Zgodovina šole

           Drobci   zgodovine

 1959 – ustanovitev Tehniške šole Celje                 
– ravnatelj šole Alfonz Urbancl                                         
– vpisanih 43 dijakov                                                           
– pouk je potekal v prostorih današnje Gimnazije Celje – Center
1960 – preselitev šole na Kidričevo ulico št.3
1965 – otvoritev šolskih delavnic na Lavi
1969 – 10. obletnica šole  (9 oddelkov, 200 dijakov)
1974 – položen temelji kamen za novo šolo 
1976 – otvoritev nove šole na Lavi
      – ravnatelj Jože Geršak                                                                
      – predstojnik strojnega odseka Božidar Jordan
1981 – 20. obletnica šole (16 oddelkov, 423 dijakov)
      – uvajanje usmerjenega izobraževanja
      – predstojnik strojnega odseka Danijel Tovornik
1984– poimenovanje šole po maršalu Titu 
1987 – prenovitev programov

1991– 30. obletnica šole (20 oddelkov, 486 dijakov)

1991 – prenova tehniških in poklicnih izobraževalnih programov,   formiranje izobraževanih enot (IE                           Strojništvo, Gradbeništvo,  Elektrotehnika, Kemija, Gimnazija Lava)             
1992– ravnateljica Marija Marovt
              – vodja IE Strojništvo Ludvik Aškerc
1996 – preimenovanje Srednje tehniške šole Celje v Šolski center  Celje (nova organizacija, IE postanejo   šole)     
              – Poklicna in tehniška strojna šola
              – ravnatelj Ludvik Aškerc
1999 – 40. obletnica (19 oddelkov, 429 dijakov)
2003 –direktor ŠCC Igor Dosedla  
2005 – uvajanje novega programa mehatronik  
2007 – priključitev Srednje šole Štore   
              – preimenovanje v Srednjo šolo za strojništvo in mehatroniko
2008 – prenova učilnic na Kosovelovi 12
2009 – 50. obletnica šole (33 oddelkov, 861 dijakov)
              – začetek prireditve Na srednji šoli je kul
2010 – preimenovanje v Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije    
2011 – ustanovitev VI POOl-a
2012– začetek delovanja VI-TV
2013 – pričetek festivala za nadarjene dijake VI-Polis 
2014 – sprejet Kodeks sožitja
            – pričetek prireditve Ni izgovora, tudi ti zmoreš
            – sprejet Razvojni načrt šole 2014-2019 po modelu evropske odličnosti EFQM
 2017- obisk predsednika države Boruta Pahorja
           -ravnateljica Simona Črep