Delavnice za dijake 1. letnika

Tema: »ZA MLADOST NI OVIRE, SO SAMO IZBIRE.«

Termin: 12. 5. in 13. 5. 2021

Dijakom 1. letnikov bodo predstavniki organizacije KARITAS preko delavnice predstavili pasti spleta in jih učili kritično ovrednotiti spletne informacije. Dijaki bodo vključeni v iskanje rešitev iz stisk in tako krepili svojo samopodobo.

Z aktivnostmi pod sloganom »Za mladost ni ovire, so samo prave izbire« želijo dijakom odpreti prostor za pogovor, refleksijo ozaveščanje in opolnomočenje.

Delavnice bodo potekale na daljavo preko Zooma, in sicer v treh terminih:

Sreda, 12. 5. 2021, ob 11.20 uri (5. šolska ura) – M-1. h, S-1. i

Sreda, 12. 5. 2021, ob 13.00 uri (7. šolska ura) – S-1. b, M-1. e, S-1. j

Četrtek, 13. 5. 2021, ob 13. uri (7. šolska ura) – S-1. a, M-1. c, M-1. d

Prisotnost na delavnici je obvezna.

Učitelj tekoče ure bo poslal v MS Teamse povezavo na delavnico, na kateri bo tudi sam prisoten. Po končani delavnici je pouk po urniku.

 

                                                                                                              Šolska Svetovalna delavka Pera Kunst

Nazaj