Nadomeščanja

Nadomeščanja: petek, 22.01.2021

Odsoten Nadomešča Ura Oddelek Učilnica Predmet Vrsta
Mikola, Danica Cizej, Matjaž 1 M1f D08 ZGO Nadomeščanje
Škorc, Barbara Klaus, Peter 1 S1g D32 ANJ Nadomeščanje
Mikola, Danica 3 M3c D22 RU Prosta ura
Škorc, Barbara Kolman, Tadeja 3 S1i D21 ANJ Nadomeščanje
Mikola, Danica Hohler, Damjana 4 S1a C03 GEO Nadomeščanje
Škorc, Barbara Kolman, Tadeja 4 S3h D24 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Bratina Pešec, Lucija 5 S3a D27 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Kampošek, Biserka 6 M2f D22 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Kampošek, Biserka 7 M2f D22 ANJ Zaposlitev_d

Nadomeščanja: ponedeljek, 25.01.2021

Odsoten Nadomešča Ura Oddelek Učilnica Predmet Vrsta
Škorc, Barbara Arlič, Peter 1 M4e KCO2 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Zidanšek, Klemen 2 M2d KB01 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Požlep, Andrej 3 M2d KB01 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Lah, Igor 5 M2f D32 ANJ Nadomeščanje
Mikola, Danica Brečko, Simona 6 S1a C03 GEOd Nadomeščanje
Škorc, Barbara Grat, Gašper 6 S1g C22 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Rajh, Milan 7 S1g C22 ANJ Nadomeščanje
Škorc, Barbara Veber, Matej 8 M2f D22 ANJ Zaposlitev_d

Na ta dan ni obvestil in nadomeščanj.