pnevmatika in hidravlika (o) PIH

/

4/132

/

/

132

6

M13

Industrijski krmilniki (o) INK

/

/

4/132

/

132

7

M14

Regulacije (o) RGL

/

/

/

4/136

136

6

M15

Industrijska omrežja (o) INO

/

/

/

2/68*

132

4

M16

Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov (i) MZV

/

/

/

2/68

68

4

M17

Inteligentna hiša (i) INH

/

/

/

3/102

102

6

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

618

25

Č – Praktično usposabljanje z delom

/

76

 

 

152

7

D –Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

E – Odprti kurikul

 

 

 

 

479

25

Drugi tuj jezik (NEJ/RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/*

 

 

Izbirna poglavja matematike IPM

1/35

/

/

1/34

 

 

Projektno delo v stroki PDS

/

/

4/132

3/102

 

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

 

 

* Organizacijska sprememba izvedbenega predmetnika zaradi uvajanja 2. tujega jezika v 1. letnik. S tem šolskim letom so spremembe zaključene. V 4. letniku sta namesto dveh ur TJE, dve uri INO.

Zaključek izobraževalnega programa – POKLICNA MATURA:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor