Strojni tehnik

STROJNI TEHNIK

Tehnik za strojništvo ali strojni tehnik je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.

Kaj počne?

Delovna področja, ki jih opravlja strojni tehnik, so raznovrstna in široka. Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo ter jo ureja in arhivira z uporabo modernih pripomočkov, snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave. Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave ter izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in zahtevnimi pripomočki. Pri delu lahko vodi skupino v proizvodnji, v vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. Lahko vodi tudi manjše samostojno podjetje. Pogosto pripravlja proizvodno-tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja, komunicira s strankami ali izvaja praktični pouk.

Delovna področja

Strojni tehnik je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih. Na svojem delovnem področju obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije. Zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom in pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Usposobljen je za sodelovanje v skupinah ter pozna pomen tehničnih predpisov in standardov. Pri delu zna komunicirati v vsaj enem tujem jeziku, pozna osnove ekonomike in podjetništva ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja.

Povzeto po opisu poklica na Zavodu RS za zaposlovanje

Predstavitev nekaterih programskih enot (modulov):

RPT  – računalniško podprte tehnologije
 
Pri tem modulu dijak spozna različna orodja za modeliranje obdelovancev in nato to kodo generirati ter prenesti v krmilje CNC stroja.
CNC stroj ustrezno pripravi in nastavi.
 

 TKO – tehniško komuniciranje

V tem modulu sta dva vsebinska sklopa tehniško komuniciranje in uporabna informatika.

Dijak se seznani s tehnično dokumentacijo, jo zna “brati” in tudi načrtovati, spremljati in dopolnjevati. Nauči se izdelati (tudi ročno) delavniško in sestavno risbo.

Dijak se nauči komuniciraja s pomočjo IKT tehnologije, oblikovanja teksta, obdelave podatkov in priprave predstavitev.

 NAK – načrtovanje konstrukcij

Dijak se nauči dimenzionirati, oblikovati in analizirati razne konstrukcije. Na osnovi standardov in katalogov zna izbirati strojne elemente oz. komponente glede na dane zahteve. Pozna zakone mehanike.

DKE – delovanje krmilnih in električnih komponent

Dijak pozna osnove krmilne tehnike. Nauči se uporabe osnovnih logičnih funkcij in njihovo uporabo v različnih krmilnih tehnikah. Pozna lastnosti pnevmatike in hidravlike ter zna načrtovati in izdelovati ustrezna vezja.