Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) se izvaja: 
 • na koncu tretjega letnika (srednje poklicno izobraževanje – SPI) v programih mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij. Dijak pridobi srednjo poklicno izobrazbo. 
 • na koncu drugega letnika (nižje poklicno izobraževanje – NPI) v programu pomočnik v tehnoloških procesih. Dijak pridobi nižjo poklicno izobrazbo. 
V skladu s Pravilnikom o ZI (Uradni list RS, str. 56/08) ta obsega: 
 • v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI): 
  •  izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom pisno in ustno; 
  • izdelek oz. storitev in zagovor, kjer dijak izkaže poklicne kompetence.
 • v nižjem poklicnem izobraževanju (NPI): 
  •  dijak pripravi izdelek oz. storitev in zagovor, kjer izkaže poklicne kompetence. 
 ZI lahko opravlja le tisti kandidat, ki je uspešno opravil vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih. 
Kandidat, ki je v zaključnem letniku (SPI) dosegel oceno odlično pri slovenščini, je opravičen opravljanja zaključnega izpita iz slovenščine. 
Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo ZI s pohvalo. 
Dijak, ki uspešno opravi ZI v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI), bo lahko šolanje nadaljeval v poklicno-tehniškem programu (PTI). 
Dijak, ki uspešno opravi ZI v nižjem poklicnem izobraževanju (NPI), lahko nadaljuje izobraževanje v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI). 
 
Datumi opravljanja ZI so določeni v skladu s: 
 • s koledarjem o ZI in 
 • šolskim koledarjem. 
 
KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA V ŠOLSKEM LETU 20181/2019 
 
ZIMSKI IZPITNI ROK 2019 
 

DEJAVNOST 

ROK 

Zadnji rok za pisno prijavo k ZI 

javljeno naknadno 

Zadnji rok za pisno odjavo od ZI 

javljeno naknadno 

Slovenščina – pisno 

ponedeljek, 11. 2. 2019 

Izdelek oz. storitev in zagovor ter ustni izpiti 

ponedeljek-četrtek, 12.-15. 2. 2019 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

javljeno naknadno 

 
 
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019 
 

DEJAVNOST 

ROK 

Zadnji rok za  prijavo k ZI 

ponedeljek, 1. 4. 2019 

Zadnji rok za pisno odjavo od ZI 

petek, 31. 5. 2019 

Organizirane priprave na ZI 

torek, 21. 5.,[Simbol]petek, 24. 5. 2019 

Slovenščina – pisno 

sreda, 5. 6. 2019 

Izdelek oz. storitev in zagovor ter ustni izpiti 

petek, 7. 6.–petek, 14. 6. 2018 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

javljeno naknadno 

 
 
JESENSKI IZPITNI ROK 2019 
 

DEJAVNOST 

ROK 

Zadnji rok za pisno prijavo k ZI 

petek, 5. 7. 2019 

Zadnji rok za pisno odjavo od ZI 

sreda, 21. 8. 2019 

Slovenščina – pisno 

ponedeljek, 26. 8.2019 

Izdelek oz. storitev in zagovor ter ustni izpiti 

torek, 27. 8.–četrtek, 29. 8. 2019 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI 

javljeno naknadno 

 
 
 
Natalija Mavc, 
tajnica ZI