SKUPNOST DIJAKOV     

 Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih, vodi jo odbor, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in njihovi mentorici. Organizira šolsko in obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.

Člani in mentorici se sestajamo enkrat mesečno oz. po potrebi ter na srečanja vabimo aktualne goste. Informacije so objavljene na oglasnih deskah (na ŠCC v D-etaži in na Kosovelovi) ter na spletni strani šole, obveščanje poteka tudi po e-pošti ter preko spletnega okolja Teams.

 

Seznam predsednikov oddelkov v šolskem letu 2021/22:

Oddelek

Predsednik

S-1. a

Jaša Ježovnik

S-1. b

Vid Čeplak

M-1. c

Dejan Skale

M-1. d

Vanesa Stanko

M-1. e

Emanuel Selim

M-1. f

Aljaž Rozman

S-1. g

Dimitri Vignjević

M-1. h

Valentin Gostečnik

S-1. i

Gašper Uratnik

S-1. j

Jure Jager

S-1. k

Sebastjan Sikovšek

S-2. a

Martin Lavbič

S-2. b

Vasja Bezgovšek

M-2. c

David Germadnik

M-2. d

Maruša Martinkovič, zapisničarka

M-2. e

Nejc Pečnik

M-2. f

Hubert Jelenc

S-2. g

Nikola Vignjević

M-2. h

Luka Daničič

S-2. i

Nejc Žnidar

S-2. j

Otmar Es

S-2. k

Alen Ajdič

S-3. a

Liam Doler

S-3. b

Maša Goličnik, članica komisije za kakovost

M-3. c

Aljaž Stupan

M-3. d

Julia Pristovnik, skrbnica oglasnih desk

M-3. e

Teo Plank

M-3. f

Vid Oblak

S-3. g

Žan Klančnik

S-3. h

Andraž Gorišek

S-4. a

Blaž Kocijan, član upravnega odbora za šolski sklad

S-4. b

Lenart Oprčkal, namestnik predsednice na Lavi

M-4. c

Urban Grajžel

M-4. d

Aljaž Bobnar/Lan Cokan, namestnik predsednice na Kosovelovi

M-4. e

GAJA KOLENC, predsednica in članica sveta zavoda ŠCC

Mentorja: Brigita Mastnak in Jaka Došler

 

Vse šolsko leto bomo:

 • sodelovali z vodstvom šole pri posredovanju pobud in pripomb v zvezi s pravicami dijakov,
 • zagotavljali stalno prisotnost predstavnikov oddelkov na sestankih,
 • redno in sprotno prenašali informacije v oddelke med dijake,
 • sodelovali pri urejanju šole,
 • skrbeli za promocijo šolskih družabnih omrežij,
 • izvajali projekt Multigalerija SMM,
 • obudili šolski projekt Inkubator idej,
 • sodelovali v projektih Ekošola in Zdrava šola,
 • pomagali pri šolskem radiu,
 • promovirali program MEPI,
 • sodelovali v ostalih šolskih in drugih projektih,
 • sodelovali z Dijaško organizacijo Slovenije in Mladinskim centrom Celje ter drugimi zunanjimi organizacijami,
 • delovali po zapovedih Kodeksa sožitja.

 

Mesečni razpored dejavnosti:

September

–         izvolitev in potrditev članov SD

–         sprejem in potrditev LDN

–         razdelitev nalog po oddelkih

–         naročanje dijaških izkaznic

–         Fit v novo šolsko leto

Oktober

–         kostanjev piknik (22. 10. 2021)

November

–         Inkubator idej

–         priprave na novoletno okraševanje šole

December

–         pomoč pri okraševanju šole

–         priprava novoletnih voščilnic

–         sodelovanje v dobrodelni akciji

Januar

–         analiza učnih in vzgojnih rezultatov po 1. ocenjevalnem obdobju

Februar

–         Moj Valentin (14. 2. 2022)

Marec

–        gregorjevo

–        Fit v poletje

April

–         dobrodelna akcija

–         Fit v poletje

Maj

–         predaja ključa

–         Fit v poletje

 

PROGRAM DELA ODDELČNIH SKUPNOSTI – operativne smernice

Programske smernice predstavljajo izhodišče za delovanje oddelčne skupnosti, zanje so odgovorni razrednik, dijaki, oddelčni učiteljski zbor ter po potrebi šolska svetovalna služba in drugi strokovni delavci šole. Posebna pozornost pri tem naj bo namenjena enakopravnemu sodelovanju dijakov in razvoju njihove soodgovornosti za življenje in delo v šoli.

 

Na prvih razrednih urah dijaki izvolijo člane oddelčne skupnosti: predsednika, podpredsednika, blagajnika, ekoreferenta in športnega referenta.

Izvoljeni naj bodo dijaki, ki imajo radi šolo in bodo vestno opravljali svojo funkcijo, in sicer:

 • predsednik vodi razred,
 • podpredsednik mu pri vsem pomaga in ga nadomešča,
 • blagajnik je zadolžen za finančne zadeve,
 • ekoreferent sodeluje v projektu Ekošole, pripravlja tedenske/mesečne akcije, s katerimi ozavešča ekološko ravnanje,
 • športni referent je zadolžen za vse športne dneve in ostale športne dejavnosti ter sodeluje v projektu Zdrava šola, pripravlja tedenske/mesečne akcije, s katerimi ozavešča zdrav način življenja.

 

Obvezne teme na razrednih urah:

 • uvodna navodila za delo, šolski red, pravilniki
 • spoštljivost, pozdravljanje, obnašanje na hodnikih, komunikacija z učitelji

(med poukom, na hodnikih, v kabinetih in zbornicah, po e-pošti in aplikaciji Teams),

 • predstavitev Kodeksa sožitja (letos dajemo poudarek 5. in 7. zlatemu pravilu),
 • medsebojna pomoč,
 • vrednote zdravega načina življenja ter skrb za zdravje in okolje,
 • analiza uspeha ob koncu ocenjevalnih obdobij.

 

Predlog drugih tem za razredne ure:

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

– Moji cilji

– Učenje učenja

– Kaj imam rad?

– Idoli, po katerih se želim zgledovati

– Obvladovanje stresa

– Nenasilje

– Krepitev odgovornosti in samostojnosti

– Človekove pravice

– Predaja ključa PTI, NPI

–  – Postavimo cilje za novo šolsko leto

– V čem sem dober?

– Odvisnosti

– Pozitivna naravnanost

– Krepitev odgovornosti in samostojnosti

– Človekove pravice

– Predaja ključa – SPI

– Zaključni izpit – NPI

– Postavimo cilje za novo šolsko leto

– Zaupanje vase

– Kako izstopiti iz cone udobja?

– Iščimo dobro v ljudeh

– Krepitev odgovornosti in samostojnosti

– Človekove pravice

– Predaja ključa – SSI

– Zaključni izpit – SPI

–  – Moje poklicne želje in možnosti

– Obvladovanje stresa

– Samoiniciativnost in podjetnost

– Odličnost v šoli

– Človekove pravice

– Maturantski ples

–  – Poklicna matura

 

 

DIJAŠKE IZKAZNICE

Z dijaško izkaznico lahko preprosto dokažete, da imate status dijaka in tako koristite različne dijaške popuste (kino, smučarske karte …).

Naročite jo lahko preko portala LO.POLIS, za kar potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju lahko prejmete na šoli.

Za izkaznico potrebujete tudi fotografijo v elektronski obliki, primerno za osebni dokument, ki jo boste naložili ob naročilu na portalu. Cena dijaške izkaznice je 4,70 €.

 Če bi želeli naročiti dijaško izkaznico ali imate vprašanje, pošljite sporočilo Brigiti Mastnak (na naslov brigita.mastnak@sc-celje.si).

 

 

Skip to content