Delitev spričeval dijakom 2. 7. 2020

Dijaki, ki ste pravočasno oddali potrdilo o opravljenem PUD, dobite spričevalo pri razrednikih (počakate pred kabinetom) v četrtek, 2. 7. 2020, ob 12.00. Dijaki, ki ste opravili s popravnimi izpiti, prav tako dobite spričevalo oz. obvestilo o uspehu pri razredniku (počakate pred kabinetom) v četrtek, 2. 7. 2020, ob 12.00.

Prosimo, upoštevajte navodila o ukrepih za preprečvanje širitve  virusa covid-19.

Nazaj