Protokol opravljanja PoM

Celje, 18. 5. 2021

 Protokol opravljanja poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku 2021

 

Protokol opravljanja poklicne mature obsega higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter nekatere letošnje spremembe in prilagoditve izvajanja poklicne mature.

 

 1. Posebnosti pri izvajanja poklicne mature

PCR-testiranje – prekinitev karantene

 • V primeru, da bodo kandidati za poklicno maturo napoteni v karanteno zaradi visoko rizičnega tesnega stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, lahko karanteno izjemoma prekinejo za opravljanje maturitetnega izpita tako, da opravijo PCR-testiranje 24 ur pred vsakim izpitom v času karantene.
 • PCR-testiranje opravijo na covid-19 vstopnih točkah v kraju svojega bivanja ali v kraju šolanja – v tem primeru pokličejo na tel.: 035 434 161 od 7.30 do 9.00 in sporočijo naslednje podatke: ime in priimek, da je maturant/maturantka v karanteni, katero šolo obiskuje, kdo je njegov osebni zdravnik, rojstne podatke in telefonsko številko.
 • Na podlagi teh podatkov bodo prejeli termin za PCR-test, ki ga opravi v ZD Celje za reševalno postajo, kjer je šotor. S seboj morajo imeti osebni dokument. 
 • Izvid o negativnem PCR-testu osebno prevzamejo naslednji delovni dan pred maturitetnim izpitom na Šolskem dispanzerju pri vhodu starši ali pooblaščena oseba kandidata za maturo. Kandidatom za maturo, ki so v karanteni, ni dovoljeno prekinjati karantene za prevzem potrdila.
 • Dijaki, ki boste med karanteno opravljali maturitetne izpite z negativnim PCR-testom, morate dosledno upoštevati dodatna navodila šole (vstop v šolo, prostor pisanja …).
 • Za prevoz na maturitetni izpit ne priporočamo uporabe javnega prevoza, prav tako za pot domov.

Samoizolacija ali drug upravičen razlog

 • Če kandidat za maturo zboli za covid-19 v času opravljanja poklicne mature, o tem nemudoma obvesti razrednika in tajnico maturitetne komisije Lidijo Leskovšek ter pošlje dokazila o pozitivnem testu.
 • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov želeli/morali opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje mature v jesenskem roku odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na pristojno državno komisijo.
 • Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku.
 • Kandidati se pred oddajo vloge posvetujejo s šolsko maturitetno komisijo.
 • Kandidat, ki zaradi bolezni v celoti prestavi maturo na jesenski rok (npr. zboli dan pred začetkom poklicne mature), pošlje dokazila direktno na državno komisijo.

Upoštevanje drugih pravil in priporočil

 • Vsi kandidati za poklicno maturo, tako cepljeni kot tisti, ki so preboleli covid-19, morajo v postopkih opravljanja mature upoštevati vsa priporočila in ukrepe, da ne bi prišlo do vnosa okužbe in posledično do odrejene karantene.
 • Priporočamo, da se med pripravami na poklicno maturo in med opravljanjem poklicne mature izogibate stikom in tako zmanjšate tveganje za okužbo.
 • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo.
 • Priporočamo uporabo mask z  višjo stopnjo zaščite, ki so ves čas pisanja nameščene na obrazu.
 • Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila.
 • Med odmorom ostanete v izpitnem prostoru.

 

 1. Pisni izpiti poklicne mature
 • Pred začetkom pisanja izpitov je potrebno prostore temeljito prezračiti.
 • Nadzorni učitelji morajo biti v izpitnem prostoru 30 minut prej (ob 8.30), da lahko kandidati posamično vstopajo v izpitni prostor. Kandidati se ne zbirajo pred učilnico, ampak vanjo vstopajo 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Vrata izpitnih prostorov bodo odprta do začetka izpita.
 • Pred oglasno desko in pred požarnimi vrati v D-etaži bo seznam s številko učilnice, v kateri kandidat piše pisni izpit.
 • Na vratih posamezne učilnice bo sedežni red, na katerem bo pisalo, pod katero številko v učilnici sedite.
 • V petek, 28. 5. 2021, in nato dan pred vsakim pisnim izpitom boste po e-pošti prejeli sezname s številkami učilnic, v katerih boste pisali izpit, da se izognemo gneči pred oglasno desko.
 • V izpitnem prostoru bo praviloma 15 kandidatov.
 • Učilnica bo urejena tako, da bo omogočen razmik od 1,5 do 2 metra med dijaki in profesorji.
 • Ob vstopu dijake nadzorni profesor s primerne razdalje usmeri na njihovo mesto (sedežni red).
 • Osebni dokumenti naj bodo na robu mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje.
 • V prostoru, v katerem poteka matura, ne smete imeti telefona in drugih prenosnih elektronskih komunikacijskih naprav ter ročnih ur.
 • S seboj prinesite vse, kar potrebujete za pisanje izpita: pisalo in rezervno pisalo (izmenjava predmetov ni dovoljena), slovar, priročnik, kalkulator … , zaščitno masko in razkužilo.
 • Šifre in gradivo deli kandidatom nadzorni učitelj v skladu z priporočili NIJZ (uporaba rokavic).
 • Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustite na robu mize. Nadzorni učitelj jih pobere in vloži v namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke.
 • Dežurni učitelj spremlja dijaka na stranišče ob upoštevanju varnostne razdalje.
 • Izpitni prostor zapuščajte postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja.

III. Ustni izpiti poklicne mature

 • Ustni izpiti in zagovori projektnih nalog bodo potekali od do 23. junija 2021. Natančnejši poimenski razpored bo objavljen na spletnih straneh šole in na oglasni deski. Prejeli ga boste tudi po elektronski pošti do 1. 6. 2021.
 • Kandidat le nakaže na izbrani listek, se ga ne dotakne.
 • Kandidat lahko enkrat zamenja izpitni listek, zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.
 • Izpraševalec lahko izjemoma v soglasju s kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vezano na snov v času učenja na daljavo.
 • Sledi 15-minutna priprava kandidata ob robu učilnice, med njegovim spraševanjem se pripravlja drugi kandidat.
 • Uporabljeni izpitni listki se ne vrnejo v komplet.
 • Pri izvedbi poklicne mature in zaključnega izpita šola upošteva vsa higienska in druga priporočila NIJZ.

 

Želimo vam, da bi dneve, ki so pred vami, odgovorno izkoristili za umirjeno učenje in pripravo na poklicno maturo. Niti za hip ne pozabite, da boste skupaj s svojimi učitelji postali največji zmagovalci – zmagovalci znanja, zmagovalci tega in prihodnjega časa.

 

Tajnica ŠMK                                                                                                                    Ravnateljica

Lidija Leskovšek                                                                                                              Simona Črep