Vizija šole

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE

VIZIJA:

Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, inovativnost, ustvarjalnost in etičnost.

POSLANSTVO:

V sinergiji z internim, strokovnim in širšim družbenim okoljem pripravljamo za življenje, učenje in delo odlično usposobljene, družbeno in etično odgovorne posameznike.

VREDNOTE, ki jih gojimo:

–          strokovnost in profesionalnost
–          odgovornost
–          poštenost
–          samostojnost
–          doslednost
–          strpnost in drugačnost
–          inovativnost
–          pripadnost in partnerstva
–          etičnost
Uvajanje sistema odličnosti bo temeljilo na evropskem modelu odličnosti EFQM
(European Fondation for Quality management).