Skupnost dijakov

SKUPNOST DIJAKOV     

 Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih, vodi jo odbor, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in njihovi mentorici. Organizira šolsko in obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.

Člani in mentorici se sestajamo enkrat mesečno oz. po potrebi ter na srečanja vabimo aktualne goste. Informacije so objavljene na oglasnih deskah (na ŠCC v D-etaži in na Kosovelovi) ter na spletni strani šole, obveščanje poteka tudi po e-pošti ter preko aplikacije Teams.

 

Seznam predsednikov oddelkov v šolskem letu 2020/21:

Oddelek

Predsednik

M-1. c

Žan Ramšak

M-1. d

Maruša Martinkovič

M-1. e

Valerija Turk

M-1. f

Hubert Jelenc

M-1. h

Nick Hochkraut

M-2. c

Aljaž Stupan

M-2. d

Neža Cvetković, zapisničarka

M-2. e

Neja Lenart

M-2. f

Amadej Jelenko

M-2. h

Milan Vignjević

M-3. c

Jakob Debeljak

M-3. d

Aljaž Bobnar, 

Oliver Radosavljević Kovač – skrbnik oglasne deske na Kosovelovi

M-3. e

Gaja Kolenc, članica Sveta zavoda ŠCC

M-3. f

Anej Bovha

M-4. d

Lara Furman

M-4. e

Nives Dobovšek, podpredsednica na Kosovelovi

M-4. c

Jakob Florjan

S-1. a

Jakob Aljaž Primožič

S-1. b

Vasja Bezgovšek

S-1. g

Nikola Vignjević

S-1. i

Jaka Tominšek

S-1. j

Otmar Es

S-1. k

Lev Savchik

S-2. a

Patrik Arnič

S-2. b

Maša Goličnik

S-2. g

Davorin Gajšek

S-2. i

Žan Klančnik

S-2. j

Andraž Gorišek

S-2. k

Žiga Jurič

S-3. a

Blaž Kocijan, šolski sklad

S-3. b

Lenart Oprčkal, podpredsednik na Lavi

S-3. g

David Jagodič

S-3. h

Nejc Kuder

S-4. a

Anja Savski, skrbnica oglasne deske na Lavi

S-4. b

BORUT FAJS, predsednik, član komisije za kakovost

 

Mentorici

Suzana Slana, suzana.slana@sc-celje.si

Brigita Mastnak, brigita.mastnak@sc-celje.si

 

Vse šolsko leto bomo:

 • sodelovali z vodstvom šole pri posredovanju pobud in pripomb v zvezi s pravicami dijakov,
 • sodelovali v šolskih in drugih projektih,
 • sodelovali z Dijaško organizacijo Slovenije,
 • sodelovali z Mladinskim centrom Celje in drugimi zunanjimi organizacijami,
 • sodelovali z organizacijo Amnesty International Slovenija,
 • sodelovali v projektih Ekošola in Zdrava šola,
 • sodelovali v programu MEPI,
 • sodelovali pri urejanju šole,
 • zagotavljali stalno prisotnost predstavnikov oddelkov na sestankih,
 • redno in sprotno prenašali informacije v oddelke med dijake,
 • delovali po zapovedih Kodeksa sožitja, poudarek bo na 5. in 7. zlatem pravilu.

 

Mesečni razpored dejavnosti:

Kdaj?

Kaj?

Kdo?

September

–    izvolitev in potrditev članov SD

–     sprejem in potrditev LDN

–     naročanje dijaških izkaznic

razdelitev nalog po oddelkih

 

Oktober

kostanjev piknik

 

November

–      izdelava novoletnih voščilnic

–      priprave na novoletno okraševanje šole

 

December

–      okraševanje hodnikov

10. 12. 2020 dan človekovih pravic

–  pisanje apelov in peticij, stojnice

 

Januar

–         analiza učnih in vzgojnih rezultatov po   1. ocenjevalnem obdobju

–       predavanje o davkih

–       predavanje o financah

 

 

2. letniki

3. letniki

Februar

–      sodelovanje na informativnem dnevu

 

Marec

12. 3. 2021 gregorjevo

21. 3. 2021 dan poezije

 

April

dobrodelna akcija

 

Maj

predaja ključa

S-4. b

 

 

PROGRAM DELA ODDELČNIH SKUPNOSTI – operativne smernice

Programske smernice predstavljajo izhodišče za delovanje oddelčne skupnosti, zanje so odgovorni razrednik, dijaki, oddelčni učiteljski zbor ter po potrebi šolska svetovalna služba in drugi strokovni delavci šole. Posebna pozornost pri tem naj bo namenjena enakopravnemu sodelovanju dijakov in razvoju njihove soodgovornosti za življenje in delo v šoli.

 

Na prvih razrednih urah dijaki izvolijo člane oddelčne skupnosti: predsednika, podpredsednika, blagajnika, ekoreferenta in športnega referenta.

Izvoljeni naj bodo dijaki, ki imajo radi šolo in bodo vestno opravljali svojo funkcijo, in sicer:

 • predsednik vodi razred,
 • podpredsednik mu pri vsem pomaga in ga nadomešča,
 • blagajnik je zadolžen za finančne zadeve,
 • ekoreferent sodeluje v projektu Ekošole, pripravlja tedenske/mesečne akcije, s katerimi ozavešča ekološko ravnanje,
 • športni referent je zadolžen za vse športne dneve in ostale športne dejavnosti ter sodeluje v projektu Zdrava šola, pripravlja tedenske/mesečne akcije, s katerimi ozavešča zdrav način življenja.

 

Obvezne teme na razrednih urah:

 • uvodna navodila za delo, šolski red, pravilniki
 • spoštljivost, pozdravljanje, obnašanje na hodnikih, komunikacija z učitelji

(med poukom, na hodnikih, v kabinetih in zbornicah, po e-pošti in aplikaciji Teams),

 • predstavitev Kodeksa sožitja (letos dajemo poudarek 5. in 7. zlatemu pravilu),
 • medsebojna pomoč,
 • vrednote zdravega načina življenja ter skrb za zdravje in okolje,
 • analiza uspeha ob koncu ocenjevalnih obdobij.

 

Predlog drugih tem za razredne ure:

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

– Učni slogi

– Moji cilji

– Krepitev odgovornosti in samostojnosti

– Nenasilje

– Človekove pravice

– Predaja ključa – PTI, NPI

–  – Postavimo cilje za novo šolsko leto

– Krepitev odgovornosti in samostojnosti

– Človekove pravice

– Odvisnosti

– Zakaj davki? (skupnost dijakov)

– Predaja ključa – SPI

– Zaključni izpit – NPI

 

– Postavimo cilje za novo šolsko leto

– Krepitev odgovornosti in samostojnosti

– Človekove pravice

– Zaupanje vase

– Pozitivna naravnanost

– – Upravljanje z osebnimi financami (skupnost dijakov)

– Predaja ključa – SSI

– Zaključni izpit – SPI

–  – Moje poklicne želje in možnosti

–  – Samoiniciativnost in podjetnost

– Odličnost v šoli

– Človekove pravice

– Maturantski ples

– – Poklicna matura

 

 

DIJAŠKE IZKAZNICE

Z dijaško izkaznico lahko preprosto dokažete, da imate status dijaka in tako koristite različne dijaške popuste (kino, smučarske karte …).

Naročite jo lahko preko portala LO.POLIS, za kar potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju lahko prejmete na šoli.

Za izkaznico potrebujete tudi fotografijo v elektronski obliki, primerno za osebni dokument, ki jo boste naložili ob naročilu na portalu. Cena dijaške izkaznice je 4,70 €.

Vse ostale informacije so v navodilih za naročanje na povezavi:

https://www.lopolis.si/datoteke/NavodilaDI20180622.pdf

 Če bi želeli naročiti dijaško izkaznico ali imate vprašanje, pošljite sporočilo Brigiti Mastnak (na naslov brigita.mastnak@sc-celje.si).