Pouk na daljavo od 4. 1. 2021 dalje

3. 1. 2021

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!                                      

 

Tudi v novem letu nadaljujemo s poukom na daljavo. Verjamem, da si dijaki želite priti čim prej v šolo, vendar nam v tem trenutku ne ostane nič drugega, kot da zberemo moči, sodelujemo in izvajamo pouk na daljavo čim bolj kakovostno.

Še nekaj informacij, da bo delo v 10. tednu pouka na daljavo čim bolje teklo.

 • V torek, 5. 1. 2021, imajo starši S-3. g in M-3. f ob 16.30 predavanje ge. Kunst o nadaljevanju izobraževanja, ob 17.00 pa roditeljski sestanek – vse bo potekalo na daljavo v spletnem okolju MS Teams.
 • V torek, 5. 1. 2021, ne bo popoldanskih govorilnih ur (v skladu z Letnim delovnim načrtom).
 • V četrtek, 7. 1. 2021, začnejo se poukom na daljavo dijaki S-3. h, ki so bili na PUD-u. Urnik je že objavljen na spletni strani šole.
 • Prosim, spremljajte dnevno nadomeščanja in vsa druga obvestila, objavljena na spletni strani šole.
 • Maturantke in maturantje bodite posebej bodite pozorni na razna obvestila, vezana na dejavnosti informativnega dne, študija …, ki jih pripravljajo nekatere fakultete že v januarju.

 

Naj bo začetek novega leta uspešen in prijeten.

Bodimo odgovorni, dosledno upoštevajmo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. To je edina pot do čimprejšnje vrnitve v ustaljeno življenje – in s tem v šolski vsakdan brez omejitev.

 

Ravnateljica: Simona Črep


 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

 

Obveščamo vas, da bo potekal pouk tudi v  tednu od 14. do 18. 12. 2020 na daljavo.

Tudi v tem tednu nadaljujemo z dejavnostmi v okviru šolskega projekta Pot do moje kariere. Tako se boste dijaki S4. a in S-4. b udeležili v torek, 15. 12. 2020, virtualnega Kariernega labirinta po posebnem razporedu, objavljenem na spletni strani šole. Dijaki S-3. g in M-3. f pa boste deležni poklicne orientacije v četrtek, 17. 12. 2020 ob 9.40.

Z željo, da bomo stopili v novo leto čim bolj fit, nadaljujemo z vadbo med poukom. V sredo, 16. 12. 2020, bomo zaključili s poukom ob 12. uri, nadaljevanje dneva pa namenili hoji v naravi v svojem domačem okolju. Na virtualni prireditvi Zlata kreda, s katero se bomo poslovili 23. 12. 2020 od koledarskega leta, bomo razglasili tudi najbolj fit razred. Podrobne informacije bodo objavljene na spletni strani šole, zato jih vestno spremljate.

Priprave na Zlato kredo že tečejo. Pri tem brez vaše pomoči, spoštovani strojniki, mehatroniki in medijci, preprosto ne gre. Vljudno prosimo, da nam z glasovanjem pomagate izpeljati omenjeno prireditev. Rok za glasovanje smo podaljšali do ponedeljka, 14. 12. 2020, do 15. ure. Prosimo vas, da glasujete za naj učitelja in posredujete predloge za kategorijo Naj dijakinja/naj dijak po navodilih, ki ste jih prejeli.

Ne pozabimo, da je december mesec dobrodelnosti. Potrudite se po svojih najboljših močeh. Dobro delo, pomoč, prijazna beseda … ne stanejo prav nič.

Pri tem pa ne pozabimo biti odgovorni in dosledno upoštevajmo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. To je edina pot, da bodo prazniki prijetni in da se vrnemo čim prej v šolski vsakdan brez omejitev.

 Ravnateljica

Simona Črep


 

5. 12.2020

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

Vlada RS je zaradi aktualnih epidemioloških razmer podaljšala vse ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije.

To pomeni, da bo v naslednjem tednu, tj. od 7. do 11. 12. 2020,  pouk še naprej potekal na daljavo.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19, na podlagi katerega se bodo v vzgoji in izobraževanju ter športni dejavnosti ukrepi sproščali na naslednji način:

 • ko je dosežen t. i. oranžni semafor (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s covid-19), so predvidene športne aktivnosti na prostem;
 • ko je dosežen t. i. rumeni semafor (pod 600 okužb/500 hospitaliziranih bolnikov s covid-19), je predvideno odprtje srednjih šol za zaključne letnike;
 • ko je dosežen t. i. zeleni semafor (pod 300 okužb) je predvidena odprava vseh omejitev v vzgoji in izobraževanju ter športni dejavnosti;
 • pri izračunu se upošteva sedemdnevno povprečje odkritih okužb s SARS-CoV-2;
 • doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov se bo spremljalo na dnevni ravni.

V tem tednu nadaljujemo z dejavnostmi v okviru šolskega projekta Pot do moje kariere. Tako se bodo dijaki 4. letnikov udeležili virtualnega Kariernega labirinta po posebnem razporedu, objavljenem na spletni strani šole.

V decembru bomo sodelovali v različnih človekoljubnih akcijah, poskrbeli pa bomo tudi za telesno pripravljenost, ki je zelo pomembna za kakovostno življenje. Tako začenjamo s sklopom vadbe med poukom, ki smo jo poimenovali  Fit v novo leto. Prosim, spremljate razpored na spletni strani šole.

Bodimo odgovorni, dosledno upoštevajmo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. To je edini recept za čimprejšnjo vrnitev v ustaljeno življenje – in s tem v šolski vsakdan brez omejitev.

Ravnateljica

Simona Črep


 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

Ker so epidemiološke razmere še vedno zelo zaostrene, nadaljujemo tudi v tednu od 30. 11. 2020 s poukom na daljavo.  

Ministrica je s sklepom z dne 26. 11. 2020 določila, da se pouk v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 organizira v enem ocenjevalnem obdobju.

 • Ocenjevanje se v šolskem obdobju zaključi v rokih, določenih s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2020/2021 (tj. po šolskem koledarju).
 • Šole uskladijo tako šolska pravila ocenjevanja znanja kot načrt ocenjevanja znanja z novim sklepom.
 • Z roki za ocenjevanje znanja se dijake seznani naslednji dan od sprejema načrta ocenjevanja znanja.
 • Če znanja dijakov ni mogoče ocenjevati z obveznimi načini ocenjevanja, določenimi v učnem načrtu oz. katalogu znanja oz. posebnih delih izobraževanja, se lahko načini ocenjevanja znanja ustrezno prilagodijo z načrtom ocenjevanja.
 • Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja.
 • Podrobne informacije o ocenjevanju znanja boste dijaki dobili v tem tednu.

Pripravljamo tudi šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo, ki bodo vključevala tudi določila o varstvu osebnih podatkov in varovanju zasebnosti. Obravnavali jih bomo tudi na skupnosti dijakov v sredo, 2. 12. 2020.

 

Za dijake 3. in 4. letnikov (štiriletnih programov) ter 1. in 2. letnikov PTI  bomo organizirali v sredo, 2. 12. 2020, ob 10. uri dogodek z naslovom Pot do moje kariere. Pouk po urniku bo potekal do 9.35.

V sredo, 2. 12. 2020, se bomo z našimi maturanti 4. letnikov in 2. letnika PTI srečali ob 13.30 preko videokonference MS Teams z namenom izvedbe poklicne mature v tem šolskem letu.

Nadaljujemo tudi z izvajanjem interesnih dejavnosti na daljavo.

Pred nami je veseli december, ki bo tokrat zagotovo drugačen. Pa vendar poskrbimo, da bodo prihajajoči decembrski dnevi ob odgovornem ravnanju in upoštevanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa prežeti s čarobnostjo, veseljem in mirom.

Ravnateljica

Simona Črep


 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši!

Obveščamo vas, da je Vlada RS 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

To pomeni, da tudi v tednu od 16. 11. 2020 nadaljujemo s poukom na daljavo po urniku. 

Dijaki S-3. h, ki ste na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s smernicami NIJZ, ga še naprej izvajate. 

Prosim, spremljajte dnevno suplence in druga obvestila na spletni strani šole.

16. november je mednarodni dan strpnosti. Tudi na naši šoli bomo ta teden z raznovrstnimi dejavnostmi načrtno posvetili razmisleku prav o strpnosti, spoštovanju in sodelovanju, k čemur nas usmerja ne nazadnje tudi naš Kodeks sožitja. Tako bomo lažje šli skozi dneve, ki nas še bolj opominjajo na to, da drug drugega potrebujemo, da sami zmoremo manj, kot bi želeli.

Zagotovo si vsi želimo, da se čim prej vrnemo v ustaljeni ritem življenja, zato bodimo odgovorni in upoštevajmo čim bolj dosledno ukrepe za preprečitev širjenja virusa, ki nam povzroča toliko skrbi in negotovosti.

 

Ravnateljica

Simona črep